Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Siła i ruch ciał

Fale i ruch drgający

Wahadło Newtona RV 0243 107 zł Prosty przyrząd do demonstracji pra - waNewtona dotyczącego zachowa - nia pędu i energii podczas spręży - stego zderzenia kul. • wym.: wym.18 x 13 x 18 cm; ø kuli: 2cm • wiek: 7+

Model do prezentacji siły odśrodkowej QH 0051 80 zł Doświadczenie polega na uwalnia - niukulki nasamej górzeprowadnicy i obserwacji toru jej drogi – wbrew

sile ciążenia kulka nie spada po dotarciu do górnej części pętli, lecz pokonuje ją i opuszcza „trzymając się” toru, co dowodzi działania siły odśrodkowej. • wym. 56 x 28 x 6,5 cm

Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego QH 0053

Przyrząd służy do demonstracji ba - dania własności ruchu jednostajne - go i jednostajnie zmiennego. Znaj - duje zastosowanie na lekcjach fizyki i przyrody. • wym. 110 x 20 x 24 cm

Wahadło rezonansowe HG 0147 185 zł Pomoc dydaktyczna demonstrująca zjawiskomechanicznego rezonansu

137 zł

drgań. Wahadło rezonansowe wy - posażone w 7 kulek zawieszonych

na wspólnej podstawie • wym. 456 x 100 x 330 mm • waga netto: 1,5 kg

Żyroskop. Model demonstracyjny HG 0094 103 zł Urządzenie pozwala zademon - strować zachowanie kierun - ku osi obrotu żyroskopu przy braku momentów sił zewnętrz - nych oraz jego reakcje na nie - zerowy moment siły zewnętrz - nej. Urządzenie zbudowane jest z metalowego koła, osadzonego na stalowej osi, w której znajdują się poprzeczne otwory umożliwia - jące rozpędzanie koła przy pomo -

Siła odśrodkowa. Wirownica mechaniczna z probówkami. Model demonstracyjny HG 0093

cy sznurka z rączką. Oś żyrosko - pu ma dwa regulowane łożyska stożkowe. Z zestawie znajdują się również dwa statywy z uchwyta - mi. Jeden umożliwia obrót żyro - skopu wokół osi pionowej, drugi pozwalajego pochylenie na boki. Dostarczany jest równieższnurek z uchwytem. • 4 elem.: żyroskop wym.: 10,7 x 10 x 17 cm, ø 10 cm, waga: 175 g, 2 statywy, sznurek o dł.: 60 cm z rączką; materiał: metal, two- rzywo sztuczne

479 zł

Wirownica jest urządzeniem, które można stosować do demonstracji doświadczeń z fizyki. Możliwość łączenia z innymi zestawami po - zwala na prezentację eksperymen - tówz zakresumechaniki, akustyki czy termodynamiki. Prędkość obrotowa wrzeciona jest uzależniona od pręd - kości koła pasowego, które jest napę - dzane ręcznie. Możliwość stosowa - nia urządzenia zarównowpionie jak i w poziomie. Zestaw pozwala wy-

jaśnić procesy zachodzące w pralce podczas odwirowywania wody, ba - zując na działaniu siły odśrodkowej (suszarka bębnowa), zasymulować działanie wirówki laboratoryjnej (separator odśrodkowy), zademon - strować bezpośrednie działanie siły odśrodkowej (RegulatorWatta wraz z przepustnicą w przekroju). • 5 elem.: wirownica, 2 próbówki z korkami, regu- lator Watta z modelem przepustnicy, wirówka, • wym. 23,5 x 11,5 x 47,5 cm

Kuweta drgań HG 0126 299 zł Urządzenieprzeznaczonedoprezen - tacji różnego typu fal powstającychna powierzchni wody (fala kolista, fala płaska, interferencja fal kolistych, od - bicie fali odprzeszkody, dyfrakcja fali na otworze). Przeznaczona do wy - świetlania obrazu na ścianie (rzutnik) lub suficie (stroboskop). • wykonany z akrylu • wym. 35 × 28 × 6,4 cm • wym. zbiornika 28 × 27 × 3,5 cm • DC6V-9V sklep.nowaszkola.com

Dźwignia dwustronna. Zestaw demonstracyjny QH 0032

42 zł Zestawdo demonstracji zasady równowagi i zależności mię - dzy masą a odległością od punktu podparcia. Na obu koń - cach belki umieszczono nakrętki do regulacji równowagi. • elementy zestawu: podstawa modelu: 17 x 8,5 x 2 cm; wspornik: 225 cm; belka z czterema uchwytami i dwiema nakrętkami regulującymi: 48,5 cm; trzpienie mocujące: 2 sztuki; wymiary modelu: 48,5 x 8,5 x 23 cm; całość wykonana z two- rzywa sztucznego; zestaw nie zawiera odważników

Równia pochyła HG 0740 155 zł Przyrząd umożliwia pokaz spoczynku i ruch ciał na pochyłej powierzchni, wpływu wagi i powierzchni na siłę tarcia, zmiany zacho - wań ciał na równi przy zmianie kąta nachy - lenia i obciążenia na szalce.

Wahadło matematyczne HG 0146 299 zł Wahadło matematyczne służy do demomstracji ruchu ciała o masie punktowej po wprowa -

dzeniu go w ruch wahadłowy oraz wyznaczania kąta odchy - lenia od pionu, amplitudy, drgań i okresu. • wysokość 122 cm; waga 5,4 kg

• regulowany kąt nachylenia (0-45°); kątomierz ze skalą ką- tową i liniową; w zestawie: 2 drewniane deski , kątomierz, metalowy bloczek, metalowa szalka , sznurek, haczyk, dwie płytki drewniane, jedna płytka metalowa; wym.: 83 x 23 x 34 cm

356

357

Made with FlippingBook Proposal Creator