Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

MEBLE PRIMA

Drzwi małe, montowane na gó - rze lub dole mebla

wys. 190 cm

gł. 40 cm

uchwyt w kolorze bia - łym przy frontach bu - kowych i brzozowych, uchwyt w kolorze na - turalnymprzy frontach białych

wym. skrytki 5,7 cm

Pojemny moduł na dzienniki i dokumenty – 14 skrytek. Można zamontować w szafce z drzwiami

Wszystkie drzwi posiadają zamki

Drzwi duże, montowane na dole mebla

Drzwi szklane montowane na górze lub dole mebla

90 cm

CECHY MEBLI PRIMA

26

sklep.nowaszkola.com

27

Made with FlippingBook Proposal Creator