Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mikroskopy stereoskopowe

MX 0020 255 zł A Okular WF10X B Binokular

64x–640x

MX 0080

20x

440 zł

C Obiektyw 2X D Metal-plastik E Śruba makrometryczna 22 mm F Rozmiar stolika ø 50 mm H Światło górne J 3 baterie AA K Metal-plastik L Sprężynowe zaciski zabezpieczające preparat X Kompatybilny z kamerą cyfrową

A Okular WF16X B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360° C Obiektywy 4X, 10X, 40X D Metal E Śruba makrometryczna 8 mm F Rozmiar stolika 90 x 90 mm G Kondensator światła NA 0,65 z kołem filtrowym H Światło górne i dolne J Zasilanie A/C + 3 baterie AA K Metal L Sprężynowe zaciski zabezpieczające preparat X Kompatybilny z kamerą cyfrową

MX 0040 699 zł

A okular WF 10x B binokular, nachylenie 45° C obiektywy: 2x i 4x D Metal

E Śruba makrometryczna F Rozmiar stolika śr. 90 mm G Kondensator światła NA 0,65 z kołem filtrowym H Oświetlenie: LED dolne i górne J zasilanie: AC, 3 x AA K płyta stolikowa ze szkła matowego L Sprężynowe zaciski zabezpieczające preparat

MX 0044

20 x - 40 x

466 zł

A Okular WF10X B Monokular, kąt nachylenia 45°, obrót 360° C Obiektywy 4X, 10X, 40X D Metal E Śruba makro- i mikrometryczna 8 mm 40x–400x

F Rozmiar stolika 90 x 90 mm G Kondensator światła NA 0,65 z kołem filtrowym H Światło górne i dolne J Zasilanie A/C + 4 baterie AA K Metal L Mechanizm przesuwania preparatu z noniuszem X Kompatybilny z kamerą cyfrową

278

sklep.nowaszkola.com

279

Made with FlippingBook Proposal Creator