Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mapy w języku angielskim

Seria map politycznych Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są te - rytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowanie powierzchni jest zazna - czone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdującego się na niej państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzchnia, liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kre - dytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych.

Seria map fizycznych Seria ściennychmap fizycznych obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są war - stwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Naniesone są aktual - ne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie po - kazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda na - tury z ich opisem oraz umiejscowieniem na mapie.

Mapa ścienna fizyczna Świat. Angielska NS 8337 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

Mapa ścienna polityczna Świat. Angielska NS 8347 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000

189 zł

Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa. Angielska NS 8342 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna. Angielska NS 8343

Mapa ścienna fizyczna Afryka. Angielska NS 8331 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa. Angielska NS 8332 189 zł • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna. Angielska NS 8333

Mapa ścienna polityczna Afryka. Angielska NS 8341 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda. Angielska NS 8334 189 zł • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000

Mapa ścienna fizyczna Azja. Angielska NS 8335 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000

Mapa ścienna fizyczna Europa. Angielska NS 8336 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda. Angielska NS 8344 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000 • na mapie zaznaczono stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw

Mapa ścienna polityczna Azja. Angielska NS 8345 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7 500 000

Mapa ścienna polityczna Europa. Angielska NS 8346 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

189 zł

189 zł

189 zł

189 zł

244

sklep.nowaszkola.com

245

Made with FlippingBook Proposal Creator