Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Plansze • wym. 70 x 100 cm

3

4

5

1

2

Język niemiecki. Czasowniki nieregularne cz.1 VS 0186 47 zł

HISTORIA

Język niemiecki. Das Adjektiv VS 0185 47 zł

1

2

Język niemiecki. Czasowniki nieregularne cz.2 VS 0187 47 zł

Język niemiecki. Das Verb VS 0166

Język niemiecki. Die Präposition VS 0165 47 zł

3

4

5

47 zł

Język hiszpański

Hiszpański nie gryzie! ER 0018 38 zł Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka hiszpańskiego dla początkujących. Zróżnicowane za - dania z niezbędnym słownictwem, podstawami gramatyki i gotowymi wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie. Na - grania z płyty, wspomagające wy - mowę i ćwiczenie rozumienia ze słuchu. • 184 str. • do wyczerpania zapasów

Wielka gramatyka języka hiszpańskiego ER 0024 54 zł Gramatyka języka hiszpańskiego z ćwiczeniami. Teoria, przykłady, ćwiczenia. Repetytoriumdla osób na każdym poziomie zaawansowania, przygotowujące do egzaminów języ - kowych, takich jak matura czy DELE. • 300 różnorodnych ćwiczeń wraz z kluczem odpowiedzi; zadania podsumowujące, testy, praktyczny indeks zagadnień; tabele gramatycz- ne (czasowniki nieregularne); 404 str. • do wyczerpania zapasów

Język francuski

Język rosyjski

Poczet królów polskich NS 8283

Francuski nie gryzie! ER 0019 38 zł Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka fracuskiego dla po - czątkujacych. Zróżnicowane za - dania z niezbędnymsłownictwem,

Rosyjski nie gryzie! ER 0020 38 zł Kurs do samodzielnej, aktywnej nauki języka rosyjskiego. Zadania zaznajomiają z niezbędnym słow - nictwem, podstawami gramatyki i gotowymi wzorcami konwersa -

podstawami gramatyki i gotowy - mi wzorcami konwersacyjnymi. Trening kompetencji językowych: czytanie, mówienie, słuchanie i pi - sanie. • 200 str. • do wyczerpania zapasów

135 zł

cyjnymi. Trening kompetencji języ - kowych: czytanie, mówienie, słu - chanie i pisanie. Nagrania z płyty wspomagają wymowę i ćwiczą rozumienie ze słuchu. • 222 str. • do wyczerpania zapasów

• 150 x 170 cm • wytrzymały materiał banerowy

218

sklep.nowaszkola.com

219

Made with FlippingBook Proposal Creator