JaarkrantWebsite

Krachten bundelen om de uitdagingen in de zorg aan te gaan... Z-Plus 7

Het eigenzinnig jaarverslag van Solidariteit voor het Gezin met een overzicht van alle belangrijke werkzaamheden en opvallende gebeurtenissen in 2017

40 JAAR SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN Wie er in Antwerpen bij was vergeet het nooit meer!

“Vooral het voorjaar van 2017 stond helemaal in het teken van het 40-jarig bestaan van Solidariteit voor het Gezin.”

De voorzitter van het Liberaal Archief, Jan Kerremans over- handigt het geschenk aan Marc De Pauw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Solidariteit voor het Gezin

Minister-president Geert Bourgeois

was worden niet vergeten maar integendeel gekoesterd.

andere prominenten samen met ons het glas zouden hef- fen op onze verjaardag? Wie had ooit kunnen vermoeden dat het Liberaal Archief, een archief en documentatiecen- trum, de geschiedenis van Solidariteit voor het Gezin zou willen bewaren voor volgende generaties en daarom een boek uitbracht over Mevrouw Devriendt, de stichter van de vzw? Wie had ooit maar gedroomd dat er misschien zelfs een boeiend stripverhaal te maken was van dit zorg- bedrijf? Wie had tot slot ooit het idee durven lanceren dat moed, zelfvertrouwen en teamspirit zorgmedewerkers tot op het podium van het Sportpaleis zou bren- gen? Eerlijk? Niemand had dit durven denken maar het gebeurde wel! Op 28 april 2017. Wie er bij was vergeet het inderdaad nooit meer. Foto- en filmmateriaal, het boek, het stripverhaal, de cd zijn blijvende getuigen van dit event. De herinneringen in het hoofd van iedereen die erbij

Bij het ter perse gaan van deze jaarkrant is er alweer een jaar voorbij. 40 jaren Solidariteit voor het Gezin liggen voorgoed achter ons. Het is mooi geweest, het is goed ge- weest, we zijn tevreden want we hebben toch wel enke- le keien in de Vlaamse zorgstroom kunnen leggen en die daardoor een andere, betere koers laten varen. Voor dui- zenden medewerkers en klanten heeft Solidariteit voor het Gezin een positief verschil gemaakt in hun leven. Dat is wat telt en dat mocht gevierd worden.

De voorbereidingen voor de viering begonnen al ander- half jaar voordien en liepen zoals de samenwerking door- gaans verloopt: enkele enthousiaste durvers nemen het voortouw, anderen springen op de kar, externe partners worden erbij betrokken om expertise die wij niet hebben met ons te delen. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Niet in het minst zijn er de effecten die deze samenwerking heeft op lange termijn. De verbondenheid met Solidariteit voor het Gezin enmet elkaar kreeg er een enorme boost door zodat we die andere Boost (zie hierover meer op één van de vol- gende bladzijden) vol vertrouwen kunnen tegemoet gaan.

Wie had de afgelopen jaren ooit gedacht dat een minister-president en talrijke

*Boostdoelstelling Solidariteit voor het Gezin als zorgmerk

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-catalog" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Catalogs">FlippingBook</A> - Online catalogs