Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

POMOCE DYDAKTYCZNE

S T E M science technology engineering maths

Drewniane kostki Zebra stanowią kompletny ze - staw edukacyjny stanowiący pomoc wnauce pro - gramowania oraz rozwijający logiczne i prze - strzenne myślenie. Doskonale sprawdzają się w diagnostyce koncentracji u dzieci. Kostki mają ten sam rozmiar i inny rysunek na każdej ściance. Można z nich ułożyć wiele nie - powtarzalnych wzorów. Kompletny zestaw składa się z kostek, folii trans -

parentnej z siatką oraz instrukcji. Karty pracy, wy - konane z grubego, lakierowanego kartonu zawie - rająwzory, na którychmożna układać kostki oraz czerwone transparentne folie zwzorami odpowia - dającymi tym na kartonach. Po ułożeniu wzoru można za ich pomocą łatwo zauważyć błędy. Na opracowanych kartach pracy zawarte są propozy - cje od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Kostki można układać na kartach pracy w dołączonej

podstawce lub swobodnie na stole. Proste zasady, konstrukcja zestawu oraz karty sa - mokontroli pozwalają na samodzielną aktywność użytkownika niezależnie od wieku. Zestaw mały: 9 kostek, średni: 16 kostek, duży: 25 kostek.Wzestawie specjalna podstawka umoż - liwiającą układanie trójwymiarowej piramidy oraz karty pracy.

Podstawka 3D do kostek z kartami pracy LA 0320 69 zł • 3 podstawki, 12 dwustronnych kartonowych kart pracy, instrukcja, w pudełku o wym. 19 x 19 x 4 cm

Kostki Zebra 9 szt. LA 0009 69 zł • 9 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko z podstawką do klocków 13 x 13 x 4 cm

Kostki Zebra 16 szt. LA 0016 99 zł • 16 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko z podstawką do klocków o wym. 16 x 16 x 4 cm

Kostki Zebra 25 szt. LA 0025 159 zł • 25 kostek, folia transparentna z siatką, instrukcja, podełko z podstawką do klocków o wym. 19 x 19 x 4 cm

Karty pracy do zestawu 9 kostek Zebra LA 1209 54 zł • 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 13 x 13 x 4 cm

Karty pracy do zestawu 16 kostek Zebra LA 1216 86 zł • 15 dwustronnych kart pracy na kartonie, 30 kart pracy na folii w kolorze czerwonym do sprawdzania, w pudełku o wym. 16 x 16 x 4 cm

Karty pracy do zestawu 25 kostek Zebra LA 1225 98 zł • 12dwustronnychkartpracynakartonie,24kartypracynafoliiwko - lorzeczerwonymdosprawdzania,wpudełkuowym. 19x19x4cm

210

sklep.nowaszkola.com

211

Made with FlippingBook Proposal Creator