Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

ROZWIĄZANIA AUDIO

Soundbar myBoard BLACK DA 9590

Mikrofony

Sprzęt nagłośnieniowy na salę gimnastyczną 261 zł • moc 2 x 20 W; bluetooth; złącze optyczne Toslink; pasmo przenoszenia 30Hz-20kHz; wejścia AUX; złącze optyczne Toslink; sterowanie za pomocą pilota; wyświetlacz alfanumeryczny LED; 2 wejścia przewodowe audio jack 3,5 mm; wymiary: 94 x 7,7 x 6,5 cm

Zestaw mikrofonów bezprzewodowych Power Dynamics PD 504H DA 1387 1 596 zł Mikrofony posiadają solidnie wy - konane kapsuły i znakomicie leżą w ręku.Wyposażone sąwe wskaź - niki zużycia baterii oraz aktualnej częstotliwości (bardzo istotne pod - czas pracy). Bazamikrofonowa jest lekka, wskaźniki czytelne, a zasi - lanie odseparowane na zewnątrz, dzięki temu pozbyto się możliwych interferencji związanych z blisko - ścią zasilacza. Na wyjściu z bazy znajdują się cztery oddzielne gniaz - da XLR, które umożliwiają osobne wyprowadzenie sygnału z każdego mikrofonu oraz wyjście typu Jack które pozwala na zsumowanie wszystkich sygnałów i podanie ich

Micker PRO mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem DA 1443 945 zł Mikrofon z głośnikiem to system, który spełnia funkcję przenośne - go zestawu nagłośnieniowego. Urządzenie wygląda jak mikro - fon bezprzewodowy, ale do - datkowo posiada wbudowany wzmacniacz i dwa głośniki o su - marycznej mocy 10W. Urządze - nie zasilane jest przez wbudowa - ny akumulator, który wystarczy na około 6 godzin pracy. W komple - Wysokowydajny, bezprzewodowy system, zawierający dwa doręcz - ne mikrofony i podwójny odbior - nik USB o maksymalnym zasięgu do 120 m. Wysokiej jakości kap - suła mikrofonowa, dedykowana jest zastosowaniom wokalnym. Ultra-kompaktowy odbiornik USB posiada dwa tryby interfejsu au - dio - analogowy i cyfrowy. Dosko - nałą jakość dźwięku zapewnia cy - Zestaw mikrofonów bezprzewodowych ULM 202 USB Behringer DA 0705 750 zł

cie znajduje się ładowarka, która uzupełni akumulator w 2,5 godzi - ny. Użytkownik ma do dyspozycji 3 poziomy głośności, funk - cję ECHO, BUZZER: dźwięk przywoławczy/alarm dźwiękowy. Dodatkowo do urządzenia moż - na podłączyć kompatybilny ze - wnętrzny mikrofon nagłowny lub liniowe źródła audio (np. odtwa - rzacz MP3). Urządzenie idealnie sprawdzi się w niedużych i śred - nich przestrzeniach jak np. sale lekcyjne czy konferencyjne oraz podczas zajęć grupowych, na wy - cieczkach i wydarzeniach plene - rowych. frowa łączność bezprzewodowa w wolnym od licencji paśmie 2,4 GHz. Parowanie mikrofonów jest automatyczne, gwarantując prostą i intuicyjną konfigurację. Wyposa - żony w wygodne i zintegrowane potencjometry głośności, funkcję natychmiastowego wyciszenia oraz rozszerzony zakres czułości. Zasilanie za pomocą dwóch ba - terii alkalicznych typu AA umożli - wia pracę mikrofonu do 8 godzin o niskim stanie pojemności baterii informuje specjalny wskaźnik. So - lidna obudowa i wysokiej jakości podzespoły gwarantują długotrwa - łą i wydajną pracę urządzeń.

domiksu. Każdymikrofonmoże być przestrajany w podanym zakresie w4 kanałachA,B,C,D. Bazawypo - sażona została w cztery potencjo - metry, oznaczone kolorami, dzięki którymmożna regulować głośność każdego z czterech mikrofonów. Łatwość synchronizacji mikrofonów z bazą zapewnia podczerwień IR. Do zestawu dołączono aluminio - wy case transportowy oraz uszy montażowe umożliwiające umiej - scowienie bazywdowolnym racku. Jakość dźwięku wprezentowanym zestawie jest zadowalająca.

Kompletny estradowy zestaw nagłośnieniowy 1200W: subwoofer + satelity + statywy - CUBE 1812 DA 1812

Zestaw nagłośnieniowy Vonyx VX 1000BT DA 1386

2 185 zł

2 300 zł

Aktywny zestaw nagłośnieniowy, charakteryzuje się profesjonalnym dźwiękiem i wysoką jakością wy - konania. Cała moc pochodzi z ak - tywnego, 10” subwoofera wypo - sażonego we wzmacniacz, który przekazuje ją do podłączonych kolumn /satelit oraz pasywne - go, drugiego subwoofera. Muzy - kę w prosty sposób możemy od - twarzać poprzez zamontowane gniazdo USB lub SD oraz z innych

mobilnych urządzeń przesyłając swoje ulubione MP3, Bluetoothem. Całośćma nowoczesny design i jest na tyle lekka, żemoże stanowić bar - dzo dobre rozwiązanie do zasto - sowań mobilnych. Zestaw jest też idealną propozycją do zastosowań scenicznych.Wpełni wyposażony, kompletny system, wystarczy zło - żyć, podłączyć do zasilania i cie - szyć się ulubioną muzyką.

Sercem tego szerokopasmowego zestawu estradowego jest mocny aktywny subwoofer oparty na wy - sokiej klasie głośniku niskotonowym o średnicy aż 18 cali (45 cm). Poza kolumną basową w skład zesta - wu wchodzą dwie pasywne sate - lity (dwudrożne kolumny estradowe o mocy 300W RMS każda - zbu - dowane na bazie głośnika 12-calo - wego), dwa profesjonalne statywy

kolumnowe oraz dwa kable głośni - kowe. Zestaw idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Zestaw jest w pełni funkcjonalny i gotowy do użycia. W zestawie: • 1 x subwoofer aktywny, 2 x kolumny estra - dowe – satelity, 2 x statywy kolumnowe, 1 x torba do przenoszenia statywów, 2 x kable speakon-speakon, każdy o dł. 5m

Kolumna mobilna Ibiza PORT 10VHF-BT DA 3228

1 265 zł

Wielofunkcyjne urządzenie audio ze znanej i niezwykle chwalonej przez użytkowników serii PORT. PORT10VHF to samodzielny, w peł - ni funkcjonalny system nagłośnie - niowy - idealny w zastosowaniach mobilnych, dzięki wbudowanemu akumulatorowi wielokrotnego łado - wania. Nadaje się m.in. do prowa - dzenia imprez karaoke, konferencji, zajęć, szkoleń etc. Zestaw składa się z wielofunkcyjnej aktywnej kolum - ny głośnikowej o dużej skuteczno - ści w trwałej obudowie ABS, dwóch mikrofonów wokalnych (w tym jed - nego bezprzewodowego VHF), bez - przewodowego pilota sterującego oraz okablowania (kabel zasilający z zasilaczem, kabel mikrofonu prze - wodowego). Urządzenie zbudowane jest na wydajnym głośniku niskoto - nowym o średnicy 10””, moc szczy - towa kolumny wynosi aż 500W. PORT10VHF-BT wyposażony został w funkcję odtwarzania za pomocą

odbiornika Bluetooth. Umożliwia ona odtwarzanie plikówaudio z telefonu, tabletu czy laptopa bez zbędnych połączeń przewodowych. Bezprze - wodowy sposób odtwarzania mu - zyki będzie dużym ułatwieniem dla instruktorów sportowych i tanecz - nych, prezenterów, dla wszystkich tych którym zależy na szybkiej i ła - twej konfiguracji sprzętu z odtwarza - czami multimedialnymi z Bluetooth. To jedyne na rynku tak funkcjonalne urządzenie w tak niskiej cenie. Ide - alnie nadaje się do użyt ku przeno - śnego, przydaje się przy organizacji imprez, festynów, zabaw dla dzieci itp. Sprawdzi się doskonale w użyt - kowaniu przenośnym, nawet tam, gdzie nie ma stałego zasilania - ko - lumna posiada wbudowany akumu - lator wielokrotnego ładowania dużej pojemności. Dołączone do zestawu mikrofony pozwolą na użycie sprzętu do zabawy karaoke, a także do pro - wadzenia dowolnej imprezy.

Radioodtwarzacz

Kolumny mobilne

Radioodtwarzacz Blaupunkt BB12 czarny DA 2225

Radioodtwarzacz Blaupunkt BB 30BT DA 2347

269 zł

Kolumna mobilna Ibiza PORT 8VHF-BT DA 2209 1 225 zł Wzestawie: głośnik niskotonowy o średnicy 8” zwbudowany akumulato - remwielokrotnego ładowania dużej pojemności; 2 xmikrofon, w tym jeden bezprzewodowy VHF; bezprzewodowy pilot sterujący; kabel zasilający z zasilaczem, kabel mikrofonu przewodowego; funkcja odtwarzania za pomocą transmisji bezprzewodowej Bluetooth;

389 zł

• Kolor: czarny • Nagłośnienie

• Dane techniczne CD • sposób podawania płyty : od góry • rodzaje odtwarzanych płyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3 • Funkcje: port USB • Zasilanie: baterie/sieć • Załączone wyposażenie: kabel zasilający

• Klasyczny Boombox wyposażony w ra - dio FM z cyfrową syntezą i możliwością programowania 20 stacji radiowych oraz odtwarzania płyt CD czy też ulubionych plików muzycznych za pośrednictwem portu USB. Duży czytelny wyświetlacz

LCD, funkcjonalność, a zarazem prosta obsługa sprawiają, że urządzenie może być wykorzystywane do odtwarzania au - diobooków, ale również jako przenośne źródło rozrywki.

• System fonii: Stereo • Ilość głośników: 2 • Moc [W]: 5 • Dane techniczne • Zakresy: FM

184

sklep.nowaszkola.com

185

Made with FlippingBook Proposal Creator