Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Dygestorium

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne me - ble laboratoryjne, a tak - że specjalistyczne wyciągi chemiczne, czyli dygestoria. Możecie Państwo wybrać spośród rozbudowanego

asortymentu dokładnie te elementy, których potrze - bujecie w swoim laborato - rium. W celu dokładnej wy - ceny naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny z Biu - rem Obsługi Klienta.

Dygestorium nadstołowe NSKL 1200S NS 8023 6 799 zł Dygestorium to jeden z najważniejszych elemen - tów wyposażenia szkolnego laboratorium. Ko - mora nastołowa szczególnie dedykowane jest pracowniomomałej powierzchni użytkowej. Słu - ży do ogólnych prac z substancjami chemiczny - mi w ramach zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem użycia kwasu fluorowodorowego (HFaq) oraz substancji o charakterze wybuchowym (Ex). Za - pewnia bezpieczne środowisko pracy niezbęd - ne do profesjonalnego przeprowadzenia lekcji. • wym: 115 x 77 x 117 cm; dygestorium do instalacji na stole lub stelażu powinnobyćpodłączonedoniezależnegootworukominowegozwentyla- cjąmechanicznązapewniającąprzepływpowietrzamin.200m3/h;płyta dwustronnie laminowana z obrzeżami zakończonymi taśmą PVC; blat: chemoodpornaceramikapłytkowaz fugąepoksydową; systemprzewie- trzania: sufitowy; podkanał O=125mm- okno: szkłobezpiecznez syste- memprzeciwwagnalinkachkwasoodpornychwoplociechemoodpornym; SafeWindowsSystemchroniącyprzedniekontrolowanymspadkiemokna w przypadku zerwania linki prowadzącej; instalacja, media: 2x gniazdo 230V - 1x oświetlenie komory roboczej LED z włącznikiem - 1x czujnik przepływupowietrzazsygnalizacjądźwiękową iwizualnąoprze- kroczeniunormprzepływuzmożliwościąręcznegowyłą- czeniaalarmów;zgodneznormąPN-EN14175; dostarczane jest na palecie EU.

Dostawa i montaż liczone indywidualnie

Wentylator wspomagający do dygestorium NS 8027 920 zł Wentylator kanałowywspomagający odciąg główny komory roboczej dy - gestorium.Wymagapodłączeniado niezależnego kanałuwentylacyjnego.

Stelaż pod dygestorium NS 8024 346 zł Wolnostojący stelaż przystosowany do ustawienia dygestorium z serii SKL1200S (NS8023). Wykonany ze

stalowych profili zamkniętych malo - wanych proszkowo ekologicznymi farbami technicznymi.Wyposażony w stopki poziomujące. • wym.: 115 x 77 x 85 cm; materiał: stal; komplet wkrętów mocujących w zestawie

Szafa na odczynniki chemiczne wentylowana grawitacyjnie NS 3140 2 925 zł Szafa na odczynniki chemiczne, wen - tylowana • wym. 80 x 38 x 190 cm Szafa do pracowni fizyczno-chemicznej na odczynniki chemiczne NS 3139 4 819zł Do przechowywania odczynników chemiczych w szkolnych pracow - niach fizyczno-chemicznych. Posia - da wbudowany wentylator chemo - odporny i wymaga podłączenia do otworu kominowego.

• śr. króćca: 125 mm; napięcie: 230 V; moc: 33 W; częstotliwość 50 Hz; prędkość 2250RPM; prze- pływpowietrza: 284m3/h; stopieńochrony: IP-44; poziom hałasu: 31 db

Instalacja gazowa do dygestorium NS 8026

Zawór laboratoryjny gazowy do dy - gestorium.Wymagane podłączenie butli z gazempalnym (nie dołączone do zestawu)

920 zł

Dygestorium szkolne NS 3142 8 200 zł Przeznaczone jest do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ra - mach zajęć szkolno-dydaktycznych. • wym. 120 x 85 x 202 cm, z zagęszczonej płyty wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, za- bezpieczonej zewszystkich stron listwą PCV o gru- bości 2mm, w kolorze jasny popiel RAL7035, blat z ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem, łączenie kafli za pomocą fugi epoksydowej, chemo-

odpornej; systemprzewietrzania: podwójna ściana (system szczelinowy); pokrywa górna pod kanał wentylacyjny O=198mm; okno szklane bezpiecz- ne unoszone bezstopniowogóra-dół, zmożliwością zatrzymania na każdej wysokości; Safe Windows System(SWS)chroniący przed niekontrolowanym spadkiemoknawprzypadku zerwania linki prowa- dzącej; instalacjawodno-kanalizacyjna zwylewką laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem cera- micznym30x15 cm, 2gniazda elektryczne230V

Szafka do dygestorium nadstołowego NS 8023 NS 8028 2 869 zł • chemoodporna, wykonana z płyt laminowanych gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona polipropylenem • wym. 110 x 52 x 55 cm

Instalacja wodna do dygestorium NS 8025

• 1x zlewik polipropylenowy znajdujący się wewnątrz komory roboczej dygestorium • 1x bateria laboratoryjna zimna woda z zaworem • 1x instalacja odpływowa z syfonem

• wym. 80 x 38 x 190 cm, z blachy stalowej ma- lowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny popiel; 4 półki z regulowaną wysokością, o nośności 50 kg, drzwi o wzmocnionej konstrukcji, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami; wentylowana

• szafka zmontowana • zawiasy chemoodporne 180 stopni. Szafka na kółkach

715 zł

318

sklep.nowaszkola.com

319

Made with FlippingBook Proposal Creator