Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pomiary prądu

Cyfrowy miernik uniwersalny CD 0039 125 zł Kieszonkowy miernik z funkcjami: automatycznej zmiany zakresów pomiarowych, sygnalizacją pola - ryzacji przy pomiarach prądu i na - pięcia stałego oraz sygnalizacją dźwiękową ciągłości obwodu, au - tomatycznymwyłączaniemmierni - ka (po ok. 30 minutach), wskaźni - • pomiary napięcia stałego (DC); pomiary napięcia przemiennego (AC); pomiary natę- żenia prądu stałego (DC); pomiary natężenia prądu przemiennego (AC); pomiar rezystancji; pomiary hFE tranzystorów; pomiary napięcia przewodzenia diod; kontrola ciągłości obwodu kiem słabej baterii. Rodzaje pomiarów:

Miernik elektryczny TS 15090 95 zł Miernik uniwersalny z osobnym gniazdem 10 A. Zawiera: wolto - mierz i amperomierz szkolny • zasilanie baterią (nie dołączono)

Dane techniczne: • wskaźnik: wyświetlacz krystaliczny o wym.16 x 48 mm; maksymalne wartości napięcia mierzonego: 500V DC,500V AC (wartość skuteczna); ilość odczytów: 2...3 odczyty na sekundę; zakres temperatur pracy: 0...40°C; dokładność miernika przedstawiona jest w for- mie: ±(% odczytu+liczba cyfr); dokładność ta gwarantowana jest dla temperatury pracy 23± 5°C i wilgotności względnej powietrza mniejszej od 75% • zestaw zawiera: miernik, komplet przewodów pomiarowych, instrukcję obsługi, 2x bateria 1,5V AAA, wym.:130 x 73,5 x 35mm, masa: 156g

Termometr w obudowie ze znacznikami VO 3304 39 zł Przeznaczony do mierzenia tempe - ratury powietrza, gleby i cieczy. Kolo - rowe suwaki pomagająwobliczaniu różnic w temperaturze. • dł. 32 cm • zakres pomiarowy: od -30 ° C do +110 ° C • umieszczony w plastikowej obudowie zabezpie- czającej, możliwość zawieszenia • do wyczerpania zapasów

Termometr wodny Galileusza TS 21442 90 zł Termometr Galileo Galilei to szklana tuba z pięcioma wewnątrz zanurzo - nymi kolorowymi pływakami. Stanowi fascynującą metodę pomiaru tempe - ratury otoczenia.Wykorzystuje zależ - ność gęstości cieczy od temperatury oraz prawo Archimedesa. Ciało stałe zanurzonewcieczy opada przywzro - ście temperatury, a przy jej spadku unosi się ku górze. Temperatura jest odczytywana z zamontowanej do każdego pływaka etykietki. Termometry uczniowskie. Zestaw LR 2415 89 zł Bezpieczne w użyciu, nie zawie - rają rtęci. • 10 szt. o wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm • zakres pomiarowy: od -30 °C do 120°C oraz od -22 °F do 240 °F

Termometr klasowy CM 0093 29 zł Duży termometr z czytelną skalą. Do użyciawewnątrz i na zewnątrz.Wy - posażony w szklaną rurkę wypełnio - ną naftą. Temperaturę rzeczywistą można odczytać w skali Celsjusza jak i Fahrenheita. Doskonały do na - uki i ćwiczeńwokreślaniu i mierzeniu temperatury. • dł. 38 cm • zakres: od -30 °C do 50 °C oraz od -20 °F do 120 °F

• materiał: tworzywo sztuczne, szkło • wiek: 8+

Termometr bagietkowy TS 30186 • 1 szt. • dł: 30 cm • zakres pomiarowy: od - 10 °C do + 200 °C

38 zł

Amperomierz DC -0,2~0~0,6A RV 1001

Amperomierz AC 0~1A RV 1002

54 zł • zakres pomiarowy: -0.2~0~0.6A; -1~0~3A, do- kładność: ± 2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 75mV, rozmiar: 133 x 97 x 100 mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A

53 zł • zakres pomiarowy: 0~1A, dokładność: ±2.5%f. S, potencjalny spadek/ubytek mocy: 30mV, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,4 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~1A, 0~5A, 0~0.6A~3A

Szklany termometr VO 8575

• śr. tuby: 3,2 cm; wys.: 28 cm • zakres pomiarowy temperatury wewnątrz: od +18 °C do +26 °C • materiał: szkło

21 zł

• zakres pomiarowy: od -10 °Cdo +110 °C • zamknięty w plastikowej tubie

Miernik hałasu TG 0084 182 zł Miernik dźwięku jest wizualną reprezentacją poziomu hałasu. Pomaga uczniom zarządzać na - tężeniem głosu podczas aktyw - ności, a nauczycielowi utrzymać dyscyplinę w klasie. Umożliwia ustawienie różnych akcepto - walnych poziomów dźwięku. Jeśli wybrany poziom zostanie przekroczony, diody LED będą sygnalizować migotaniem lub stopniowym wygaszaniem. • wym.: 15 x 9 x 20,5 cm; zasilany przez 3 ba- terie AAA (nie dołączono); regulowany poziom tolerancji dźwięku, dwie funkcje sygnalizacji świetlnej LED, otwory montażowe

Pomiar dźwięku

26 zł

Decybelomierz TS 21211 439 zł Cyfrowy mienik natężenia dźwięku o zakresie pomiarowym od 30 do 130 dB. Urządzenie z profesjonalnymi i zróżnicowa - nymi funkcjami wprzystępnej ce - nie. Urządzenie nadaje się do mierzenia, zapisywania i kontro - lowania głośności do zastosowa - nia na przykład na koncertach czy na dyskotekach.

Woltomierz DC 0~1~5V RV 1007

Woltomierz AC 0~3V; 0~5V, 0~15V RV 1008 54 zł • zakres pomiarowy: 0~3V; 0~5V~15V, dokładność: ±2.5%f. S, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresymierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15V

Galwamometr HG 0070 26 zł Wrażliwy galwanometr przezna - czony do celów dydaktycznych w pracowniach fizycznych. Analo - gowy miernik służy do pomiaru bardzo małych wartości natęże - nia prądu elektrycznego. Wypo - sażony w trzy gniazda z zaciska -

• zakres pomiarowy: 30–130 dB A/C • dokładność: ±2 dB przy 1 kHz • zgodny z: EN 60651 klasa 3 • filtry korekcyjne A i C • dwa tryby pomiarowe (szybki/wolny) • funkcja pamięci wartości maksymalnej. • owiewkamikrofonowa · 1 bateria 9 V · Instrukcja obsługi.

49 zł • zakres pomiarowy: 0~1~5V, dokładność: ±2.5%f. S, czułość: 1mA, rozmiar: 133 x 97x 100-mm, waga: 0,3 kg, podstawowe zakresy mierzenia natężenia prądu: 0~5V; 0~3V~15V; 0~5V ~15; -1~0~3V; -5~0~15V

mi przystosowane do przewodów zakończonychwidełkami lubwty - kami bananowymi. • wym.: 13,3 x 9,7 x 10,2 cm; waga: 165 g; za- kres pomiarowy: -300µA~0~300µA; napięcie zasilania: prądprzemienny: 220V, 240V; prąd stały: 24V; klasa dokładności: 0,5; temperatu- ra robocza: 10 ~ + 55 stopni C

352

sklep.nowaszkola.com

353

Made with FlippingBook Proposal Creator