Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

B

A

D

X kamera cyfrowa

S T E M science technology engineering maths

tubus

głowica

okular/wyświetlacz

m mikroskopy Mikroświat jest niesamowitym i fascynu- jącymmiejscem bogatym w niewidzial- ne dla ludzkiego oka żywe organizmy. Naturę tego światamożemy badać dzięki wytworzonymprzez ludzkośćnarzędziom wpostacimikroskopów. Chcącumożliwić dzieciom przyjrzenie się światu w mikro- skali opracowaliśmy ofertę doskonałej jakości mikroskopów optycznych i cyfro- wych, znajdujących zastosowaniewszko- łach, uczelniach i laboratoriach. Wybrane modelepozwalająnabadanieśrodowiska w terenie. Wszystkie urządzenia cechuje najwyższajakośćwykonaniaibardzodobra optyka. Opracowana przez nas ofertawy- chodzinaprzeciwpotrzebomróżnychużyt- kowników i dostosowana jest do przepro- wadzanych przez nich obserwacji. Proste przyrządydedykujemyprzedewszystkim dzieciom, aby zainteresować je światem nauki. Modele klasyczne proponujemy uczniom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biologią na poziomie szkoły podstawowej.Klasamikroskopówzaawan- sowanych, idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdziewymagana jest wysoka precy- zja i jakośćobrazu. Ofertędopełnia szeroki wachlarzakcesoriówdopracyzmikrosko- pem w postaci: szkiełek nakrywkowych, przyrządów preparacyjnych, gotowych preparatów biologicznych oraz urządzeń rejestrujących obraz t.j. kamery.

E

powiększenie

C

śruba makro- i mikrometryczna

obiektywy

G

skale powiększenia kamery cyfrowej 100x 400x 1000x

kondensator światła

L

światło górne

uchwyt do preparatów

H

F

światło dolne

światło

stolik przedmiotowy

zasilanie

podstawa

J

K

specyfikacja

274

sklep.nowaszkola.com

275

Made with FlippingBook Proposal Creator