Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Astronomia

Minerały

Zestaw do testowania minerałów NS 6142 69 zł Zestawzawiera narzędzia do przeprowadzenia testów pozwalających określić kluczowe właści - wości minerałów.Wyposażenie pozwala ocenić mi. in. ich twardość, rysę, połysk oraz magne - tyzm. Zawiera zbiór niezbędnych informacji na temat brył skalnych oraz wskazówki dotyczące ich rozpoznawania. Z zestawemmożna ruszać w teren i samodzielnie identyfikować minerały. • 7 elem.: metalowy gwóźdź o dł. 7 cm, płytka ceramiczna biała, płytka ceramiczna czarna, płytka szklana, magnes neodymowy, lupa, butelka z zakraplaczem o poj. 30 ml

Tellurium profesjonalne CE 0021 1 499 zł Solidny i łatwy w użyciu model ruchu Ziemi i Księżyca względem Słońca, pozwala wyja - śnić zjawiska astronomiczne: pory roku (rów - nonoc, przesilenie), różne fazy księżyca, dzień i noc, obrót Ziemi wokół Słońca, zaćmienie, itp. Słońce jest reprezentowane przez lampę LED umieszczoną w półkuli. Urządzenie za - mocowano na podstawie, którą wyposażono w obracające się ramię. Słońce jest jego osią obrotu. Na drugimkońcu ramienia znajduje się układ Ziemia-Księżyc, który obraca się wokół Orbita. Niezwykła podróż Ziemi. Płyta DVD TS 21361 89 zł Każdy krokwdziewięćsetczterdziestokilometrowej rocznej podróży Ziemi wokół Słońcama ogromne znaczenie dla utrzymania życia, jakie znamy. Eta - py tej podróży sprawiają, że zmienia się pogoda i pory roku odmieniają naszą planetę. W kwestii podtrzymywania życia na naszym globie, liczba 23 jest prawdziwie magiczna. Bez wyjątkowe - go nachylenia osi, nasz świat nie doświadczałby zmian pogodowych; rejony równikowe skazane byłyby na wieczną spiekotę, a bieguny polarne byłyby zawsze zamarznięte na kość. W tym se - rialu prześledzimy wszystkie etapy niesamowitej rocznej podróży Słońca. Oszałamiające zdjęcia lotnicze, czy obrazy z serca gwałtownej burzy, pomogą namzrozumieć niezwykłąmoc pór roku i klimatu oraz poznać powody, dla których moce te są jednocześnie tak twórcze i tak niszczycielskie. • czas projekcji 180 min.

Słońca i wokół siebie. Oś Ziemi jest odchylona o 23,5°, można ją obracać ręcznie. Mechanicz - ne ogniwo (koła zębate i łańcuch) pozwala na orientację Ziemi wzależności od pór roku, które są przedstawione na okrągłej płytce, zgodnie z gwiazdozbiorami zodiakalnymi. • wym.: 60 x 20 x 36 cm; ø Słońca: 20 cm, ø Ziemi: 16 cm, ø Księ- życa: 3,5 cm; waga: 3,7 kg; zasilanie: 230 V; podstawa lampy LED E27; materiał: tworzywo sztuczne, metal, szkło

Minerały QH 0039

212 zł

• 42 minerały, plastikowe pudełko

Model sklepienia niebieskiego AM 0300 419 zł Oryginalny model sklepienia niebieskiego to trój - wymiarowy atlas nieba. Zrozumiale prezentuje związek pomiędzy Ziemią a gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Wewnątrz modelu znajduje się globus ziemski i Słońce. Oba obiekty mogą zmieniać położenie. Wewnątrz modelu wytło - czono skalę ekliptyczną (daty) oraz współrzędne astronomiczne. Po powierzchni modelu można pisać flamastrami. • model sklepienia niebieskiego o śr. 30,5 cm, wewętrzny globus Ziemi o śr. 8,5 cm; przewodnik z 9 ćwiczeniami

Skały metamorficzne LR 5206 105 zł • 12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur, gnejs, łupek, amfibonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały magmowe LR 5205 105 zł • 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały, kamienie szlachetne MO 0036 77 zł • format: 13cm x 19cm; 448 str.

Minerały LR 5207

Skały osadowe LR 5208 105 zł • 12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawertyn, skałą gipsowa; wykaz z nazwami i nume- racją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

105 zł • 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt, piryt, magnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Obrotowa mapa nieba TS 8658 34 zł Jest nadrukowana na elastycznympodłożu z two - rzywa sztucznego, a na jej powierzchni znajduje się okrągła nakładka z plastikowej folii, z prze - zroczystym owalem i godzinową podziałką, któ - rą można obracać. Planety nie są naniesione na mapie, gdyż z upływem czasu zmieniają swe położenia względem gwiazd. Gwiazdy zostały nadrukowane specjalną farbą fosforescencyjną, która świeci w ciemności. • wym. 22,5 x 25 cm

Jaka to gwiazda? MO 0065 20 zł Przewodnik ukazuje charakterysty - kę najważniejszych gwiazd i pla - net oraz różnice między nimi. Opo - wiada o galaktyce, meteorytach i rojach meteorów. Mapki, rysunki i praktyczne wskazówki ułatwią odnajdywanie i rozpoznawanie gwiazdozbiorów. Bogato ilustro - wany mapami nieba i zdjęciami kosmosu.

Skamieliny LR 5204

105 zł • 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mię- czak, paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb reki- na, ramienionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały i kamienie szlachetne VS 0008 47 zł • wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

Układ Słoneczny. Plakat NS 1103 • wym. 100 x 70 cm; dwustronny polsko-angielski sklep.nowaszkola.com

44 zł

256

257

Made with FlippingBook Proposal Creator