Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Substancje

Płytki ceramiczne do eksperymentów kroplowych HG 1001 16 zł Płytka porcelanowa przeznaczona do doświadczeń kroplo - wych, a szczególnie do przeprowadzania reakcji w roz - tworach wodnych. Charakteryzuje się dużą odporno - ścią chemiczną oraz termiczną (do 1000°C). Posiada 12 głębień. Glazurowana z wyjątkiemdolnej po - wierzchni podstawy. Łatwa do czyszczenia. • wym.: 11,6 x 9,1 cm; 12 wgłębień • materiał: porcelana

Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem LB 0017

Podstawowe substancje chemiczne RV 0304 259 zł • wym. pudełka 30 x 21 x 5 cm • 12 podstawowych substancji: siarka, węgiel, miedź, glin, cynk, żelazo, ołów, magnez, wapń, benzen, jod krystaliczny, żel krzemionkowy

20 zł

• ø 8,1 cm, porcelana

Wężyki

72 zł

Czerwony wąż gumowy 2 m Gładki wąż gumowy wykonany z kauczuku naturalnego.

– 8 x 5 x 1.5 mm BN 4177

49 zł

• wym. śr. zew. 8 mm, śr. wew. 5 mm • gr. ścianki 1,5 mm • twardość wg Shore’a: 45 A; • odporność na temperaturę: -10°C do +50°C

Węgiel i produkty karbonizacji. Okaz zatopiony w akrylu HG 0122 272 zł Zestaw próbek węgla i produktów powsta - łych w procesie karbonizacji. Wszystkie okazy umieszczono w transparentnym bloku, który ułatwia obserwację charak - terystycznych cech. • wym.: 18 x 14 x 2,4 cm • 14 próbek: węgiel brunatny, węgiel kamienny, antra- cyt, gaz, włókno, guma, koks, amoniak, naftalina, nawóz, pestycyd, lek, barwnik, smoła • materiał: akryl

Ropa naftowa. Okaz zatopiony w akrylu HG 0121 272 zł W sztabce akrylu zatopiono próbkę z ropą naftową oraz substancje powsta - łe w wyniku jej destylacji. Dodatkowo umieszczono schematy kolumn frakcjonu - jących wraz z odpowiednim podziałem na produkty powstałe w procesie destyla - cji atmosferycznej i destylacji próżniowej. Transparentny blok umożliwia obserwację właściwości wszystkich substancji powsta - łych w wyniku destylacji ropy naftowej. • wym.: 18 x 14 x 2,4 cm • 12 próbek: ropa naftowa, ciekły gaz, benzyna, nafta oczyszczona, lekki olej napędowy, ciężki olej napędowy, średni olej napędowy, lekki olej technologiczny, ciężki olej technologiczny, parafina, wazelina, asfalt; 2 sche- maty: kolumna do destylacji atmosferycznej, kolumna do destylacji próżniowej • materiał: akryl

Tworzywa sztuczne 8 okazów w akrylu HG 0112 72 zł Zestaw 8 próbek materiałów sztucznych wytworzonych lub przetworzonych w wy - niku działalności człowieka. Wśród nich znajdują się kawałki: ceramiki, metalu, szkła, MDF, plastiku, papieru, tkaniny oraz cementu. Zostały one umieszczone w przezroczystym bloku z akrylu, dzię - ki czemu można je wygodnie oglądać z każdej strony. • wym.: 14 x 6,4 x 1,8 cm • materiał: akryl

– 11 x 7 x 2 mm BN 4179

69 zł

• wym. śr. zew. 11 mm, śr. wew. 7 mm • gr. ścianki 2 mm • twardość wg Shore’a: 45 A • odporność na temperaturę: -10°C do +50°C

Zestaw zacisków do węży LB 0030

Wężyk przezroczysty CD 0059

Wężyk elastyczny RV 0514

155 zł

2 zł

13 zł

• 12 szt.

• dł. 50 cm; ø zew.: 6mm, śr. wew.: 4mm; materiał: guma

• dł. 96 cm, ø 3 mm

334

sklep.nowaszkola.com

335

Made with FlippingBook Proposal Creator