Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mapy Nowej Szkoły GEOGRAFIA

Seria map ściennych Nowej Szkoły

Seria dużych ściennych szkolnych map Nowej Szkoły obejmująca wszystkie kontynenty i Świat. Wysoka jakość druku zapewnia do - skonałą czytelność. Mapy w przejrzysty sposób prezentują aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniej - szymi miastami oraz zaznaczone reliefemuksztaltowanie powierzchni. Wykonane z bardzo trwałegomateriału banerowego oraz oprawione w listwy z zawieszeniem sznurkowym.

• Projekt : Andrzej Laszak

Każdamapa z serii Nowej Szko- ły na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfikować bez rozwijania.

Polska. Mapa administracyjna NS 8260 189 zł Mapa z herbami opisuje kształt terytorialny 2796 organów administracyj - nych Rzeczpospolitej Polskiej: 16województw, 66 powiatówgrodzkich, 236 powiatów ziemskich, 923 miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 1555 gmin wiejskich wg stanu z 1. stycznia 2017 r. • wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 000

Polska. Ochrona przyrody NS 8262 189 zł Ściennamapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przy - rodywPolsce. Namapie uwzględnione zostały parki narodowe, parki krajo - brazowe, rezerwaty przyrody oraz fauna i florawystepująca na ich terenach. • wykonana z tkaniny banerowej, oprawa z listwy z zawieszeniem sznurkowym; wym.: 160x160 cm; skala: 1 : 400 000

Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych NS 8250

195 zł Ukazuje naturalną szatę roślinną Ziemi oraz obszary rolnicze i pasterskie. Za - znaczone są terytoria państw wraz ze stolicami i najważniejszymi miastami, a także większe rzeki i jeziora. Mapie towarzyszą 32 fotografie ilustrujące różne strefy klimatyczne: las deszczowy, las równikowy suchy, pustynia piasz - czysta, pustynia skalista, oaza pustynna, sawanna, uprawy rolne, pastwiska, las liściasty, las namorzynowy, las iglasty, tundra, góry, kaniony, fiordy, góry stołowe, wyspy oceaniczne, atole koralowe, góry lodowe, lądolód, wielka rafa koralowa, bieguny, wyspy arktyczne i oceaniczne. Dodatkowo ukazane są ty - powe wiatry oraz obszary niżów/wyżów atmosferycznych. • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

Polska. Mapa fizyczna NS 8261 189 zł Precyzyjna mapa powierzchni Polski z oznacze - niempoziomic koloremw skali logarytmicznej oraz szczegółowym reliefem. Zaznaczone są krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek. • wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 000

Mapa Polski suchościeralna fizyczna konturowa hipsometryczna NS 8263 319 zł Jednostronna plansza ćwiczeniowa, która zawie - ra dwie mapy. Pierwsza to mapa ogólnogeogra - ficzna, na której odwzorowano wszystkie główne obiekty powierzchni Polski wraz z jej ukształtowa - niem terenu. Mapa konturowa, stanowiąca do - skonałe narzędzie do ćwiczeń, zawiera przebieg poziomic, szary relief powierzchni Polski, punkty

Świat. Geologia i tektonika NS 8251 239 zł Mapa górna ukazuje zakresy osadów geologicznych z podziałem na ery geologiczne. Dolna zaś ilustruje litosferę ziemską zgodnie z teorią tektoniki płyt. Mapom towarzyszy ponad 40 ilstracji z opisami, przedstawiających najbardziej charakterystyczne wulkany, pęknięcia skorupy i inne formy działania sił geotwórczych. • wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 000 000

oznaczającemiasta oraz granice państwa. Planszę wzbogacono informacjami w postaci zdjęć i opi - sów różnych obszarów i obiektówprzyrodniczych. Mapa pokryta jest laminatem, który umożliwia

pisanie mazakiem suchościeralnym. • skala: 1 : 650 000.; format: 160 x 200 cm

• materiał: tkanina banerowa laminowana suchościeralna • oprawa: plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym.

236

sklep.nowaszkola.com

237

Made with FlippingBook Proposal Creator