Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pakiet Biologia Premium NS 6107 12 600 zł Pakiet Biologia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni biologicznej. W jego skład wchodzą: • 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED

• 1 x Serce. Model demonstracyjny • 1 x Oko. Model demonstracyjny • 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny • 1 x Model do higieny jamy ustnej • 1 x Komórka nerwowa. Przekrój • 1 x Model skóry. Przekrój • 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny • 1 x Żołądek człowieka • 1 x Układ mięśniowy człowieka. Model

• 1 x Królik. Szkielet • 1 x Ryba. Szkielet • 1 x Kwiat. Model demonstracyjny • 1 x Struktura liścia • 1 x Komórka roślinna. Model • 1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej • 1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej • 1 x Zboże- model

• 1 x Szkielet człowieka. Plansza • 1 x Ssaki i ptaki. Plakat • 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat

Pracownia biologiczna. Pakiety

• 1 x Drzewa. Plakat • 1 x Grzyby. Pakat. • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew • 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów • 1 x Atlas Przyrodniczo-Geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały • 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta • 1 x Atlas geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Owady • 1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to zwierzę? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb? • 1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl? • 1 x Solarny konik polny • 1 x Wykrywacz dźwięku • 1 x Samochód z napędem wodnym • 1 x Filtracja wody • 1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium • 1 x Latarka wodoodporna z zoomem • 1 x Obieg wody w przyrodzie • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego • 1 x Szkielet człowieka. Plansza • 1 x Ssaki i ptaki. Plakat • 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat • 1 x Drzewa. Plakat • 1 x Grzyby. Pakat. • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew • 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów • 1 x Atlas Przyrodniczo-Geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały • 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta • 1 x Atlas geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Owady • 1 x Mój pierwszy przewodnik Jakie to zwierzę? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb? • 1 x Mój pierwszy przewodnik Jaki to kwiat? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl? • 1 x Solarny konik polny • 1 x Wykrywacz dźwięku • 1 x Samochód z napędem wodnym • 1 x Filtracja wody • 1 x Podziemny odkrywca. Małe laboratorium • 3 x Latarka wodoodporna z zoomem

cych.Prezentowane przez nas produkty zostały zebrane w trzy pakiety, które pozwalają na stworzenie odpowiednichwarunków edukacyj - nych, sprzyjających prawidłowemu procesowi nauczania – uczenia się: • pakiet Biologia STARTER,zawiera podstawowe, niezbędne wypo- sażenie pracowni biologicznej; • pakiet Biologia PREMIUM,który uwzględnia rozszerzoną ofertę pomocy dydaktycznych do nauki biologii; • pakiet Biologia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, która sprzyjawzbogacaniuwiedzy i umiejętności wykraczających poza założenia programowe.

Nowa Szkoła chcąc ułatwić realizację założeń nowej podstawy programowej w zakresie bio - logii starannie wyselekcjonowała sprawdzone pomoce dydaktyczne, które zachęcą uczniów do zgłębiania tajników funkcjonowania orga - nizmów żywych, stawiania pytań badawczych i poszukiwania odpowiedzi. Kompleksowa ofer - ta zawiera modele anatomiczne, okazy natu - ralne i preparaty biologiczne.Wśród produktów znalazły się również specjalistyczne przyrządy i sprzęt laboratoryjny do badania oraz mo - nitorowania środowiska naturalnego, a także do obserwacji organizmóww nim funkcjonują -

• 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny • 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój • 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój • 1 x Cykl życia fasoli • 1 x Prasa do roślin zielnych • 1 x Cykl życia pasikonika. Model • 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce. Plansza • 1 x Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza • 1 x Zmysły człowieka. Plansza • 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe)

• 1 x Lupki małe przezroczyste • 1 x Pojemniki do obserwacji • 1 x Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe • 1 x Lornetka 10 x 25 • 1 x Akcesoria do mikroskopu • 1 x Mikroskop binokularowy 20x

• 1 x Adenowirus. Model wirusa • 1 x Bakteriofag. Model wirusa • 1 x AIDS/HIV - model wirusa

• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa • 1 x Model porównawczy struktury DNA • 1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna • 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny

• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe • 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe • 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne • 1 x Zestaw doświadczalny Gleba • 1 xModułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda • 1 x Siatki na owady • 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody • 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model • 1 x Czaszka. Model anatomiczny Pakiet Biologia Gold NS 6108 15 800 zł Pakiet Biologia GOLD obejmuje naj - szerszą ofertę wyposażenia, prze - znaczoną dla pracowni biologicznej. W jego skład wchodzą: • 5 x Lupa ręczna z podświetleniem LED • 3 x Lupki małe przezroczyste • 3 x Pojemniki do obserwacji • 3 x Zwierciadło kuliste wklęsłe i wypukłe • 1 x Lornetka 10 x 25 • 1 x Lornetka mała 8 x 21 z zoomem • 1 x Teleskop • 1 x Mikroskop 40x- 400x • 1 x Kamera USB 2M • 1 x Akcesoria do mikroskopu • 1 x Mikroskop binokularowy 20x • 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe • 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe • 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne • 1 x Tkanki człowieka zdrowe- cz. I • 1 x Tkanki człowieka zmienione chorobotwórczo • 1 x Tkanki ssaków. Zestaw preparatów mikro- skopowych • 1 x Grzyby. Zestaw preparatówmikroskopowych • 1 x Zestaw doświadczalny Gleba

• 1 x Królik. Szkielet zatopiony • 1 x Ryba. Szkielet zatopiony • 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony • 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony • 1 x Żółw. Szkielet zatopiony

• 1 x Budowa i rodzaje korzeni • 1 x Obieg wody w przyrodzie • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Ciąża, rozwój płodu ludzkiego

• 1 x Gołąb. Szkielet • 1 x Szkielet żaby • 1 x Szkielet jaszczurki

• 1 xModułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda • 1 x Siatka z drążkiem • 1 x Siatka na owady • 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody • 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model • 1 x Korpus człowieka • 1 x Czaszka. Model anatomiczny • 1 x Serce. Model demonstracyjny • 1 x Mózg. Model anatomiczny • 1 x Oko. Model demonstracyjny • 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny • 1 x Model do higieny jamy ustnej • 1 x Komórka nerwowa. Przekrój • 1 x Model skóry. Przekrój • 1 x Przekrój kości ludzkiej. Tablica • 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny • 1 x Żołądek człowieka • 1 x Układ moczowy unisex • 1 x Układ mięśniowy człowieka. Model

• 1 x Ryba. Szkielet zatopiony • 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony • 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony • 1 x Żółw. Szkielet zatopiony

• 1 x Gołąb. Szkielet • 1 x Szkielet żaby • 1 x Szkielet jaszczurki

• 1 x Królik. Szkielet • 1 x Ryba. Szkielet • 1 x Kwiat. Model demonstracyjny • 1 x Struktura liścia • 1 x Komórka roślinna. Model • 1 x Model łodygi rośliny jednoliściennej • 1 x Model łodygi rośliny dwuliściennej • 1 x Zboże- model • 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny • 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój • 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój • 1 x Cykl życia fasoli • 1 x Prasa do roślin zielnych • 1 x Cykl życia pasikonika. Model

• 1 x Adenowirus. Model wirusa • 1 x Bakteriofag. Model wirusa • 1 x AIDS/HIV - model wirusa

• 1xNiebezpieczne zwierzęta i roślinywPolsce. Plansza • 1 x Porosty - budowa i skala porostowa. Plansza • 1 x Zmysły człowieka. Plansza • 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie (okrytozalążkowe) • 1 x Budowa i rodzaje korzeni

• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa • 1 x Model porównawczy struktury DNA • 1 x Człowiek i jego anatomia. Tablicamagnetyczna • 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny • 1 x Królik. Szkielet zatopiony

Pakiet Biologia Starter NS 6106 9 300 zł Pakiet Biologia STARTER obejmuje podstawowe, niezbędne wyposaże - nie pracowni biologicznej. W jego skład wchodzą: • 1 x Lupa ręczna z podświetleniem LED

• 1 x Serce. Model demonstracyjny • 1 x Oko. Model demonstracyjny • 1 x Ucho. Duży model demonstracyjny • 1 x Model do higieny jamy ustnej • 1 x Komórka nerwowa. Przekrój • 1 x Model skóry. Przekrój • 1 x Wątroba z trzustką - model anatomiczny • 1 x Żołądek człowieka • 1 x Układ mięśniowy człowieka. Model

• 1 x Struktura liścia • 1 x Komórka roślinna. Model • 1 x Zboże- model

• 1 x Grzyby. Plakat • 1 x Gleba. Plakat • 1 x Przewodnik do rozpoznawania drzew • 1 x Zwierzęta i rośliny naszych lasów • 1 x Atlas Przyrodniczo-Geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Mineray, kamienie szlachetne, skały • 1 x Przewodnik rośliny i zwierzęta • 1 x Atlas geograficzny • 1 x Spotkania z przyrodą. Owady • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jakie to zwierzę? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to kwiat? • 1 x Mój pierwszy przewodnik. Jaki to motyl? • 1 x Solarny konik polny • 1 xWykrywacz dźwięku • 1 x Samochód z napędem wodnym • 1 x Filtracja wody • 1 x Podziemny odkrywca Małe laboratorium • 1 x Latarka wodoodporna z zoomem

• 1 x Chloroplast. Model demonstracyjny • 1 x Model komórki zwierzęcej. Przekrój • 1 x Model komórki roślinnej. Przekrój • 1 x Cykl życia fasoli • 1 x Prasa do roślin zielnych • 1 x Cykl życia pasikonika. Model • 1 x Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce • 1 x Porosty-budowa i skala porostowa. Plansza • 1 x Zmysły człowieka. Plansza • 1 x Budowa kwiatu, zapylenie, zapłodnienie(o- krytozalążkowe)

• 1 x Lupki małe przezroczyste • 1 x Pojemniki do obserwacji • 1 x Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe • 1 x Lornetka 10 x 25 • 1 x Akcesoria do mikroskopu • 1 x Mikroskop binokularowy 20x

• 1 x Adenowirus. Model wirusa • 1 x Bakteriofag. Model wirusa • 1 x AIDS/HIV - model wirusa

• 1 x RNA mozaika tytoniu. Model wirusa • 1 x Model porównawczy struktury DNA • 1 x Anatomia Człowieka. Tablica magnetyczna • 1 x Pantofelek. Model demonstracyjny

• 1 x Budowa i rodzaje korzeni • 1 x Obieg wody w przyrodzie • 1 x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1 x Ciąża , rozwój płodu ludzkiego • 1 x Szkielet człowieka. Plansza • 1 x Ssaki i ptaki. Plakat • 1 x Zwierzęta w ogrodzie. Plakat • 1 x Drzewa. Plakat

• 1 x Zoologia. Preparaty mikroskopowe • 1 x Botanika. Preparaty mikroskopowe • 1 x Anatomia człowieka. Preparaty biologiczne • 1 x Zestaw doświadczalny Gleba • 1 x Siatka na owady • 1 x Krążek Secchiego. Pomiar przejrzystości wody • 1 x Szkielet człowieka 170 cm. Model • 1 x CZaszka model anatomiczny

• 1 x Królik. Szkielet zatopiony • 1 x Ryba. Szkielet zatopiony • 1 x Ropucha. Szkielet zatopiony • 1 x Gołąb. Szkielet zatopiony • 1 x Żółw. Szkielet zatopiony • 1 x Kwiat. Model demonstracyjny

312

sklep.nowaszkola.com

313

Made with FlippingBook Proposal Creator