Tingsted - Udgifter til kommunens vagtværn, juli 1945

Kraghave, den 2*. Juli 19*5.-

Under Henvisning til Justitsministeriets Cir- kulære af 5.d.Md., skal rr,an herved fremsende Opgørelse over de af Tingsted Kommune fifholdte Udgifter ved det kommunale Vagtværn: 1) Lønning til Vagtværnet ...... Kr. 248,55 2) Uniformsgenstande............ M 20,00 3) Udrustningsgenstande........ '* 106,5? 4 ) L e j e af Lokaler, m.v......... » 0,00 5) Kontorhold................... ________ 7,20 I alt Kr. 382,32 Det kommunale Vagtværn har i hele Perioden be- staaet af 1 leder og 6 Mand og aflønningen har været 3 Kr. r>r, T. i Tjensste.- P. 3. V.

Til

Justitsministeriet.-

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker