Somnus nr 1 2013

Skift gir søvnproblemer

NETTBUTIKK ResMed åpner V il du ha en ekstramaske og slange på kofferten? Eller hvamed en spesialpute merker til selve CPAP’en? Eller bare en n

Georg Mathisen tekst

Sykepleiere som arbeider skift, sliter med å få sove – og verst er det blant dem som arbeider treskiftsturnus eller fast nattskift. Skiftarbeidere opplever ofte søvnproble- mer som henger sammen med arbeids- tidsordningen. Det konkluderer forskerne i en ny undersøkelse av insomni blant norske sykepleiere. Skift verst Problemene kan skyldes skift og andre trekk ved arbeidstidsordningen – for eksempel fast skift i forhold til roterende turnus. Kartleggingen er gjort av forskere ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer (SOVno), Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og Karolinska Institutet. 1586 norske sykepleiere deltok i studien. Det viser seg at det er sykepleiere som arbeider toskiftsturnus – det vil si at de veksler mellom dag og kveld – som sliter mest med insomni i forbindelse med kveldsskift. Hos dem plages 30 prosent, mot 20 prosent blant sykepleiere med tre- skiftsturnus. To av tre rammes I forbindelse med nattskiftet er det tur-

Marit Aschehoug tekst og foto

Bortsett fra CPAP som man må ha henvisning fra lege for å få kjøpt (hvis man ikke er en erfa- ren bruker) så har ResMeds nye nettbutikk mye ekstra utstyr for folk med søvnapné og lyst på litt mer enn det offentlige helsebud- sjettet bidrar med. Nettbutikk er blitt mer og mer vanlig, og betalingsløsningen er en vanlig sikker utgave. Man registrerer seg med epostadresse og et selvvalgt passord første gangen og handler det man trenger. Alle priser er oppgitt med moms og frakten er uansett hva du kjøper, 99 kroner. Stroppene blir festlige At stroppene på masken sitter godt, er selvsagt det aller viktig- ste, men det gjør ingenting om stroppene er litt lekre. Det har ResMed tatt på alvor. Stroppene på masken fåes nå i rosa, lyse- blått, leopard og kamuflasje. Det sies at leopardmønstret stropper blitt populært. Disse stroppene er på tilbud i nettbutikken til 567 kroner. Nå kan du pynte opp CPAP-en din med lekre mønster og farger. Det gjelder S9-modellene som

nusarbeiderne som har de største problemene med å sovne. Mer enn to tredjedeler av dem rammes, mot 42 pro-

sent av dem som arbeider fast om natten.

Insomni på fritiden er mer utbredt blant faste nattarbeidere enn tur- nusarbeidere i både to og tre skift – hen- holdsvis 11,4 mot 4,2 og 3,6 prosent. Nattarbeid gir søvn- problemer – også for den som skal ta seg av

kan fremstå med roser, eller fot- ball, eller blå blomster, eller havmotiv. Dette er en slags “klistremerker” (Skinit) som monteres utenpå CPAP-en slik at den blir hyggeligere å ha på nattbordet. Du kan også laste opp ditt eget bilde for å få en

helt unikt design! 349 kroner på nett.

andre søvnsyke. Foto: Shutterstock

26

SOMNUS NR 1 - 2013

Made with FlippingBook Online newsletter