Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pracownia geograficzna. Pakiety

Wzwiązku z koniecznością dostosowania sieci szkół do założeń reformy edukacji, a co za tym idziepotrzebą stworzeniaodpowiednichwarun - kówdonauki nasi pracownicywewspółpracy ze specjalistami przygotowali kompleksową ofertę wyposażenia szkolnej pracowni geograficznej, któraumożliwia realizację założeńnowoczesnej edukacji. W zależności od predyspozycji i po - ziomu edukacyjnego uczniów oferujemy trzy rodzaje zestawów pomocy naukowych:

• pakiet Geografia STARTER, który obejmuje podstawowe, niezbęd- ne wyposażenie pracowni geograficznej • pakiet Geografia PREMIUM, który uwzględnia rozszerzoną ofertę pomocy dydaktycznych do nauki geografii • pakiet Geografia GOLD zawierający najszerszą ofertę wyposaże- nia, która pozwala m.in. na realizację treści wykraczających poza wymagania podstawy programowej.

Pakiet Geografia Starter NS 6109 5 800 zł Pakiet Geografia STARTER obejmuje podstawowe, niezbędne wyposażenie pracowni geograficznej. W jego skład wchodzą: • 1 x Minerały 42 szt

Pakiet Geografia Premium NS 6110 7 500 zł Pakiet Geografia PREMIUMobejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni geograficznej. W jego skład wchodzą: • 1 x Minerały 42 szt

Pakiet Geografia Gold NS 6111 10 500 zł Pakiet GeografiaGOLDobejmuje najszerszą ofer - tęwyposażenia, przeznaczoną dla pracowni geo - graficznej. W jego skład wchodzą: • 2 x Minerały 42 szt

• 5 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 5 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 5 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka

• 5 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 5 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 5 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka

• 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 6 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe B1 • 6 x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 6 x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 6 x Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 1 x Mapa ścienna fizyczna Afryka

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja • 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat • 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja • 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat • 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda

• 1 x Mapa ścienna fizyczna Azja • 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa • 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat • 1 x Mapa ścienna polityczna Afryka

• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda • 1 x Mapa ścienna polityczna Azja • 1 x Mapa ścienna polityczna Europa • 1 x Mapa ścienna polityczna Świat • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych

• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda • 1 x Mapa ścienna polityczna Azja • 1 x Mapa ścienna polityczna Europa • 1 x Mapa ścienna polityczna Świat • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych

• 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa • 1 x Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna • 1 x Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda • 1 x Mapa ścienna polityczna Azja • 1 x Mapa ścienna polityczna Europa • 1 x Mapa ścienna polityczna Świat • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych

• 1 x Polska. Mapa administracyjna • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska • 1 x Wskaźnik teleskopowy

• 1 x Polska. Mapa administracyjna • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska • 1 x Wskaźnik teleskopowy

• 3 x Globus fizyczny, ø 220 mm, wys. 30 cm • 1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny • 1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem • 1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm • 1 x Model Ziemi • 1 x Model płyt tektonicznych • 1 x Cykl wody. Model demonstracyjny • 1 x Zestaw gleb • 3 x Kompas zielony • 2 x Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna • 1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce. Plakat • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza • 1 x Obieg wody w przyrodzie • 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały

• 3 x Globus fizyczny, ø 220 mm, wys. 30 cm • 1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny • 1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem • 1 x Model sklepienia niebieskiego - konstelacja gwiazd • 1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm • 1 x Model Ziemi • 1 x Model płyt tektonicznych • 1 x Cykl wody. Model demonstracyjny • 1 x Zestaw gleb • 5 x Kompas zielony • 1 x Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna • 1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce. Plakat • 1 x Magnetyczna Mapa Polski • 1 x Wielka Gra Polska • 1 x Moja piękna Polska • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza • 1 x Obieg wody w przyrodzie • 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały

• 1 x Polska. Mapa administracyjna • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska • 1 x Wskaźnik teleskopowy

• 5 x Globus fizyczny, ø 220 mm, wys. 30 cm • 1 x Globus podświetlany polityczno-fizyczny • 1 x Globus 250 konturowy z objaśnieniem • 1 x Tellurium profesjonalne • 1 x Model sklepienia niebieskiego - konstelacja gwiazd • 1 x Globus indukcyjny z instrukcją 250 mm • 1 x Model Ziemi • 1 x Model płyt tektonicznych • 1 x Cykl wody. Model demonstracyjny • 1 x Zestaw gleb • 5 x Kompas zielony • 1 x Model góry 3D. Nauka tworzenia map topograficznych • 5 x Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna • 1 x Stroje regionalne. Pacynki • 1 x Stroje regionalne i zabytki w Polsce. Plakat • 1 x Magnetyczna Mapa Polski

• 5 x Atlas geograficzny • 1 x Wieszak na mapę

• 1 x Wielka Gra Polska • 1 x Moja piękna Polska • 1 x Zestaw doświadczalny Powietrze • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza • 1 x Obieg wody w przyrodzie

• 5 x Atlas geograficzny • 3 x Kompas geologiczny • 1 x Teleskop • 1 x Wieszak na mapę • 1 x Lornetka 10 x 25 • 1 x Mobilna stacja pogody

• 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały • 10 x Atlas geograficzny z zadaniami na mapach konturowych

• 1 x Wieszak na mapę • 1 x Lorntka 10 x 25 • 1 x Mobilna stacja pogodowa

270

sklep.nowaszkola.com

271

Made with FlippingBook Proposal Creator