Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pracownia chemiczna. Pakiety

Pracownia chemiczna jest miejscem, w którym uczniowiezdobywająwiedzę i noweumiejętności podczas działań praktycznych. Wieloletnie do - świadczenie i współpraca ze specjalistami w tej dziedzinie, pozwoliła na przygotowanie oferty obejmującej profesjonalneakcesoriadodoświad - czeń, zestawyodczynników, plansze, sprzęt BHP oraz inne pomoce dydaktyczne, sprzyjające re - alizacji nowej podstawyprogramowej.Wofercie posiadamy takżezestawydoświadczalnedopra -

cy indywidualnej lubw formie pokazu, narzędzi TIKwpostaci m.in. komputera z projektoremczy tablicy interaktywnej, które ułatwią prezentację różnych zjawisk chemicznych. • Pakiet Chemia STARTER obejmuje niezbędne, podstawowe wyposażenie pracowni chemicznej; Pakiet Chemia PREMIUM zawiera rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej; Pakiet Chemia GOLD stanowi najszerszą ofertę wyposażenia, która pozwala uczniom wykraczać poza ramy podstawy programowej

Pakiet Chemia Starter NS 6100 3 500 zł Pakiet Chemia STARTER obejmuje niezbędne, podstawowe wyposażenie pracowni chemicz - nej. W jego skład wchodzą: • 40 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18 x 200 • 1 x Stojak na probówki 20mm • 5 x Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50ml • 10 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml

Pakiet Chemia Premium NS 6101 7 200 zł Pakiet Chemia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej. W jego skład wchodzą: • 40 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm • 1 x Stojak do probówek 16mm • 40 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18 x 200 • 1 x Stojak na probówki 20mm • 5 x Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml • 10 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml

Pakiet Chemia Gold NS 6102 11 200 zł Pakiet Chemia GOLD obejmuje najszerszą ofertę wyposażenia, przeznaczoną dla pracowni che - micznej. W jego skład wchodzą: • 80 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm • 2 x Stojak do probówek 16mm • 80 x Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 18 x 200 • 2 x Stojak na probówki 20mm • 10 x Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml • 20 x Kolba stożkowa szeroka 100 ml

• 5 x Zlewka niska 100 ml • 5 x Zlewka niska 500 ml • 1 x Kostka pomiarowa • 1 x Miarka

• 5 x Zlewka niska 100 ml • 5 x Zlewka niska 500 ml • 1 x Kostka pomiarowa • 1 x Miarki

• 10 x Zlewka niska 100 ml • 10 x Zlewka niska 500 ml • 1 x Kostka pomiarowa • 1 x Miarki

• 5 x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • 3 x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem • 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem • 1 x Waga elektroniczna • 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 1 x Wężyk lateksowy • 1 x Zestaw zacisków do węży • 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml

• 5 x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • 5 x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem • 1 x Mały palnik Bunsena na gaz • 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem • 1 x Waga elektroniczna • 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 1 x Wężyk lateksowy • 1 x Zestaw zacisków do węży • 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml

• 10 x Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • 10 x Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem • 1 x Mały palnik Bunsena na gaz • 1 x Palnik spirytusowy z kołpakiem • 1 x Waga elektryczna • 1 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 1 x Wężyk lateksowy • 1 x Zestaw zacisków do węży • 1 x Pipeta Pasteura - 3 ml

• 5 x Butelka z zakraplaczem 30 ml • 5 x Butelka na roztwory 250 ml • 5 x Butelka na roztwory 500 ml • 10 x Lejek plastikowy

• 5 x Butelka z zakraplaczem 30 ml • 5 x Butelka na roztwory 250 ml • 5 x Butelka na roztwory 500 ml • 10 x Lejek plastikowy

• 10 x Butelka z zakraplaczem 30 ml • 10 x Butelka na roztwory 250 ml • 10 x Butelka na roztwory 500 ml • 15 x Lejek plastikowy

• 5 x Szalka Petriego 90 x 15 mm • 5 x Szalka petriego 100 x 15 mm • 5 x Bagietka szklana • 1 x Statyw • 5 x Pęseta metalowa • 5 x Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna • 1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm • 1 x Suszarka laboratoryjna • 1 x Sacharoza • 1 x Glukoza 50g • 1 x Skrobia ziemniaczana

• 5 x Szalka Petriego 90 x 15 mm • 5 x Szalka petriego 100 x 15 mm • 5 x Bagietka szklana • 1 x Statyw • 5 x Pęseta metalowa • 5 x Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna • 1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm • 1 x Suszarka laboratoryjna • 1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1 • 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda • 1 x Sączki laboratoryjne • 1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca • 1 x Papierki lakmusowe • 1 x Papierki fenoloftaleinowe • 1 x Papierki wskaźnikowe • 1 x Model atomu 3D • 1 x Budowa atomu • 1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny • 1 x Układ okresowy pierwiastków

• 10 x Szalka Petriego 90 x 15 mm • 10 x Szalka petriego 100 x 15 mm • 10 x Bagietka szklana • 3 x Statyw • 10 x Pęseta metalowa • 10 x Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna • 1 x Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm • 2 x Suszarka laboratoryjna

• 1 x Oranż metylowy • 1 x Błękit tymolowy • 1 x Wodny roztwór czystego jodu w jodku potasu (płyn Lugola) • 1 x Sączki laboratoryjne • 1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca • 1 x Papierki lakmusowe • 1 x Papierki fenoloftaleinowe • 1 x Papierki wskaźnikowe

• 1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1 • 1 x Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2

• 1 x Uniwersalny zestaw 23 wskaźników pH 0-14 • 1 x Modułowe Pracownie Przyrodnicze - Moduł Woda • 1 x Sączki laboratoryjne • 1 x Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca • 1 x Papierki lakmusowe • 1 x Papierki fenoloftaleinowe • 1 x Papierki wskaźnikowe • 1 x Model atomu 3D • 1 x Budowa atomu • 1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny

• 1 x Model atomu 3D • 1 x Budowa atomu • 1 x Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny

• 1 x Układ okresowy pierwiastków • 1 x Plansza - Wiązania chemiczne • 1 x Plansza - Węglowodory • 1 x Plansza - Związki nieorganiczne

• 1 x Układ okresowy pierwiastków • 1 x Plansza - Wiązania chemiczne • 1 x Plansza - Węglowodory • 1 x Plansza - Związki nieorganiczne

• 1 x Plansza - Kwasy nieorganiczne beztlenowe • 1 x Plansza - Tlenowe kwasy nieorganiczne • 1 x Tabela rozpuszczalności. Plansza

• 1 x Plansza - Kwasy nieorganiczne beztlenowe • 1 x Plansza - Tlenowe kwasy nieorganiczne • 1 x Tabela rozpuszczalności. Plansza

344

sklep.nowaszkola.com

345

Made with FlippingBook Proposal Creator