Teestrup - Kostreglement for tyske flygtninge 1945

s y

Statens civile Luftværn

København, den 4 Juni 1945

J. Nr. 8lo/ 1945 .

Under Henvisning til det med Arbejds- og Socialministeri- ets Skrivelse af 24 Maj 194-5 udsendte Kostreglement for tyske Flygt- ninge i Lejre og paa Lazaretter skal man anmode Hr. Luftværnschefen om at foretage følgende Rettelse i Reglementet. Rugbrødsrationen angives at være 300 gr.( 800 Kalorier) den skal være 350 gr. ( 900 Kalorier).- Tørkostportionens samlede Kalorieindhold vil herefter være 1548 Kalorier. Kartoffelsuppens samlede Kalorieindhold skal være 675 ( ikke 674 ).- Kørvel- eller Spinatsuppens Kalorieindhold er 539( ikke 604 ). Samtidig foretages der ved Beregningen af Kostportionernes Antal med Hensyn til Børn den Ændring, at to Børn mellem 4 og lo Aar regnes = 1 voksen. Det tilføjes, at Reglementet med de anførte Rettelser ogsaa vedrører Forplejningen af de i Landet værende tyske militære Lazaret- ter og Værnemagtsafdelinger. P.L.V. Einar Schrøder. / V. Sørensen.

Til samtlige Luftværnschefer og Lejrchefer..

Made with FlippingBook - Online magazine maker