Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Polska w latach 1919-1939 ID 0018

235 zł Mapa pokazuje kształtowanie się i zmiany granic w okresie dwudziestolecia międzywojen - nego, podział na województwa, sieć głównych dróg i kolei, a także miejsca buntów chłop - skich i robotników. Sygnaturami oznaczone zostały ważniejsze teatry, biblioteki, muzea oraz rozgłośnie radiowe. Na bocznych kartonach znajdują się mapy tematyczne: • Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922 i wojna polsko-bolszewicka 1920 • Gospodarka II Rzeczypospolitej (rolnictwo, przemysł i transport) Ludność II Rzeczypospolitej (gęstość zaludnienia i struktura narodowościowa) • format: 160 x 120 cm; skala:1 : 1 000 000; laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na roz- dzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym II Wojna Światowa 1939-1942 ID 0052 235 zł Mapa prezentuje działania wojenne w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie w latach 1939 - 1942. Na bocznych kartach umieszczono mapy tematyczne: Wojna obronna Polski w 1939 r. • Działania wojenne w Azji i na Pacyfiku (1939-42) • Plan 'Barbarossa' • Działania wojenne na Bałkanach (1941-42) • format: 160 x 120 cm; skala: 1:4 600 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury ID 3200 235 zł Mapa przedstawia społeczeństwa starożytnego wschodu, ich kulturę, religie i rozwój pi - sma. Prezentuje bogactwo świata antycznego oraz wzajemne wpływy polityczne, go - spodarcze, religijne i kulturalne, jakie wywierały na siebie kręgi cywilizacyjne. Podkre - śla znaczenie Biblii jako dzieła spisanego pod natchnieniem Bożym oraz jako źródła historycznego. Obrazuje najważniejsze ośrodki wymiany, kultury rozwijające się na tra - sie jedwabnego szlaku (od I w.p.n.e.- do XIV w.n.e.) oraz rozwój handlu Wschodu z Za - chodem, kontakty związane rozwojem wymiany, zależność od warunków geograficznych. Zaznaczone są również rzeki w dolinie, których rozwinęły się tzw. Wielkie Cywilizacje. Ilustracje: • format: 160 x 120 cm; skala:1:10 700 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 235 zł Mapa przedstawia Europę w czasie I wojny światowej w latach 1917-18. Całość wzbogaco - na jest interesująca grafiką, licznymi ilustracjami, kalendarium oraz mapami tematycznymi: • Ziemie polskie w czasie I wojny światowej, • Bilans strat poszczególnych państw. Na mapach zostały uwzględnione granice państw wewnętrznych oraz granice blokady bry - tyjskiej, kierunki uderzeń państw koalicji oraz państw centralnych, jak i ruchy powstańcze plemion arabskich. • format: 160 x 120 cm; skala: 1:3 500 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym 235 zł Mapa prezentuje wydarzenia związane z I wojną światową w Europie i na Bliskim Wscho - dzie w latach 1914-16. Na panelu bocznym umieszczono statystyki porównawcze potencjału militarnego państw w 1914 r. oraz mapy tematyczne: • Potencjał militarny państw w 1914 r.; • Rewolucja w Rosji 1917-1921; • Kalendarium i portrety najważniejszych postaci tego okresu; Namapach zostały uwzględnione granice państwwewnętrznych oraz granice blokady brytyj - skiej, kierunki uderzeń państw koalicji oraz państw centralnych, jak i ruchy powstańcze plemion arabskich. Całość wzbogacono kalendarium, interesującą grafiką oraz licznymi ilustracjami. • format: 160 x 120 cm; skala: 1: 3 500 000 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym I Wojna Światowa 1917-18 ID 0048 I Wojna Światowa 1914-16 ID 0047

Wieszak jest łatwy w montażu, wytrzymały

i nie zajmuje dużo miejsca w klasie.

Ścienny stojak na mapy ANW 200 199 zł Pojemny wieszak naścienny do przechowywania 18map czy plansz dydaktycznych.Wzależności od sposobu zwinięcia na jednym poziomie swo - bodniemieszczą się dwiemapy. Całośćwykonana z prętów metalowych w kolorze szarym. Produkt mocowany jest do ściany za pomocą 6 wkrętów (brak w zestawie). • wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

Na hakach można przechowywać wię- cej niż jedną mapę. Każda mapa Nowej Szkoły na odwrocie posiada dwie etykie- ty z nazwą i rodzajemmapy. Dzięki temu każdą z nichmożna szybko i łatwo odna- leźć bez konieczności jej rozwijania.

Wieszak na mapę ANW 600 249 zł Wieszak przeznaczony do zawieszaniamapy lub planszy. Wykonany z metalowej rurki osadzonej na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej pod - stawie. Wieszak w postaci haczyka umieszczony w górnej części konstrukcji. Łatwa regulacja wy - sokości dzięki teleskopowej rurce wyposażonej w blokadę o maksymalnej wysokości 220 cm. Wieszak jest łatwy wmontażu i nie zajmuje dużo miejsca w klasie. • łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Mobilny stojak na mapy ANW 440 315 zł Stojak przeznaczony do porządkowania i prze - chowywania map oraz plansz dydaktycznych wykonany został z metalowych elementów osa - dzonych na stalowej podstawie. Mobilność sto - jaka zapewniają 4 plastikowe kółka, z których dwa posiadają blokady zabezpieczające przed przesunięciem. • 40 haków, które umożliwiają przechowywanie 40 map

na minimum 40 map

Wskaźnik teleskopowy BD 5160

20 zł

• dł. 24–100 cm • przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazywania elementów na tablicy

Stojak wielofunkcyjny Uniwersalny stojak do przechowywaniawpozy - cji pionowej zwiniętych pomocy dydaktycznych, np.: map, plansz czy papieróww rolkach.Wypo - sażonyw kółka ułatwiające transport zawartości stojaka w dogodne miejsce. • wym.: 72 x 65 x 84 cm • materiał: płyta meblowa o gr. 18 mm w kolorze brzozy, płyta MDF o gr. 12 mm, drut

– brzozowo-zielony NS 1697 439 zł • płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze zielonym, drut w kolorze zielonym

– brzozowo-biały NS 1696 439 zł • płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym, drut w kolorze białym

224

sklep.nowaszkola.com

225

Made with FlippingBook Proposal Creator