Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

ROBOTY EDUKACYJNE

Codey Rocky

Robot Codey Rocky DA 8030 629 zł Inteligentny robot do nauki progra - mowania STEM i Internetu Rzeczy. połącz się z Internetem Rzeczy (IoT) – użyj oprogramowania mBlock5, aby dodać funkcję Internet of Things do robota Codey Rocky.Wykryj wil - gotność gleby, kontroluj urządzenia gospodarstwa domowego, korzystaj z raportówpogodowych, jakości po - wietrza i wiele więcej! Poznaj AI (Sztuczna Inteligencja) – mBlock 5 obsługuje funkcjeAI, w tym rozpoznawanie głosu i twarzy oraz wykrywanie nastroju. Dzięki Codey Rocky wykorzystanie najnowszych technologii staje się proste niczym zabawa. Robot kompatybilny z Makeblock Neuron – Codey Rocky współpra - cuje z klockami Makeblock Neuron i LEGO®. Pozwala zrealizować każ - dy pomysł, jaki możesz wymyślić. Złącza Pogo Pin pozwalając na roz - szerzenie umiejętności robota. • Czujniki Codey: wyświetlacz LED, głośnik, dioda RGB, 3 przyciski, potencjometr, czujnik natężenia

Roboty konstrukcyjne

dźwięku i światła, żyroskop i akcelerometr, nadaj - nik i odbiornik podczerwieni • Czujniki Rocky: czujnik rozpoznawania kolorów, silniki DC, czujnik odległości • Języki programowania: Scratch 3.0, Python • AplikacjaMakeblock: aplikacjamobilna do kontro - lowania robotów Makeblock. Pozwala sterować i programować robota Codey Rocky za pomocą urządzeń mobilnych z systemami Android i iOS. Aplikacja do programowaniamBlock 5 oparta jest nawizualnym języku programowaniaScratch3.0, aby zagwarantować, że początkujący mogą za - cząć kodowanie w ciągu kilku minut. Wszystko, co musisz zrobić, to przeciągnięcie i upuszczenie. Wystarczy jedno kliknięcie, aby przekształcić Twój kodwizualnywkod Pythona i kontynuować naukę zaawansowanego i praktycznego języka!

Zbuduj samodzielnie prawdziwego robota! Stwórz konstrukcję i zaprogramuj go krok po kroku, a bę - dzie wykonywał wymyślone przez Ciebie pole - cenia. Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot wykona wybraną przez Ciebie sekwencję ru - chów, a gdy wbudujesz mu odpowiednie czujniki – zacznie reagować na dotyk, światło, ruch albo dźwięk. Będzie również potrafił podążać po wy - znaczonej przez Ciebie ścieżce albo uruchomi się, gdy zapalisz lampkę. Samodzielnie złożenie robo - ta zapewni sporo doskonałej zabawy i satysfak -

cji i będzie doskonałą okazją do nauki podstaw programowania, poznania podstawowych pojęć z zakresu robotyki i elektroniki. Zestawy mogą łą - czyć się z sobą. Zestawy opierają się o płytkę programowal - ną Studuino kompatybilną z Arduino®, po - legającą na programowaniu komputerowym za pomocą ikon lub w języku programowa - nia blokowego Scratch®. Płytka programowal - na posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć: 8 serwomotorów; 2 silniki

prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącznikom może stanowić inte - gralną część robota. Podstawowe instrukcje znajdują się na dołączo - nych płytach CD. Bardziej skomplikowanemodele i kody programowaniamożna znaleźć na stronie: www.nowaszkola.com • oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac OS X 10.6 ~ 10.13, Mac OS X 10.14 ~ Only compatible with new software i Raspberry Pi

Mata edukacyjna do DA 8030 DA 8081 240 zł Mata STEM jest przeznaczona do na - uki zarówno programowania z uży - ciem robota Codey Rocky, jak i ele - mentów edukacji wczesnoszkolnej: matematycznej, przyrodniczej oraz informatycznej. Mata składa się z 7 elementów: • Ring Sumo . 77- centymetrowy ring sumo to oryginalny rozmiar ringu do walk robotów. To bar - dzo często spotykana konkurencja w robotyce. Zadaniem zawodników jest zbudowanie takiego robota, który wypchnie przeciwnika poza obwód ringu. Codey Rocky dzięki łącznikom może być rozbudowywany przy użyciu zarówno Lego, jak i czujnikówNeuron. Ring sumo (dzięki zaznaczonej tarczy oraz kątomierzowi) może służyć do nauki zegara wskazówkowego oraz obliczania kątów • Skala szarości - czujnik robota Codey Rocky rozpoznaje skalę szarości, którą można zmierzyć za pomocą bloczka „wartość skali szarości sen - sora kolorów”. • Kolory i czas – Codey Rocky rozpoznaje

aż 8 kolorów. Dzięki specjalnie przygotowa - nej trasie możesz zaprogramować reakcję na poszczególne kolory, np. odegranie melodii. Dystans przemieszczania robota jest mierzony nie w centymetrach, a sekundach. Specjalnie przy - gotowane paski (powyżej kolorowych pól) poka - żą jak daleko zajedzie Codey Rocky z prędkością 50% i 100%. • Kompas – umiejscowiony na macie kompas z pewnością pomoże w nauce kierunków świata. Odpowiednio zaprogramowany Codey Rockymoże zarówno obracać się we właściwym kierunku, jak i pokazywać jego symbol na ekranie. • Mata do kodowania – kolorowamata do ko - dowania z kółkami przyda się do nauki kodowania za pomocą plastikowych kolorowych kubeczków. Mata składa się z 4 części po 9 pól, rozdzielonych osią symetrii w pionie i poziomie. • „ line follower mode ” – ta trasa przyda się w trakcie programowania robota, aby poruszał się po czarnej linii. Spróbuj wyścigów - któremu uczniowi uda się zaprogramować robota tak, aby miał najkrótszy czas okrążenia. • przestrzeń na kartkę a4 – możesz spisać na niej zadania dla uczniów i położyć je na macie w wyznaczonym do tego miejscu.

949 zł

Robot Basic AJ 3142

Robot Advanced AJ 3143

949 zł • czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na podczerwień, akcelerometr • 2 silniczki DC • 3 silniczki servo • 4 diody LED • brzęczyk • platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

łączenie i przesyłanie kodu pomiędzy kom - puterem i robotem Codey Rocky. Technologia Plug-in pozwala na automatyczne łączenie urządzeń bez konieczności instalacji sterow - ników czy konfiguracji. • bluetooth 4.0; interfejs hosta: USB 2.0; zasilanie: 5V; klasa mocy wyjściowej: 4dBm; czułość odbioru: -90dBm; pasmo częstotliwości:; 2,4 GHz-2,48 GHz bez licencji; bateria AA; odle - głość transmisji 15m; wymagana bateria AA (nie dołączono)

1 239 zł

Adapter Bluetooth BT 4.0 do DA8030 DA 8031 89 zł Urządzenie o niskim poborze mocy do połą - czenia z urządzeniami Makeblock obsługu - jącymi bezprzewodowe przesyłanie danych. Urządzenie pozwala na bezprzewodowe po -

• 150 klocków • czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na podczerwień, akcelerometr • 2 silniczki DC, 8 silniczków servo • 4 diody LED • brzęczyk • platforma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

1 239 zł

208

sklep.nowaszkola.com

209

Made with FlippingBook Proposal Creator