Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pewny start

Aplikacja Corinth

• możliwość wpisywania własnych uwag do modeli, • kompatybilność z MS Office w celu zastosowania modeli w prezen - tacjach i dokumentach. Specyfikacja biblioteki: • ponad 1400 interaktywnych modeli 3D (galerie-zdjęcia-video) z Chemii, Fizyki, Geografii/geologii, Matematyki/geometrii; • bezpłatne aktualizacje do 31.12.2022r.; • połączenie z pakietem MS Office (PowerPoint i Word); • możliwość nagrywania filmów i robienia zdjęć; nielimitowana cza - sowo licencja; kompatybilność oprogramowania z Windows 10 lub nowszym; • możliwość personalizacji materiałów edukacyjnych; • wersje językowe- polska, angielska, łacińska.

Corinth to zbiór ponad 1400 interaktywnych mo - deli pomocy dydaktycznychw3D, uzupełnionych o zdjęcia, filmiki i naukowe opisy. Program obej - muje polską, angielską, łacińską oraz dwujęzycz - ną wersję językową i jest dedykowany uczniom i nauczycielom do nauki chemii, fizyki, geogra - fii oraz matematyki. Umożliwia tworzenie wła - snychmateriałówedukacyjnych oraz prowadzenie atrakcyjnych dla ucznia lekcji. Aplikacja posiada funkcjonalność AR - rozszerzonej rzeczywistości. Pozwala nauczycielowi wyświetlać modele 3D w dowolnym miejscu, np.: na biurku, na ławce ucznia lub nawet na jego głowie. Zakupioną licen - cję można wykorzystać na wszystkich szkolnych

komputerach i tabletach z Windows 10. Funkcje oprogramowania: • wykorzystanie funkcji AR pozwala uwypuklić dowolną część mode - lu w celu bardziej kompleksowej prezentacji, • Zoom i obrót 3D modeli w celu bardziej szczegółowego widoku, • wbudowana funkcja ślepej mapy w celu przeanalizowania i przete - stowania wiedzy uczniów, • narzędzie do wyszukiwania zgodnie z nazwą i słowami kluczo - wymi, • możliwość przełączania poszczególnych wersji językowych i wyświetlania kilku języków jednocześnie, - funkcję robienia zdjęć w celu stworzenia nieograniczonej liczby obrazków do pomocy naukowych na własne potrzeby,

ŚWIAT WOKÓŁ MNIE OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

.

O dorosłości PN 0098 185 zł Rozwija kompetencje społecz - ne osób zaczynających dorosłe życie i wchodzących na rynek pracy. • 164 karty pracy, instrukcje zachowań, 7 historyjek oraz 20 czytanek; etap edukacyjny: szkoła przysposabiająca do pracy

Świat wokół mnie PN 0086 205 zł Karty demonstracyjne i filmy sytu - acyjne pokazujące, jak zachowy - wać się podczas wyjścia do znajo - mych, wizytyu lekarza, w kontakcie z osobą nieznajomą. • 18 kart i 9 filmów

ŚWIATWOKÓŁ MNIE

Filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ISBN 978-83-262-2693-9

OGLĄDAM, UCZĘ SIĘ, POTRAFIĘ

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

SWM_FILM_nadruk.indd 1 2/20/17 2:48 PM Karty demonstracyjne i filmy sytuacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

SWM_FILM_okladka.indd 1

2/20/17 3:34 PM

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

ZA J Ę C I A R EWA L I DACY J NE

1 POZIOM

1 POZIOM

1 POZIOM

Aplikacja Corinth. Biologia Człowieka DA 1723

Aplikacja Corinth. Geologia DA 1721 1 860 zł

Aplikacja Corinth. Chemia DA 1722

KONCENTRACJA UWAGI Agnieszka Górska

FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE Iwona Konieczna, Bernadetta Kosewska, Katarzyna Smolińska

3 600 zł

5 320 zł

ORIENTACJA PRZESTRZENNA Marta Pągowska

KARTY PRACY

KARTY PRACY

KARTY PRACY I ĆWICZENIA

003A_P_1_koncentracja.indd 1

9/6/16 8:25 AM

001A_P_1_funk_spol.indd 1

9/6/16 8:56 AM

004A_P_1_orientacja.indd 1

9/6/16 8:27 AM

Zajęcia rewalidacyjne. Funkcjonowanie społeczne PN 0090 52 zł Rozwija funkcje percepcyjno-motoryczne, doskonali procesy emocjonalno-motywa - cyjne i poznawcze oraz technikę czytania, pisania, komunikowania się.

Zajęcia rewalidacyjne. Koncentracja uwagi PN 0091 52 zł Dwie części: pierwsza zawiera karty od - noszące się do pór roku, druga - karty o zróżnicowanej tematyce.

Zajęcia rewalidacyjne. Orientacja przestrzenna PN 0092 52 zł Propozycje ćwiczeń i zabaw ruchowych, które służą kształtowaniu i rozwijaniu u ucznia orientacji przestrzennej i kie - runkowej.

Aplikacja Corinth. Fizyka i Astronomia DA 1724

Aplikacja Corinth. Biologia Zwierząt DA 1725

Aplikacja Corinth. Biologia Roślin DA 1726

O dojrzewaniu • zawiera: 25 kart demonstracyjnych, 40 ćwiczeń interaktywnych oraz 3 animacje (w tym ich wersje dla osób niedosłyszących i niesłyszących)

3 600 zł

3 600 zł

3 600 zł

O DOJRZEWANIU. CHŁOPCY

O DOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

. o . s

. o . s

ODOJRZEWANIU. CHŁOPCY

ODOJRZEWANIU. DZIEWCZĘTA

Materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ISBN 978-83-262-2681-6

ISBN 978-83-262-2688-5

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

www.wszpwn.pl www.pwn.pl infolinia: 22 69 54 800

Chłopcy PN 0089

Dziewczęta PN 0088

ć

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ć

Karty demonstracyjne i materiały interaktywne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Aplikacja Corinth. Paleontologia i kultura DA 1728

Aplikacja Corinth. Pełny zestaw DA 1729

205 zł • Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narządów płciowych, Erekcja i wy - trysk, Higiena i golenie, Wizyta u urologa

205 zł • Tematy: Dojrzewanie, Intymne części ciała, Budowa narząów płciowych, Miesiączka, Higiena i ubiór, Wizyta u ginekologa

chlopcy_multibook_nadruk.indd 1

6/29/17 12:36 PM

dziewczyny_multibook_nadruk.indd 1

7/4/17 4:33 PM

Aplikacja Corinth. Geometria DA 1727 1 860 zł

1 860 zł

21 260 zł

202

sklep.nowaszkola.com

203

Made with FlippingBook Proposal Creator