Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Seria preparatów mikroskopowych dla wszystkich, którzychcąrozpocząćpodróżwświat niedostrzegal - ny gołym okiem. Tematyka profesjonalnych okazów pozwalapoznać tajnikibiologii roślini zwierząt,wtym również ludzkiegociała.Doskonalewykonaneumoż - liwiają analizę od najprostszego organizmu (takiego jakbakterie,pierwotniaki i istoty jednokomórkowe)do bardziej złożonych roślin i zwierząt. Przeznaczone do badaniamikroskopemoptycznym. Zapakowane w plastikowe i praktyczne pudełka z przegródkami. Każdy zestaw zawiera opis całej serii preparatów obejmujących wiele różnych tematów. Wszystkie szkiełka zawierają indywidualne nazwy. • wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 cm preparaty mikroskopowe

Bakterie CO 4877

10 preparatów

25 preparatów

Kropla wody pełna życia CO 4900 94 zł 10preparatów(1. okrzemki - różne formy, 2. euglena zielona - wiciowiec, 3. pantofelki - orzęski z hodowli sianowej, 4. rozwielitka, 5. oczlik - wi- dłonogi, 6. jednokomórkowe glony, 7. plankton słodkowodny, 8. stułbia – przekrój poprzeczny, 9. robak płaski – przekrój poprzeczny, 10. bak- terie wody silnie zanieczyszczonej); wym. szkiełka: 7,5 x 2,5 cm; wym. pudełka: 9,8 x 8 x 3,3 cm 94 zł 10 preparatów (1. pałeczki siana (bacillussubtilis), 2. bakterie mleczne (streptococcuslactis), 3. bakteriegnilne (proteusvulgaris), 4. bakterie jelito- we (escherichia coli), 5. bakterie duru rzekomego (salmonella paratyphi), 6. pałeczka czerwonki (shigelladysenteriae), 7. gronkowiec ropotwórczy, staphylococcuspyogenes), 8. bakterie z jamy ustnej, 9. bakterie serowe, 10. bakterie z zaczynu (salmonella parathyphi) 94 zł 10 preparatów(1. odnóżemuchy domowej, 2. fragment skrzydła ptaka, 3. skrzydłomotyla, 4. krewczłowieka– rozmaz, 5. jelito królika - przekrój poprzeczny, 6. płucokota - przekrój poprzeczny, 7. plankton roślinny i zwie- rzęcy, 8. ziarna pyłku różnych roślin, 9. użyłkowanie liściamacerującego, 10. bez czarny (zalążnia) - przekrój poprzeczny) Gady i ptaki CO 4856 94 zł 10 preparatów (1. płuca jaszczurki (lacerta), 2. nerki jaszczurki (lacerta) – przekrój poprzeczny, 3. mięśnie węża (elaphe) - przekrój poprzeczny, 4. żołądek węża (elaphe) – przekrój poprzeczny, 5. pióro gęsi (anser) – przekrój poprzeczny, 6. żołądek kaczki (anas) – przekrój poprzeczny, 7. lotka indyka – przekrój poprzeczny, 8. grzebień koguta, młody ptak, 9. jajnik, kur bankiwa, młody ptak – przekrój poprzeczny, 10. rozmaz krwi - kur bankiwa, młody ptak) Przyroda CO 4960

Tkanki człowieka zdrowe II CO 4911 94 zł 10 preparatów(1. skóra człowieka z torebkami włosowymi - przekrój po- przeczny, 2. gruczoł ślinowy człowieka - przekrój poprzeczny, 3.móżdżek ludzki - przekrój poprzeczny, 4. bakterie jelitowe człowieka, 5. rozmaz plemników człowieka, 6. mięsień sercowy człowieka - przekrój poprzecz- ny i boczny, 7. kość człowieka - przekrój poprzeczny, 8. tkanka wątroby człowieka - przekrój poprzeczny, 9. ściana jelita człowieka - przekrój poprzeczny, 10. warstwa korowa nerki ludzkiej - przekrój poprzeczny) Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo I CO 4914 94 zł 10 preparatów(1. gruźlica płuc - przekrój poprzeczny, 2.marskośćwątro- by - przekrój poprzeczny, 3. białaczka(śledziona) - przekrój poprzeczny, 4. śpiączka afrykańska - rozmaz krwi, 5. zapalenie płuc, 6. malaria(me- lanina w śledzionie) - przekrój poprzeczny śledziony, 7. tkanka blizno- wata (skóra) - przekrój poprzeczny, 8. dur brzuszny (eberthellatyphi), 9. przewlekła zapalenie nerek - przekrój poprzeczny, 10. bakterie ropne z ziarenkowcami - wymaz) Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo II CO 4915 94 zł 10 preparatów (1. Gruźlica, p. pp. płuca; 2. Marskość wątroby, p. pp.; 3. Białaczka, p. pp. śledziony; 4. Śpiączka afrykańska, rozmaz krwi; 5. Zapalenie płuc; 6. Malaria, melanemia p. pp. śledziony; 7. Tkanka bliznowata, p. pp. skóry; 8. Dur brzuszny; 9. Zapalenie nerek, p. pp.; 10. Rozmaz bakterii, ropa)

Biologia przekrojowo CO 4976 199 zł 25 preparatów(1. organizm jednokomórkowy (ameba), 2. pantofelek (paramecium), 3. stułbia (hydra), 4. rozwielitka (daphnia), 5. dżdżow- nica (lumbricus), p.pp., 6. mucha domowa - aparat gębowy, 7. pszczoła miodna - aparat gębowy, 8. pszczoła miodna - odnóże tylne, 9. nabło- nek płaski człowieka, 10. mięsień szkieletowy człowieka – przekrój poprzeczny, 11. rozmaz krwi ludzkiej, 12. rozmaz krwi żaby, 13. płuco - przekrój, 14. tętnica i żyła ludzka, 15. skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego, 16. bakterie –3 różne (rozmaz), 17. skrętnica (spirogyra) - koniugacja, 18. toczek (volvox), 19. mech, 20. cebula - mitoza, 21. korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej, 22. łodygi rośliny jedno- i dwu- liściennej, 23. lipa (tilia), łodyga jednoroczna, 24. lipa (tilia), łodyga trzyletnia, 25. liście rośliny jedno- i dwuliściennej) 199 zł 25 preparatów (1. organizm jednokomórkowy, 2. pantofelek, 3. stułbia (hydra), 4. stułbia, gameta męska, 5. stułbia, gameta żeńska, 6. wir- ki (turbellaria), wybarwione jelito, 7. glista (ascaris) - samiec, 8. glista (ascaris) - samica, 9. mitoza komórek glisty końskiej, 10. skrzele małża, 11. rozwielitka (daphnia), 12. komar - samica, 13. komar - aparat gębowy samicy, 14. komar - aparat gębowy samca, 15. motyl - aparat gębowy, 16. pszczołamiodna - aparat gębowy, 17. szarańczawędrowna (locusta- migratoria) - jądro; przekrój poprzeczny, 18. oko złożone owada - przekrój, 19.muchadomowa, 20.muszkaowocowa (drosophila), 21. dnóżagrzeb- ne owada, 22. odnóża kroczne owada, 23. odnóża pływne owada, 24. odnóża skoczne owada, 25. odnóża z koszyczkiem z pyłkiem) Bezkręgowe organizmy CO 4977

Owady CO 4980

Budowa człowieka, organy i tkanki CO 4987 199 zł 25 preparatów (1. gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry (pacha), 2. mieszki włosowe i gruczoły łojowe skóry głowy, 3. paznokieć (łożyska paznokcia) – przekrój poprzeczny, 4. ślinianka przyuszna, gruczoł surowi- czy, 5. śliniankapodjęzykowa, 6. przełyk i tchawica–przekrój poprzeczny, 7. ciana żołądka, 8. jelito, 9. wyrostek robaczkowy–przekrój poprzeczny, 10. wątroba, 11. wątroba (beleczki), 12. pęcherzyk żółciowy, 13. trzust- ka – pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa, 14. płuco, 15. aorta (wybarw. tkanek, eozyna i in.) – przekrój poprzeczny, 16. żyła i tętnica (tkanki sprężystewybarwione), 17. nerka, przekrój przezwarstwękorową, 18. moczowód – przekrój poprzeczny, 19. pęcherz moczowy, 20. jajowód - przekrój, 21. jądro męskie – przekrój poprzeczny, 22. plemniki - rozmaz, 23. gruczoł krokowy (prostata), 24. szpik kostny z powstającymi krwin- kami, 25. tarczyca) Komórki i tkanki zwierzęce CO 4986 199 zł 25 preparatów (1. nabłonek płaski płaza, 2. nabłonek płaski wielowar- stwowy, 3. nabłonek sześcienny, 4. nabłonek jednowarstwowy walco- waty, 5. nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty, 6. nabłonek migawkowy, 7. nabłonek przejściowy, 8. tkanka włóknista (ogon szczu- ra), 9. tkanka siateczkowa, 10. tkanka tłuszczowa, 11. chrząstka szkli- sta, 12. chrząstka sprężysta, 13. chrząstka włóknista, 14. kość ludzka, 15. chrząstka stawu palca płodu – rozwój kości, 16. krew ryby, 17. krew ptaka, 18. krew ludzka, 19. mięsień prążkowany (widoczne włókna, ją- dra), 20. mięsień gładki (niepodlegający woli), 21. mięsień poprzecznie prążkowany serca, 22. mięsień i ścięgno – przekrój, 23. komórki nerwu (rdzeń kręgowy) - przekrój, 24. nerw - różne przekroje, 25. zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych)

199 zł 25 preparatów (1. komar (culex) – samica, 2. komar (culex) – samiec, 3.mucha domowa, 4.muszka owocowa (drosophyla), 5. komar (samica i samiec)–głowa, 6. komar (samiec) - aparat gębowy, 7. komar (samica) - aparat gębowy, 8. motyl – aparat gębowy (ssawka), 9. mucha domo- wa – trąbka ssąca (proboscis), 10. pszczoła miodna – aparat gębowy, 11. odnóże owada–grzebiące, 12. odnóżemuchy domowej, 13. odnóże owada – pływne, 14. odnóże owada – skoczne, 15. odnóże owada – z pyłkiem, 16. skrzydła świerszcza – aparat strydulacyjny, 17. krzydło muchy domowej, 18. skrzydło motyla z łuskami, 19. czułki owadów – różne, 20. oko złożone owada, 21. oko krewetki (porównawczo) – przekrój poprzeczny, 22. rogówka oka owada (fasetki), 23. szczoła miodna – jajnik królowej, 24. tchawka owada, 25. konik polny - cewki Malpighiego (układ wydalniczy) 199 zł 25 preparatów (1. skóra żaby, 2. jelito cienkie żaby, 3. żaba - rozmaz krwi, 4. jądra żaby - przekrój, 5. wątroba żaby – przekrój, 6. serce żaby - przekrój, 7. wątroba królika - przekrój, 8. jądro królika - przekrój, 9. jaj- nik królika - przekrój, 10. rdzeń kręgowy królika - przekrój poprzeczny, 11. zakończenie nerwu ruchowego królika, 12. tkanka kostna - zbita, 13. ściana żołądka ssaka - przekrój, 14. jelito cienkie ssaka, 15. jelito grube ssaka, 16. trzustka ssaka, 17. śledziona ssaka - przekrój, 18. pę- cherzyk żółciowy ssaka–przekrój, 19. płuca ssaka - przekrój, 20. tętnica i żyła ssaka, 21. nerka ssaka – przekrój poprzeczny, 22. plemniki ludz- kie - rozmaz, 23. skóra człowieka (gruczoł potowy) - przekrój, 24. gałka oczna ssaka - przekrój poprzeczny, 25. żeńskie i męskie chromosomy we krwi człowieka) Kręgowce CO 4978

Tkanki człowieka zdrowe I CO 4910 94 zł 10preparatów(1. krewczłowieka - rozmaz, 2. komórki nabłonkowe jamy ustnej człowieka, 3. mięsień prążkowany, 4. mózg człowieka – przekrój poprzeczny, 5. migdałek ludzki z guzkami limfatycznymi - przekrój po- przeczny, 6. płuco człowieka - przekrój poprzeczny, 7. skóra człowieka – przekrój boczny , 8. żołądek człowieka - przekrój poprzeczny, 9. szpik kostny człowieka (czerwony), 10. jądro człowieka–przekrój poprzeczny) 94 zł 10 preparatów (1. kręgosłup rekina (scyllium)– przekrój poprzeczny, 2. okolice skrzela ryby słodkowodnej - przekrój poprzeczny, 3. okolice ogona ryby słodkowodnej - przekrój poprzeczny, 4. rybie łuski – różne, 5. kijanka (larwa żaby) - poprzeczny przekrój, 6. rozmaz krwi żaby (rana), 7. język żaby (rana) - przekrój poprzeczny, 8. jelita żaby (rana)- przekrój poprzeczny, 9. płuca żaby (rana), 10. skóra salamandry z gruczołami trującymi - przekrój poprzeczny) Pasożyty zwierzęce CO 4918 94 zł 10preparatów(1. tasiemiec (taenia) - poprzeczny przekrój, 2. jaja tasiem- ca (taenia) – przekrój poprzeczny, 3. włosień kręty (larwy) – przekrój poprzeczny, 4. świdrowce - rozmaz krwi, 5. zarodziec malarii – rozmaz krwi, 6. kokcydioza (wątroba królika) - przekrój poprzeczny, 7. motylica wątrobowa (fascicola) - przekrój poprzeczny, 8. samiec i samica przywry schistosoma – przekrój poprzeczny, 9. torbiel bąblowca(echinococcus) - przekrój poprzeczny, 10. glista (ascaris) – przekrój poprzeczny) Ryby i płazy CO 4855

284

sklep.nowaszkola.com

285

Made with FlippingBook Proposal Creator