Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Seria map politycznych Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są te - rytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowanie powierzchni jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdującego się na niej państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzch - nia, liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samocho - dowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych.

Seria map fizycznych Seria ściennych map fizycznych obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są warstwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Naniesone są aktualne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie pokazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda natury z ich opisem oraz umiejscowieniem na mapie.

Świat NS 8237

Świat NS 8247

189 zł

195 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000

Ameryka Północna NS 8243

Ameryka Północna NS 8233

Europa NS 8236

Azja NS 8235

Europa NS 8246

Azja NS 8245

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7 500 000

Ameryka Południowa NS 8232 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Afryka NS 8231

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8234

Ameryka Południowa NS 8242 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

Afryka NS 8241

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8244 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000 • na mapie zaznaczono stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw 189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

240

sklep.nowaszkola.com

241

Made with FlippingBook Proposal Creator