Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Klimat i pogoda

Stacja pogody. elektroniczna, sonda, termometr CD 1605 86 zł Elektroniczna stacja pogody wyposażona w son - dę, która umożliwia pomiar wewnątrz, jak i na ze - wnątrz pomieszczenia. Posiada opcję kalendarza, alarmu oraz zegar w trybie 12 lub 24 godzinnym. Dodatkowoumożliwiazapamiętanieminimalnych/ maksymalnych wartości temperatury i wilgotno - ści oraz przedstawia wykres zmiany temperatury w ciągu ostatnich 12 godzin.Wyświetlacz wizuali - zuje pogodę w 4 trybach: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurnie i deszczowo. Stacja może być zamontowana na ścianie lub stać na stabilnym podłożu. • wym.: 2,3 x 12 x 12 cm • zasilanie: baterie 3 x AAA 1,5V (brak w zestawie) • materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały • funkcje termometru: format temperatury: °C lub °F, zakres pomiaru

Teleskop EI 0780

195 zł

• ogniskowa 91cm (36”) • aluminiowy statyw • miękkie gumowe okulary • schowek na akcesoria • CD - ROM • max. moc : 250x, optymalna moc: 125x • śr. obiektywu 60 mm • długość ogniskowej: 500 mm • okulary : 4 mm, 20 mm; średnica 31 mm • soczewka Barlowa 2x • reflektor pomocniczy: 6 x 25 mm

temperatury wewnętrznej: -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F), zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F), dokładność pomiaru: +/- 1°C (+/- 2°F), dokładność wyświetlania: 0,1°C (0,1°F), pomiary aktualizowane co 60 sekund • funkcje higrometru: formatwilgotności:%RH, zakres pomiaruwilgotno- ści: 20%RH~99%RH, dokładność pomiaru: +/- 5%RH, dokładność wyświetlania: 1% RH, pomiary aktualizowane co 60 sekund • do wyczerpania zapasów

Panelowy miernik temperatury LCD. -50÷150°C z sondą CD 0044 155 zł • wyświetlacz LCD; -50÷150°C; z sondą o dł. 45mm • funkcjaMIN/MAX; źródło zasilania: 1 bateria 1,5 V LR44 Panelowy miernik temperatury LCD. -50÷150°C CD 0038 155 zł • wyświetlacz LCD; -50÷150°C • z sondą o dł. 45mm; akustyczna sygnalizacja ustawionych wartości progowyc MIN/MAX • jednostki pomiaru ° C i F; źródło zasilania: 1 bateria AAA Zakres pomiarowy: od -30 do 120 stopni C oraz od -22 do 240 stopni F. Bezpieczne w użyciu, nie zawierają rtęci. • 10szt. owym.:2,3x0,7x17,7cm;materiał: tworzywosztuczne, szkło; Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą GZ 0010 101 zł • sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub LR44), tempe- ratura -50÷280 °C Termometry uczniowskie. Zestaw LR 2415 89 zł

Termometr w obudowie ze znacznikami VO 3304 39 zł Przeznaczony do mierzenia tempera - tury powietrza, gleby i cieczy. Kolo - rowe suwaki pomagają w obliczaniu różnic w temperaturze. • dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110 o C, umieszczony w plastikowej obudowie zabezpieczającej, możli- wość zawieszenia, • do wyczerpania zapasów

Mobilna stacja pogodowa LR 2940

219 zł Zestaw trzech pogodowych urządzeń po - miarowychwporęcznej walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnienia atmos - ferycznego, higrometr - do pomiaru wil - gotności, termometr - do pomiaru tempe - ratury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Z tyłu zamykany schowek z 3 podstawkami, na których opiera się urządzenia po wyjęciu ich z walizki.

Ziemia i Kosmos LJ 0017

3 990 zł Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zacho - dzi obieg materii i energii. Systemy te oddziałują ze sobą, a efekty zachodzących w nich interakcji mogą być ujęte w obserwowane i przewidywane wzorce, jak na przykład noc i dzień, pory roku, pływy, pogoda i klimat. W ramach pięciu do -

stępnych serii działań badawczych uczniowie badają te oddziaływania; dyskutują o miejscu Ziemi we Wszechświecie, omawiają wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca, poznają naturę gwiazd. Wykorzystując modele, uczniowie ana - lizują ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księży - ca, co pozwala im wyjaśnić mechanizm zjawisk dnia i nocy, pór roku i faz Księżyca. Poznają

również sfery Ziemi i ich wzajemne zależności oraz dowiadują się o potrzebie i możliwościach ich ochrony. Uczniowie rozwijają te koncepcje poprzez aktywne badanie, dyskusję i rozwiązy - wanie problemów. Prowadzą obserwacje, prze - widują rezultaty, wyciągają wnioski, przedstawia - ją dowody i argumenty oraz oceniają problemy i ich rozwiązania. ( 19 lekcji)

258

sklep.nowaszkola.com

259

Made with FlippingBook Proposal Creator