Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Plansze matematyczne

1

2

3

• format 70 x 100 cm; karton kredowy o gramaturze 250g, • ofoliowane i wyposażone w listwy metalowe i zawieszki

Bryły obrotowe VS 0028

1

47 zł

Ostrosłupy VS 0030

2

47 zł

Wielościany foremne VS 0031

Działania na liczbach i wyrażeniach VS 0201 47 zł

Ułamki - plansza VS 0202

3

4

5

6

47 zł

47 zł

Procenty VS 0022

4

47 zł

Potęgowanie i pierwiastkowanie VS 0023 47 zł Wzory skróconego mnożenia VS 0024 47 zł Funkcja liniowa VS 0025 47 zł • do wyczerpania zapasów Funkcje trygonometryczne VS 0026 47 zł Twierdzenie Pitagorasa VS 0027 47 zł

5

6

7

9

7

8

8

Pola i objętości figur przestrzennych VS 0204

Pola i obwody figur płaskich VS 0203

Graniastosłupy. Plansza VS 0029

9

47 zł

47 zł

47 zł

Podstawowe symbole matematyczne VS 0197 47 zł Plansza dydaktyczna prezentują - ca podstawowe symbole i oznacze - niamatematyczne, a także alfabet grecki oraz rzymski system zapisu liczb. Zawarto również podwielo - krotności i wielokrotności podsta - wowych jednostek. • wym.: 67 × 97 cm, waga: 200g; papier kredo- wy 250 g; foliowana jednostronnie; wyposażo- na aluminiowe listwy z zawieszką

Współrzędne punktu i wektora VS 0098 47 zł Plansza dydaktyczna prezentu - je współrzędne punktu i wektora w płaszczyźnie i przestrzeni oraz na osi. Czytelne wykresy zostały opatrzone odpowiednimi wzorami. • wym.: 67 x 97, waga: 200 g; druk na papierze kredowym, foliowana jednostronnie, aluminio- we listwy z zawieszką

Matematyka Zestaw 20 tablic WU 0001

Twierdzenie Talesa KR 1003 41 zł Plansza naścienna obrazująca jed - no z najważniejszych twierdzeń w geometrii euklidesowej. • wym.: 100 x 70 cm; obustronnie foliowana; krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami

Okrąg i koło KR 1002 44 zł Plansza dydaktyczna prezentująca wiadomości na temat okręgu i koła. Wśród nich znajdują sięwzory oraz rysunki z opisem. • wym.: 100 x70 cm; obustronnie foliowana; krawędź górna i dolna wykończone stalowymi wzmocnieniami

610 zł

• Funkcja malejąca • Funkcja rosnąca

• Wykresy różnych rodzajów funkcji • Ilustracja graficzna układu równań

ax2 + bx + c = 0 • Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej ax2 + bx + c > 0 • Interpretacja geometryczna rozwiązań nierówności kwadratowej ax2 + bx + c < 0 • Monotoniczność funkcji różniczkowalnej • Postać ogólna równania prostej

• Wzory redukcyjne, cz. I • Wzory redukcyjne, cz. II • Wzór Herona. Promienie okręgów wpisanego i opisanego na trójkącie

• Funkcje trygonometryczne kąta skierowanego • Funkcje trygonometryczne, wzory, wartości • Wartości funkcji trygonometrycznych • Bryły obrotowe • Interpretacja geometryczna pochodnej • Interpretacja geometryczna rozwiązań równania kwadratowego

• Zbiory punktów na płaszczyźnie I • Zbiory punktów na płaszczyźnie II • Twierdzenie Talesa

234

sklep.nowaszkola.com

235

Made with FlippingBook Proposal Creator