Somnus nr 1 2013

D e første voksne har nå fått Pandemrix-erstatning. Lege Anbjørn E. Lied krever yrkesskadeerstatning fordi han utviklet narkolepsi etter at han ble vaksinertmot svineinfluensa.

NARKOLEPSI Lege måtte vaksinere seg, fikk

hele verden lurt. Men jeg synes vir- kelig at norske helsemyndigheter burde ha vist større ydmykhet i for- bindelse med vaksineanbefalinger i år, som for eksempel finske myndig-

arbeidsgiver har initiert eller oppfor- dret til, skal likestilles med yrkesska- de, sier Anbjørn E. Lied. – Hele verden ble lurt Han fikk diagnosen i fjor vår. Et halvt år etter at han hadde meldt det inn som yrkesskade, fikk han vite at saksbehandlingen ville ta rundt et år. – Jeg synes det er verst for de barna som ikke var i noen risikogruppe. I Tidsskrift for den norske Legeforening nr 5, 2012 skriver redaktøren at da helsemyndighetene tok beslutning om massevaksinasjon av hele den norske befolkningen, visste de at vi sto overfor en mild influensa som var ufarlig for de aller fleste. Vaksinen var ikke klinisk testet, og WHO hadde uttrykt bekym- ring om den. I tillegg visste man at tidligere vaksinasjon mot svineinflu- ensa (H1N1) i 1976 hadde gitt over- raskende nevrologiske bivirkninger i form av Guillain-Barré syndrom, sier han. Lied er ikke bitter selv fordi han ble vaksinert. – På det tidspunktet ble

Georg Mathisen tekst og foto

– I 2009 ble det jo oppfattet som helt illojalt i helsevesenet om du ikke vaksinerte deg, sier Anbjørn E. Lied. Han arbeider som fastlege på Birkenes legesenter; i 2009 arbeidet han i en annen kommune i Aust- Agder. Lied støttet opp under vaksi- ne-oppfordringene, på samme måte som han alltid har gjort når helse- myndighetene går ut med slike anbe- falinger. Dermed var det ikke særlig tvil om at han skulle vaksineres. – Yrkesskade Rundt to måneder etter at han vaksi- nerte seg mot svineinfluensa, fikk han de første symptomene på narko- lepsi. Akkurat nå er han 60 prosent sykmeldt. – Jeg har hatt økende symptomer gjennom disse tre årene. Så vidt jeg skjønner, er dét det vanlige. Det er klart inntekten er redusert, forteller han, og mener narkolepsien for hans vedkommende kommer klart inn under det som defineres som en yrkesskade. – Jeg er ikke jurist, men sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrke, og etter vaksinasjon som

heter har gjort. – Skandale? Per Monstad er nevrolog på

Spesialistsenteret i Kristiansand, med en bistilling på søvnlaboratoriet på Sørlandet sykehus, og har behandlet de fleste av sørlendingene som har fått narkolepsi etter svineinfluensa- vaksinen. Han mener det ikke er noen tvil om at Anbjørn E. Lied skal ha yrkesskadeerstatning. – Hvis en blir pålagt å vaksinere seg i jobben sin, så må det betraktes som en yrkesskade, sier han. Monstad tar forbehold før han bruker – Det er ingen skandale at norske helsemyndigheter kjøper inn vaksine når vi kan stå overfor en pandemi. At alle visste at den ikke var perfekt utprøvd, er heller ikke noen skandale. betegnelsen «skandale» om Pandemrix-vaksineringen:

På det tidspunktet ble hele verden lurt.

Lege Anbjørn E. Lied.

10

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter