Teestrup - Vaccination af flygtninge 1945

AFSKRIFT*

Arbejds - og Socialministeriet.

12 Juni 19^5. I Forbindelse med den med Skr. herfra af 24* Maj 45 fremsendte Kostplan for de herværende tyske Flygtninge m. v. skel man hoslagt fremsende en efter Forhandling med Pundhedestyrelsen udarbejdet vejle- dende Kostplan for Børn fra o - 15 Aar. Paa dertil given Foranledning skal man derhos efter stedfundet For- handling med Ministeriet for Lanbrug og Fiskeri henlede Opmærksomheden paa, at der 1 de Tilfalde, hvor Forholdene paa Markedet eller Prisen paa de omhandlede Varer g.'Jr det umuligt eller urimeligt at Indkøbe de i den almindelige, vejledende Kostplan omhandlede Grøntsager i Stedet vil kun- ne indkøbes billigste Sorter af følgende Fødemidler i fersk Fisk og Kød eller Flask, herunder Medisterpølse, Knsakpølsar, Wienerpølser og Kød- pølse. Det maa herved paases, at den 1 Kostreglementet foreskrevne Ka- lorleraængd© overholdes. P. M. V. C » B . sign Rlcard

Statens civile Luftværn.

Vejledende Kostplan for Børn fa« o til 15 Aar. o - l AAr jføtmem&Lk 250 g. 75 Kai. (Sødmælk 500 " 28 o • (Semouille 25 " 81 " Sukker 15 * 60 " Smør lo M 77 • Sigtebrød 2 o » 5 1 » (Kartofler 250 " ( 2oo g . 186 " netto ) Grøntsager loo " ( 90 g . 35 " netto ) ( Spinat, Gulerødder, Salat, Majroor, Grøn- Kvid- 845. Kai. „ 1 - 3 Aar. Rae Havregryn 25 g 97 Kai. Byggryn x) 25 " 81 • Sødmælk 500 " 280 n Sukker 1 5 " 60 M Smør 2 o " 15^ M Sigtebrød loo M 257 \ Kartofler Grøntsager 375 M( 5 oo g. netto ) loo t( 90 g. I 89 • 35 H_ . netto ) 1153 Kai. 3 - 5 Aar. Byggryn x) 25 g . 81 Kai. Sødmælk 500 " 28 o • Sukker 15 t 60 " Smør 2 o w 15^ " Rugbrød 150 • 385 ■ Sigtebrød loo w 257 ■ Leverpostej 15 ■ 45 ■ Ost mager 25 M 55 • £ Portion Middag 250 * 25o *

Tilberedes paa Stedet.

Koges paa Stedet*

x) tilberedt som Grød*

x) tilberedt som Grød.

v

X r ^ 7 K a i .

5 - 15 Aar.

Kost som for Voksne

2ooo Kai.

f Sødmælk 500 g. Ekaanekost til E ø r n i 1 — 3 Aaro Alderen, som Kost til Børn paa 1 - 3 /.ar p lu s Tillæg af : Tvebakker loo g. Seroouille 25 *» evt. Fiskefars (Paase) 5° 8 * evt. ombyttes Sødmælk med Kærnemælk evt. 1 E g, Skaanekost for Børn i Alderen 5 - 1 5 Aar, s o b i Kost til Børn påa 3-5 Aar. minus Rugbrød * Middag plus 22o g Franskbrød

M loo " Tvebakker " 25 M Semouille n 5® * Fiskefars • 1Æg

Det bemærkes, at det er af største Vigtighed, at der gøres Udveje for, at den spicialle Børnekost tilberedes paa Stedet umiddelbart før den skal indtages.

Born 1/21. sod kåilk .lo.,li, ; Born 0 - 1 Aar \r. U e

Born -iar pr Uge Havre gryn ; 25 gr.pr Dag 175 gr. Bs &ryn s 25 gr.pr Dag 175 gr. Sukker : 15 gr,pr Dag 105 gr. Snor : 20 gr. pr Dag 140 gr. Sigtebrod s 100 gr.pr Da 700 gr. >arxoxxei: *575 gr.pr Dag 2625 gr. Grontsager : 100 gr.pr Dag 700 gr.

rarnemalk; 1 L ir .Dag Semoule : 25 gr. ’* Sukker : 15 gr! Smor • t 10 gr. Sigtebrod ;2' j _.r. kartofler: 25Cgr. Grontsager 10 ;gr• t» tf »t tf tt Eorn 3*5 Aar Byggryn : 25 gr.pr.Dag Sukker : 15 Smor : 2u

175 jr. 1 0 5 . 70 140 . • gr. gr.

1 7 5 0 700

r. r.

175 gr.pr. Da i ■, gx* .r. pr Da;- 14 i ' gr.pr. Dag1O50 gr.pr.Dag 700 gr.pr.Dag T'5 gr.i'r.,ua1.: 175 g r , ;r. r, *T*4 :r.

Rugbrod : 15 Sigtebrod : 1 ., Leverpostej; 15 Ost mager : 2 2-5

Lidda O *

iortion

200 gr. 125 gr. 2 g r . <^5 r. 25 gr. 15 gr. 1 gr. : 500 gr. 2 1 7 , 6 . C ,

Rugbrod : SigtebrSd; Smor : kddpaalåg: ost mager: Bukker : The ; Leverpostej Grontsager j Seraoule kartofler : Arter ; Rugroe1 Bygmel : Havregryn Salt : Byggryn : Toileti api

1.400 875 140

156 lg. 99 kg. 16,5 k£ ( 18,550 19.600 1 2 , 30 '-'

Q O ,

175 1/5 105 7

( e s t e n 1 0 , 3 5 0 ' jaar satinen med ,x .darrsrationen'

0,798 0,750 3 1500 . 0,750

r < ? o O ( i

edet for

553*500 7,750 O ^> f > ^ v/ 6,510 7 , 00 ^ n-'iP 1,5 0

Brod

9 Huller --------- 5-,^~0-stribet Plask

8,5,)0 roget Spåk 5,7 '-' bayersle Polser 9,5 o 1 ; e-eller Oksekod

Kod : L e d i s t e r Fisk sod Malk Sk.Malk Soda : blod Såbe Haandsåbe

18,203 + 1o,350 =

28,5 0

5 * 5 0

24,250 kg. iiOmfiSi, el.18,5,.OSila eller 18,5

. - rcl c11. G kg i_altc L

Sild

2 ? L .p r . Da

169 L. pr. Uge L. pr. Uge(heraf 1 5 . 40 L . Farne

150 gr. pr. rers. 300 " " " 1 3tk " "

17»5 ig •pr. Paaned 55, kg ” 117 Stk. »

H e s t e n e : valset avru : 4kg. \ r. Dag 11id : 4 -kg. pr. Dag telasse ; 1 ,"g. pr.' Lag

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker