Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Modele

Cykle rozwoju

Pantofelek QH 0006

Model komórki zwierzęcej. Przekrój QH 0004

Serca zwierząt - porównanie UK 0602 329 zł Model ukazuje 5 okazów serc reprezentujących pięć różnych grup kręgowców. • wym. 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; akryl • okazy: karp, żaba, wąż, gołąb, królik

Mózgi zwierząt - porównanie UK 0603 329 zł Model ukazuje 5 okazów mózgów reprezentują - cych pięć różnych grup kręgowców. • wym. 16,4 x 7,8 x 2,4 cm; akryl • okazy: karp, żaba, wąż, gołąb, królik

85 zł

• wys. 12 cm, dł. 37 cm • wym. podstawy 12 x 12 cm,

285 zł

• wym. 30 x 20 x 51 cm

19 elementów

Ewolucja serc kręgowców QH 4108 490 zł Zestawmodeli obrazujących zmiany ewolucyjne serc u krę - gowców.Wielkość oraz kolorystyka ich poszczególnych ele - mentów pozwalają dostrzec różnice i podobieństwa oraz zmiany ewolucyjne budowy serc ryb, płazów, gadów, ssa - ków i gadów. Wszystkie model umieszczono na osobnych podstawach, co znacznie uławia indywidulaną obserwację. • 7modeli serc: ryby, żaby, żółwia, krokodyla, ptaka, psa, człowieka; waga zestawu: 2,9 kg; materiał: tworzywo sztuczne

Ewolucja mózgów kręgowców QH 4107 490 zł Zestaw modeli porównawczych obrazujący ewolucję mó - zgu kręgowców. Odpowiedni dobór koloróworaz wielkość narządu umożliwia obserwację poszczególnych elementów anatomicznych mózgu różnych przedstawicieli zwierząt w toku ewolucji. Wszystkie modele wyposażono w odrębną podstawę. • 8modeli mózgów: minóg rzeczny, koleń pospolity, pstrąg, żaba, aligator, gołąb, królik, pies; waga: 1,6 kg; materiał: tworzywo sztuczne

Model mejozy i mitozy komórek zwierzęcych QH 0005 • mitoza: 9 elem., mejoza: 10 elem. • wym. pojedyńczej kmórki 8,5 x 2 x 13 cm • wym. podstawy: 52 x 3 x 32 cm

579 zł

Cykle życia pasikonika. Model HG 0046 155 zł Model przedstawia poszczególne etapy rozwoju pasikonika zielonego, reprezen - tanta gatunku owadów prostoskrzydłych. Osiem naturalnych okazów prezentuje etapy przeobrażenia niezupełnego pa - sikonika. • wym. 16,4 x 7,8 x 2 cm; akryl

Pasożyt glista HG 0022

105 zł Naturalne okazy dorosłych osobnikówglisty ludz - kiej umieszczone w akrylowym bloku. Można je obserwować z każdej strony, odkrywać i porów - nywać charakterystyczne cechy żeńskiego i mę - skiego przedstawiciela pasożytów . • wym.: 16 x 7,5 x 1,7 cm; 2 okazy: dorosły osobnik męski i żeński; materiał: akryl; opakowanie: tekturowe pudełko

292

sklep.nowaszkola.com

293

Made with FlippingBook Proposal Creator