Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Organizm człowieka Szkielet i organy człowieka

Korpusy

Korpus człowieka EI 0050 395 zł Przekrój wewnętrzny człowieka. Wykonany ze sztucznego tworzywa, umieszczony na pod - stawie; w zestawie dwie połowy głowy, połowa mózgu, dwie części serca, żołądek, wątroba, dwu - częściowe jelita. Możliwe jest wyjęcie każdego z organów i bezpośrednie zapoznanie się z jego budową. • 11 elem.; 50 cm

99 zł

Korpus człowieka HG 0003

Części człowieka EI 1100

Model kręgosłupa QH 0022

Mały szkielet człowieka VO 6188 215 zł • wys. 80 cm; tworzywo sztuczne

99 zł • 4 modele ( oko 35 elem.; serce 31 elem., wys.14 cm; tors 35 elem., wys. 13 cm; czaszka 31 elem., wys. 9 cm)

1 299 zł

269 zł

Korpus człowieka unisex. • 44 elementy, wym. podstawy 34 x 23 cm, wys. 85 cm

• rozmiar rzeczywisty: 90 x 20 x 20 cm

WIĘCEJ PRODUKTÓW Z KATEGORII „PIERWSZA POMOC” NA STR 142

Fantomy

Fantom dziecięcy Little Junior RR 0002 1 729 zł Profesjonalny manekin szkolenio - wy do nauki resuscytacji krążenio - wo-oddechowej dziecka, rozbudo - wany o technologię QCPR, która umożliwia kontrolę poprawności wykonania ćwiczenia, w oparciu o bezpłatną aplikację na urządze - niu mobilnym. • naturalna blokada dróg oddechowych (ich udrożnienie następuje po odpowiednim od- chyleniu głowy); ruchoma żuchwa oraz re- alistyczne rysy twarzy; przy prawidłowym wdechu klatka piersiowa unosi się; obecność wskaźników (żebra, mostek) umożliwiają- cych prawidłową lokalizację przyłożenia dłoni przez uciskiem; dźwiękowa informacja zwrot- na o prawidłowym wykonaniu ucisku („klik- -klak”); specjalistyczne sprężyny symulujące

Szkielet człowieka z zaznaczonymi częsciami mięśni QH 3302 1 099 zł • naturalnej wielkości, wys. 170 cm • tworzywo sztuczne, stojak metalowy na obrotowych kołach

Model rdzenia kręgowego z nerwami QH 3308 127 zł Model górnego rdzenia krę - gowego piersi w sześciokrot -

Szkielet człowieka 170 cm BD 5302 925 zł • naturalnej wielkości, wys. 170 cm • tworzywo sztuczne, stojak metalowy na obro- towych kołach Czaszka. Model anatomiczny HG 0041 132 zł Klasyczny model czaszki ludzkiej ze szczegółową reprodukcją struk - tur (stawy, szwy, bruzdy, perfora - cje itp.) oraz zachowaniem natu - ralnej wielkości. Czaszka składa się z trzech elementów, a jej sklepienie jest zdejmowane, w celu zobrazowa - nia wewnętrznej budowy. Ruchoma żuchwa z możliwością demontażu. Model wykonany jest z tworzywa sztucznego. • wym. 22 x 14 x 16cm, waga: około 950g.

nym powiększeniu. Korzenie nerwu przedniego i tylnego są eksponowane i kodowane kolorem. Model wykonany z plastiku. • wym. 30x15x15cm

realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku; torba, która może z powodzeniem posłużyć jako mata do ćwiczeń; dogodny demontaż i montaż części wymiennych (drogi oddecho- we i części twarzy); technologia QCPR infor- mująca o poprawności wykonania ucisków oraz wentylacji; podsumowanie rezultatów ćwiczeń ogólnym wynikiem oraz propozycje poprawy błędów; szczegółowy opis w trakcie ćwiczeń, który wskazuje poprawność głębo- kości, liczby i tempa ucisków jak również ob- jętości wentylacji • zestaw zawiera: 1 manekin Little Junior, tor- bę transportową/ matę treningową, części wymienne: 1 drogi oddechowe, 1 część twa- rzowa, instrukcja obsługi • do wyczerpania zapasów

Fantom osoby dorosłej RR 0003 1 799 zł Idealny fantom do nauki RKO/AE i usuwania ciała obcego z dróg oddechowych. • realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjono- mii człowieka; widoczne i wyczuwalne anato- miczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), szybkie i łatwe odnalezienie właściwe- go miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED; konieczność odchylenia głowy w celu prawi- dłowego udrożnienia dróg oddechowych; wi- doczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji; rękoczyn uciśnięcia nad-

brzusza - możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu; unikalny mechanizm poma- gający w dostosowaniu siły ucisku; interaktyw- ny mechanizm weryfikacji ćwiczącego - uczeń widzi, słyszy i czuje poprawność wykonywane- go ćwiczenia; sygnał świetlny (kolorowe dio- dy) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć; sygnał dźwiękowy (klik-klak) oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu; szybsze samo- dzielne opanowanie umiejętności. • zestraw zawiera fantom PRESTAN ze wskaź- nikiem, 10 dróg oddechowych, torbę transpor- tową / matę do ćwiczeń • wym.60 x 36 x 17 cm; waga 4kg

Przekrój kości ludzkiej. Tablica HG 0001 432 zł Tablica składa się z 4 elementów:

Wymienne drogi oddechowe do fantoma dziecięcego RR 0008 27 zł • do wyczerpania zapasów

okostnej, naczyń krwionośnych, kości gąbczasnej, kości zwartej z systemem krzepnięcia • wym. 53 x 38 x 8 cm; wykonany z PVC, malowany ręcznie

Wymienne drogi oddechowe do fantoma osoby dorosłej RR 0009 20 zł

296

sklep.nowaszkola.com

297

Made with FlippingBook Proposal Creator