Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Geometria przestrzenna Szkielety brył MATEMATYKA

4

1

3

2

5

Zestaw elementów do budowy szkieletów brył OX 2511 655 zł Zestaw klasowy do budowania

Zestaw konstrukcyjny modeli VO 2182 119 zł Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą pa - tyczków pod różnymi kątami, dzięki cze -

wielokątów. Duża ilość elemen - tów stwarza nieograniczone możliwości podczas zajęć lek - cyjnych jak i podczas zajęć do - datkowych. Możliwość tworze - nia modeli szkieletów 2D i 3D.

mu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Gotowemodele są doskonałą pomocą na zajęciach dotyczących pojęć geometrycznych, tj. krawędź, przekątna, powierzchnia, objętość itp. • 70 kolorowych kulek o ø 16 mm; każda kulka posiada 26 otworów; 250 słomek o dł. 16–75 mm

52 zł

Bryły pełne

7

6

9

8

45 zł

Objętość. Bryły porównawcze CM 2986 70 zł Zestaw przezroczystych modeli otwartych do demonstrowania za - leżności między objętością, pojem - nością, masą i kształtem.

• 6 elem.: stożek (300 ml), kula (500 ml), walec (800 ml), sześcian (1 litr), ostrosłup (350 ml) i graniastosłup (500 ml); kolor: przezroczyste; materiał: tworzywo sztuczne; wym.: sześcianu: 10 x 10 x 10 cm

Wielkie bryły transparentne LR 3208

Sześcian z przekątnymi HG 0030

Ostrosłup trójkątny HG 0033

Stożek HG 0036

1

4

7

415 zł

52 zł

45 zł

45 zł

• 10 szt, wys. 15 cm

• wym. 13 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl Prostopadłościan z przekątnymi HG 0031 45 zł • wym. 20 x 15 x 13 cm; gr. 0,3 cm; akryl

• wym. 23 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl Graniastosłup pięciokątny HG 0034

• 19 x 23 cm; ocynkowany drut biały Walec HG 0037 • wym. 15 x 18 cm; ocynkowany drut biały Kula HG 0038 • wym. 19 x 19 cm; ocynkowany drut biały

2

5

8

45 zł

45 zł

• wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl Graniastosłup prosty trójkątny HG 0035 45 zł • wym. 10 x 20 cm; gr. 0,3 cm; akryl

Ostrosłup czworokątny HG 0032 • wym. 16 x 25 cm; gr. 0,3 cm; akryl

3

6

9

45 zł

45 zł

Bryły obrotowe BD 0032

Bryły. Wielościany nieregularne BD 7009 315 zł • 6 szt., wys. 16 cm

Bryły wpisane BD 5700 • 6 szt., wys. 17 cm • do wyczerpania zapasów

329 zł

299 zł

• 6 szt., wys. 17 cm

Zestaw brył pełnych do mierzenia i porównań objętości VO 6294 120 zł • 17 szt., wys. 6 cm

Bryły geometryczne transparentne

TY 0405

174 zł • 17 szt.; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10,4 cm

226

sklep.nowaszkola.com

227

Made with FlippingBook Proposal Creator