Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Dygestorium

Dygestorium nastołowe NSKL 1200S NS 8023 6 799 zł Dygestorium to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia szkolnego laboratorium. Komora na - stołowa szczególnie dedykowane jest pracowniom o małej powierzchni użytkowej. Służy do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem użycia kwasu fluoro - wodorowego (HFaq) oraz substancji o charakterze wybuchowym (Ex). Zapewnia bezpieczne środowi - sko pracy niezbędne do profesjonalnego przepro - wadzenia lekcji. • wym:115x77x117 cm;dygestoriumdo instalacjina stolelubstelażupowinno być podłączone do niezależnego otworu kominowego z wentylacją mecha - nicznązapewniającąprzepływpowietrzamin.200m3/h; płytadwustronnie laminowana z obrzeżami zakończonymi taśmą PVC; blat: chemoodporna ce - ramika płytkowa z fugą epoksydową; systemprzewietrzania: sufitowy; pod kanałO=125mm-okno: szkłobezpiecznezsystememprzeciwwagna linkach kwasoodpornychwoplociechemoodpornym;SafeWindowsSystemchroniący przed niekontrolowanymspadkiemoknawprzypadku zerwania linki prowa - dzącej; instalacja, media: 2x gniazdo 230V - 1x oświetlenie komory roboczej LEDzwłącznikiem-1xczujnikprzepływupowietrzazsygnalizacjądźwiękową iwizualnąoprzekroczeniunormprzepływuzmożliwością ręcznegowyłącze - nia alarmów; zgodne z normą PN-EN 14175; dostarczane jest na palecie EU.

Dygestorium szkolne NS 3142

8 200 zł Dygestorium szkolne serii SKL przeznaczone jest do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć szkolno-dydaktycz - nych. Konstrukcja dygestoriumwykonana jest z zagęszczonej płyty wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, zabezpieczonej ze wszystkich stron listwą PCV o grubości 2 mm, w kolorze jasny popiel. Wymaga podłączenia do otworu kominowego. Blat wykonany jest z ceramiki technicznej z podniesionym obrze - żemz przodu, zapobiegającymprzypadkowemu rozlaniu substan - cji poza powierzchnię roboczą blatu. Łączenie kafli ceramicznych za pomocą fugi epoksydowej, chemoodpornej. System przewietrzania: pokrywa górna z kanałem wentylacyjnymO=125mm. Okno: szkło bezpiecznie unoszone bezstopniowo góra-dół, zmoż - liwością zatrzymania na każdej wysokości. SWS – SafeWindows System – chroniący przed niekontrolowanym spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowadzącej. Media: 1x instalacjawodno-kanalizacyjnazwylewką laboratoryjną wodyzimnej orazzlewikiemceramicznym300x150mm; 2xgniaz - do elektryczne 230 V; 1x oświetlenie LED komory roboczej. Możliwość instalacji dodatkowych mediów według preferencji użytkownika.

Zabudowa podblatowa: • 1x szafka techniczna, laminowana. • kontrola i bezpieczeństwo (PN-EN 14175):

• 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym w przypadku nieprawidłowego wentylacji komory roboczej dygestorium. • dostawa i montaż liczony indywidualnie

Stelaż pod dygestorium NS 8024 346 zł • 1 x stelaż stalowy, wolnostojący, malowany proszkowo ekologicznymi farbami technicz - nymi ze stopkami poziomującymi

Szafka pod dygestorium NS 8028 2 869 zł • chemoodporna, wykonana z płyt lamino - wanych gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona polipropylenem

• zawiasy chemoodporne 180 stopni. Szafka na kółkach • wym. 110 x 52 x 55 cm • szafka zmontowana

• 1 x komplet wkrętów mocujących • wym. 115 x 77 x 85 cm

Instalacja gazowa NS 8026 • 1 x zawór laboratoryjny gazowy, do podłączenia butli z gazem palnym • butla nie została ujęta w ofercie

Wentylator wspomagający NS 8027

Instalacja wodna NS 8025 715 zł • 1 x zlewik polipropylenowy znajdujący się wewnątrz komory roboczej dygestorium • 1 x bateria laboratoryjna zimna woda z zaworem • 1 x instalacja odpływowa z syfonem

920 zł

920 zł

• ø króćca 125mm; napięcie 230V; moc 33 W • częstotliwość 50 Hz; Prędkość 2250 RPM • przepływ powietrza 284 m3/h; stopień ochrony IP-44; poziom hałasu 31 db

138

sklep.nowaszkola.com

139

Made with FlippingBook Proposal Creator