Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Gleba

S T E M science technology engineering maths zestawy doświadczalne

Powietrze zestaw doświadczalny do badania właściwości i jakości powietrza

zestaw do doświadczeń z kartami pracy

tematyka proponowanych doświadczeń: • określanie typu gleby •

S T E M science technology engineering maths

z jakich składników składa się gleba?

• • • • • • • • • • • • • •

jaką barwę ma gleba? co wpływa na kolor gleby? zawartość próchnicy w glebie

c

podział składników gleby na frakcje

Gleba

czy gleba zawiera wodę?

zestaw do doświadczeń z kartami pracy

zdolności filtracyjne różnych rodzajów gleb pojemność wody w różnych typach gleb

właściwości sorpcyjne gleby badanie temperatury gleby

oddychanie gleby odczyn pH gleby

obecność pierwiastków w glebie

NS 6080

wpływ zasolenia gleby na wzrost roślin właściwości gleby i węgla aktywnego - porów - nanie

poczta@nowaszkola.com www.nowaszkola.com

Telefon: (42) 630 17 28 • (42) 630 04 88 Infolinia: 801 5555 08

Adres: Ul. POW 25 90–248 Łódź

wpływ dżdżownic na użyźnienie gleby

28 scenariuszy doświadczeń 35 akcesoriów niezbędnych do wykonania doświadczeń

• i inne

łatwe i bezpieczne eksperymenty do samo - dzielnego wykonania w laboratorium szkol - nym i w terenie zestaw substancji chemicznych i produktów pozwala na wielokrotne wykonywanie do - świadczeń

NS 6030 1 099 zł Prezentowany zestaw to przenośne laboratorium, którego bogate wyposażenie pozwala przepro - wadzić 28 doświadczeń w warunkach szkolnych oraz terenowych. Sięgając po bardzo proste roz - wiązania, można w ciekawy sposób sprawdzić czym oddychamy i jakie niezwykłe właściwości posiada jeden z czterech żywiołów, bez którego nie możemy istnieć. Niektóre eksperymenty wy - magają od użytkownika przygotowania przyrzą - dów pomiarowo - obserwacyjnych, co znacznie wpływa na istotę zrozumienia obiektu badaw - czego. Proponowane doświadczenia można zademonstrować w formie pokazu lub podczas pracy grupowej uczniów. Wybrane zagadnienia wymagają długoterminowego działania. Inter - dyscyplinarny charakter zestawu pozwala na re - alizację treści z przyrody, biologii, chemii, fizyki oraz ekologii,zgodnych z założeniami nowej pod - stawy programowej. Pakiet dostarczany jest wraz z przewodnikiem, który zawiera szczegółowy opis i instrukcję przygotowania oraz przeprowadzenia doświadczeń, wnioskami z ich realizacji oraz kar - tami obserwacji/doświadczenia. Zestaw umieszczono w praktycznym, przeno - śnym pudełku, w którym każdy element ma swo - je miejsce.

• 9. Linijka niełamliwa 20 cm -1 szt. • 10. Lupki małe przezroczyste - 3 szt. • 11. Mikroskop terenowy LED 20x-40x - 1 szt. • 12. Nylon (podkolanówki ) - 2 pary • 13. Opiłki żelaza 63,5 g - 1 opakowanie • 14. Papierki wskaźnikowe do badania pH - 1 opakowanie • 15. Paski wskaźnikowe do oznaczenia zawartości ozonu w powie- trzu - 1 opakowanie/12 szt. • 16. Pędzelek płaski 5mm - 3 szt. • 17. Piłeczka pingpongowa - 1 szt. • 18. Pipeta Pasteura 5 ml - 3 szt. • 19. Podgrzewacz - 3 szt. • 20. Pojemnik przezroczysty z pokrywą 59,5 x 39,5 x 16,9- 1 szt.

• 5. Czy powietrze można ścisnąć? • 6. Czy powietrze na nas naciska? • 7. Czy powietrze kurczy się? • 8. Czy powietrze jest nośnikiem fal dźwiękowych?

• 9. Rozszerzalność termiczna gazów na przykładzie powietrza. • 10. Badanie temperatury powietrza atmosferycznego - doświadcze- nie długoterminowe • 11. Badanie wilgotności powietrza atmosferycznego – doświadcze- nie długoterminowe • 12. Badanie temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego na różnej wysokości – badanie porównawcze • 13. Badanie ciśnienia atmosferycznego za pomocą własnoręcznie skonstruowanego barometru • 14. Wykrywanie dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym i wydychanym z płuc • 15. Wytwarzanie dwutlenku węgla • 16. Czy powietrze jest mieszaniną? • 17. Wykrywanie pary wodnej w powietrzu • 18. Czy powietrze wywiera nacisk tylko w jednym kierunku? • 19. Badanie zawartości ozonu w powietrzu • 20. Badanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie występowania organizmów wskaźnikowych • 21. Badanie obecności i rodzaju zapylenia powietrza atmosferycz- nego – zajęcia krótkoterminowe, terenowe • 22.Ile cząsteczek pyłu znajduje się w powietrzu w zależności od kierunków geograficznych? - doświadczenie długoterminowe, terenowe • 23. Badanie odczynu pH pyłów znajdujących się w powietrzu atmosferycznym – doświadczenie terenowe • 24. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą kompa- ratora gęstości dymu – doświadczenie terenowe • 25. Badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza za pomocą nylonu- doświadczenie długoterminowe, terenowe • 26. Czy powietrze ma właściwości niszczące? • 27. Na czym polega efekt cieplarniany? • 28. Dlaczego samolot lata?

• 21. Próbówka 14 x 100 mm - 8 szt. • 22. Skala porostowa, format A4 - 1 szt. • 23. Słomki papierowe - 10 szt. • 24. Stojak do probówek 16mm - 1 szt. • 25. Strzykawka jednorazowego użytku, 20 ml - 1 szt. • 26. Szalka Periego 120 x 20 mm - 1 szt.

zawartość zestawu: • 3 szalki Petriego • 1 szkiełko zegarkowe • 3 probówki z korkiem • 1 bagietka szklana • 3 cylindry miarowe 100 ml • 3 lejki plastikowe • 3 zlewki miarowe 50 ml • sączki laboratoryjne • 2 pipety Pasteura 5 ml • 1 łyżka rynienka

• 27. Szklanka wysoka 290 ml - 1 szt. • 28. Sznurek elastyczny 30 m - 1 szt.

NS 6080 650 zł Zestaw eksperymentalny do obserwacji i ana - lizy jakości gleby został opracowanyz myślą o działaniach praktycznych w warunkach szkolnych podczas zajęć chemii, biologii czy edukacji ekologicznej. Umożliwia przeprowa - dzenie doświadczeń pozwalających lepiej po - znać i zrozumieć funkcjonowanie środowiska glebowego. Niezbędnewyposażenie zestawu umożliwia przeprowadzenie 28 badań labo - ratoryjnych i terenowych, których opis przed - stawiono w załączonej instrukcji wraz z kartą doświadczenia lub obserwacji. Realizacja pro - ponowanych doświadczeń przebiega zgodnie z nową podstawą programową oraz zasadą uczenia się przez rozwiązywanie problemów.

• 1 termometr w obudowie ze znacznikami • papierki wskaźnikowe • skala kolorymetryczna • płyn Helliga • tlenek wapnia • węgiel aktywny • chlorek sodu • ziarna rzeżuchy • atrament • 28 propozycji przeprowadzenia doświadczeń wraz z kartą doświadczenia/ obserwacji • transparentny pojemnik plastikowy z przykrywką (wym.: 59,5 x 39,5 x 31,1 cm) • 3 elementowe wypełnienie piankowe

• 29. Taśma miernicza 5m - 1 szt. • 30. Taśma dwustronna - 1 szt. • 31. Taśma samoprzylepna 18mm x 30m - 1 szt. • 32. Torebka strunowa 12x18cm - 3 szt. • 33. Woda destylowana 0.5l - 1 opakowanie • 34. Woda wapienna 500 ml (klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%) - 1 opakowanie • 35. Zlewki miarowe 250 ml - 2 szt. • Wyposażenie zestawu zapewnia możliwość znalezienia odpowiedzi

Wyposażenie zestawu: • 1. Balony neonowe - 10 szt. • 2. Blok milimetrowy 20 arkuszy A4 - 1 szt. • 3. Drewniany patyk dł. 28 cm - 5 szt. • 4. Elektroniczny termometr i higrometr - 2 szt. • 5. Gumki recepturki 40 g - 1 opakowanie • 6. Komparator gęstości dymu - 3 szt. • 7. Kompas - 3 szt. • 8. Korek do próbówki o śr. 14 mm - 8 szt.

na pytania i realizację następujących zagadnień: • 1. Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant I • Czy powietrze naprawdę istnieje? Wariant II • Czy powietrze naprawdę istnieje? wariant III • 2. Czy powietrze ma ciężar?

• 1 sitko • 1 lupa

• 3. Jak obliczyć ciężar powietrza? • 4. Jaką moc posiada powietrze?

264

sklep.nowaszkola.com

265

Made with FlippingBook Proposal Creator