Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mapy konturowe czarno-białe

Globusy

format B1 • wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

19 zł

Fizyczny mały RI 0218 • śr. 22 cm, wys. 30 cm

Świat NS 1009

26 zł

19 zł

Fizyczny duży RI 0423 • śr. 42 cm, wys. 62 cm

239 zł

19 zł

19 zł

Europa NS 1004

Polska NS 1003

Fizyczno-polityczny RI 3584 135 zł Globus polityczny, który zmienia się w fi - zyczny po zapaleniu umieszczonej w nim żarówki. • śr. 32 cm, wys. 48 cm

Indukcyjny RI 1215

Trasami odkrywców RI 1017 59 zł Globus polityczny Trasami odkrywców za - wiera podstawowe informacje owyprawach i o samych odkrywcach, takich jak: Mar - co Polo, Ferdynand Magellan, Sir Francis Drake, Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Bartolomeo Diaz, Amerigo Vespucci, Poli - nejczycy i inni. • śr. 22 cm, wys. 38 cm; globus w wersji polskiej • do wyczerpania zapasów Globus konturowy • śr. 25 cm wys. 38 cm • kolor biały z rysunkiem konturów kontynentów i granic państw, bez napisów • w zestawie : gąbka i ścieralne flamastry - z objaśnieniem RI 3269A 75 zł - podświetlany RI 0331 95 zł

19 zł

19 zł

57 zł

• śr. 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

format A4 • wym. 21 x 29,7 cm; 10 szt.

3 zł

Świat NS 1008

Europa NS 1006

Polska NS 1005

3 zł

3 zł

3 zł

250

sklep.nowaszkola.com

251

Made with FlippingBook Proposal Creator