Teestrup - Kostreglement for tyske flygtninge 1945

s y

Statens civile Luftværn

København, den 4 Juni 1945

J. Nr. 8lo/ 1945 .

Under Henvisning til det med Arbejds- og Socialministeri- ets Skrivelse af 24 Maj 194-5 udsendte Kostreglement for tyske Flygt- ninge i Lejre og paa Lazaretter skal man anmode Hr. Luftværnschefen om at foretage følgende Rettelse i Reglementet. Rugbrødsrationen angives at være 300 gr.( 800 Kalorier) den skal være 350 gr. ( 900 Kalorier).- Tørkostportionens samlede Kalorieindhold vil herefter være 1548 Kalorier. Kartoffelsuppens samlede Kalorieindhold skal være 675 ( ikke 674 ).- Kørvel- eller Spinatsuppens Kalorieindhold er 539( ikke 604 ). Samtidig foretages der ved Beregningen af Kostportionernes Antal med Hensyn til Børn den Ændring, at to Børn mellem 4 og lo Aar regnes = 1 voksen. Det tilføjes, at Reglementet med de anførte Rettelser ogsaa vedrører Forplejningen af de i Landet værende tyske militære Lazaret- ter og Værnemagtsafdelinger. P.L.V. Einar Schrøder. / V. Sørensen.

Til samtlige Luftværnschefer og Lejrchefer..

Koatreglement for t.yske Flygtninge i Le.lre o;- paa Lazaretter« Fuldkost: 1. Tørkostportioner} Kalorier 3 5 b y * * gr. Rugbrød do« 12 5 tf Sigtebrød 3 2 1 20 »1 Smør øl. Fedt 154 25 N Kødpaalæg Bo 25 f Os t(mager) 55 1 5 I Sukker 58 Ialt. 1 T * 8 . h y t Hvor Forholdene gør det muligt bør indtil l^o gr. Rugbrød erstattes af den tredobbelte Vægtmængde Kartofler. 2. viddaæ: Efter omstaaende Ingrediencliste ( 1/2 1 pr voksen Person ).

1. Pag Hvid Søbekaal 2 , * Kartoffelsuppe ?. H Havrevælling Vf Gule Ærter 5* VI Kørvel-, 0pinat eller Grønkaalssuppe 6 , M Sulevælling 7. n Bygvælling. 3. Varm 1 /rik: ,The 2 Gange daglig, 1 gr. The pr. Person daglig.

M æ lk ; Børn under V j Aar og gravide i de sidste 3 Maaneder gives 1 / 2 1 Sødmælk. Skaanekost: Rugbrød erstattee med det halve Kvantum Sigtebrød. ø Sigtebrød kan i særlige Tilfælde, hvor det af diætiske Hensyn nødvendigt, erstattee med samme Kvantum Franskbrød, Pølse erstattes med Leverpostej.

I ganske ekstraordinære Tilfælde kan der rent undtagelsesvis af den dJk danske tilsynsførende Læge ordineres Ekstraforplejning i Form af et en- i kelt F.g, Bouillon eller lignende« Kiddagsretten kan om nødvendigt erstattes med : l 1 Vandgrød af Byg eller Havre £ 1 Mælkegrød i 1 Kartoffelstuvning m/ Gulerødder For herefter at opnaa et tilstrækkeligt Kalorieindhold kan gives et Til- skud af Kartoffelmos« Børn under 5 Aar; Bømeretter indeholdende Grøntsager( Gulerødder,SpinatfRabarber, Hvid-og Blomkaal) Syge paa Lazaret gives £ 1 SødmælK* Gravide i de sidste 3 Maaneder kan gives Tilskud af £ 1 Sødmælk, Z Ved Beregning af Kostportionernes Antal regnes 'j Børn mellem 4 og lo Aar - ^/voksne.

Hvid Sflbeke.al 2 oo gr, Hvidkaal 15 o " ^ Joo "

Kalorier

Kalorier 226 279

Oule

c /

60 84

, . A

5 70 300 l^o t/ 5o

“ Kartofler w Gulerødder

- 113

u jg jl .**1 a nt t

Gulerødder Kartofler

81+ l å —

" Selleri 3l. Pastinak

229

604

>6 + r r Kartoffels uppe. 500 gr. Kartofler ii )0 M Gulerødder * I 50 " sk. Mælk 1 / 2o " gr. Rugmel

Kørvel- el. Splnatauppa. ^ loo gr. Kørvel jf* Jrtfo • dAA#* ^ 4.00 M Kartofler * 384 t Igo " Gulerødder — -+ • 81 + S 5o M Selleri el. Pastinak 1 15 6 o u . .

480 85 45 _S5 l

v

Sulevælling. 4.00 gr. Kartofler y 150 * Gulerødder (/ 30 " gr* Rugmel loo " Kaalrabi

Havre Tæl3lng 60 gr. Havregryn 500 " s k Mælk Bygvælllng. 60 gr Bygmel 500 M sk. Mælk

2 3 5 V jo _

*<£ 5 8 4 97 621

* f 6 }

1 9 4 J £ 2 _ J iH t

Eefc Gang ugentlig kan Middagsmaden tilsættes 50 gr. Kød eller Flæsk pro persona*

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker