Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Stanowiska laboratoryjne

Meble LaboratoryjneNowaSzkoła to idealne rozwią - zanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg nowoczesnej technologii spełniają normy i standardy bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. Blatywykonane sązewysokogatunkowej specjalistycz - nej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm, która zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym wyjątkową wytrzymałość na większość substancji i odczynników chemicznych, przede wszystkim kwasów. Surowiec ten posiada dużą odporność na zarysowania, ude - rzenia, ścieranie i zaplamienia oraz jest odporny na wilgoć i niepodatny na działanie wysokiej i niskiej temperatury. Stanowiska i stół laboratoryjny wykonane są na kon - strukcji płytywiórowej laminowanej ogrubości 18mm w kolorze bukowym i osadzone są na 13–centyme - trowym cokole zakończonym ślizgaczem zapewnia - jącym stabilność mebla. Atrakcyjne zestawienie ko - lorystyczne: kremowy blat w połączeniu z bukowym korpusem mebla sprawia, że są nie tylko bezpieczne i wyjątkowo odporne, ale również estetyczne i łatwe do utrzymania czystości. Na specjalne zapotrzebowanie pracowni przedmio - towych Stanowiska laboratoryjne powstały w dwóch rozmiarach, wyposażonychwmałe i duże zlewy oraz krany. Serię uzupełnia Stolik uczniowski z dwoma szafkami umieszczonymi symetryczniepobokach stołu.

S T E M science technology engineering maths

Struktura i właściwości materii LJ 0015 5 990 zł W ramach tego modułu uczniowie poznają sta - ny skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych. Dowiadują się czym jest objętość, masa i gęstość oraz jak je mierzyć. Sporządzają i rozdzielają mieszaniny. Wcielają się w rolę inżynierów i projektują system filtracji do oczyszczania wody.

• sugerowany zakup 1 szt. zestawu dla 1-3 równoległych klas w szkole • zawiera 17 działań badawczych i eksperymentów podczas 21 lekcji chemii w klasie 30-osobowej • wyposazenie zestawu dostarczane w 2 wytrzymałych skrzyniach z tworzywa sztucznego (o wym.: 50x60x30 cm): materiały dru- kowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych w wersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów; bezterminowa licencja szkol- na na dostęp do interaktywnych zasobów edukacyjnych, pozwalają- cych na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej; rozbu- dowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami

lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia interaktywne; symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji; materiały tradycyjne, m.in.: waga szkolna z odważnikami, zakres do 2 kg - 4 sztuki, cylindry miarowe o poj. 1000 ml i lejki - po 8 szt., pipety- 48 szt.; łyżki miarowe - 8 szt., lupy - 30 szt., laboratoryjne opiłki żelaza (500g) - 1 szt., różdżka magnetyczna- 12 szt., jodyna antyseptycz- na 30 ml, rękawiczki jednorazowe- 100 szt., gleba, piasek, żwir, duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

Stanowiska laboratoryjne

płyta chemoodporna

płyta chemoodporna

Stanowisko laboratoryjne duże jednokomorowe NS 3233 2 499 zł Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych. • wym. 120 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 48,5 x 38,5 cm z kranem, umieszczony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe jednokomorowe NS 3234 1 899 zł • wym. 60 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 38 x 28 cm z kra- nem, umieszczony w blacie • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Stół laboratoryjny uczniowski NS 3235 2 145 zł Stolik laboratoryjny wyposażony w 2 szafki umieszczone symetrycznie po bokach stołu. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. • wym. 125 x 60 x 85 cm • blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym • korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze bukowym

Układ okresowy pierwiastków NS 8270

195 zł

• wym. 150 x 170 cm, jednostronny

316

sklep.nowaszkola.com

317

Made with FlippingBook Proposal Creator