Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Falownica. Fale poprzeczne i podłużne. Model demonstracyjny HG 0097 219 zł Urządzenie pozwalające zade - monstrować zjawisko fal poprzecz - nych i podłużnych. Umożliwia ob - serwację oraz poznanie zagadnień związanych z długością fali, czę - stotliwością, amplitudą drgań, od -

Zmiana energii

biciem fali i okresem. Urządzenie składa się z wału z uchwytem, który po obróceniu wywiera wpływ na pionowe pręty z białymi kropka - mi. Falownicę wyposażono również w 8 prętów zakrzywionych pod od - powiednim kątem, które pozwalają obserwować powstawanie podłuż - nych i poprzecznych fal. • wym.: 45,5 x 30 x 10 cm; waga 0,85 kg • materiał: tworzywo sztuczne

Kalorymetr AM 7311

129 zł Pokrywa kalorymetru elektrycznego zawiera zamonto - wanąwężownicę grzewczą o rezystancji około 1,5 omów ze standardowymi słupkami wiążącymi do połączeń elektrycznych. Po podłączeniu do akumulatora 6-wol - towego cewka spowoduje wzrost temperatury o około 5 stopni Celsjuszaw ciągu 10minut. Urządzenie zostało zaprojektowane, aby pomóc uczniomwokreśleniu elek - trycznego odpowiednika ciepła. Słupki wsporcze i cewka są powlekane, aby zapobiec elektrolizie. Kalorymetr jest wyposażony w izolowany uchwyt, mieszadło i gumowy

Zestaw 3 rurek do demonstracji zjawiska konwekcji QH 2264 32 zł Pomoc dydaktycznaw kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwek - cji w cieczach. • 3 szt.; wym.: 15,5 x 15,5 cm (ø 1,2 cm), 1,5 x 24 cm (ø 1,4 cm), 14,5 x 23,5 cm (ø 1,4 cm)

Wahadło Maxwella QH 0040

155 zł

korek z pojedynczym otworem. • wym. 10 x 10 x 18 cm; waga ok 15 kg

• wym. 23 x 10 x 41 cm

Termodynamika

Kamerton rezonujący QH 2206 48 zł Skrzynka rezonansowa ze zdej - mowanym kamertonem wykona - na z drewna.

Sprężyna TS 18002

56 zł Ruchliwa sprężyna płynnie „przele - wa” się z dłoni na dłoń, schodzi po schodach, prezentuje zjawiska zwią - zane z ruchem falowym. • ø 7,5 cm, wys. 6 cm; rozciąga się do 90 cm

• młoteczek w zestawie • częstotliwość: 440Hz • długość widełek: ok. 17 cm

Przyrząd do demonstracji przewodności (rozszerzalności) cieplnej różnych metali HG 1015

Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej (cieplnej) metali HG 0021

64 zł

175 zł

Klasyczna pomoc edukacyjna, niezbędna w pracowni fizycz - nej. Służy do badania przewod - nictwa cieplnego różnych metali. Przyrząd wykonano z 5 różnych metalowych prętów (aluminium, mosiądz, stal, nikiel i miedź), któ - re osadzono promieniście na mie - dzianym krążku, a całość przy -

mocowano do uchwytu. Każdy z metalowych trzpieni wyposa - żono w specjalne wgłębienie do umieszczenia parafiny. Podczas realizacji doświadczenia należy podgrzewać tylko środek przyrzą - du (miedziany krążek). • dł. 39,5 cm; materiał: aluminium, mosiądz, stal, nikiel i miedź; parafina

Doskonała pomoc dydaktyczna, która pozwala zaprezentować w praktyce teoretyczne podstawy rozszerzalności liniowej trzech me - tali. Pod wpływem wzrostu tempe - ratury następuje wydłużenie me - talowych prętów, które w oparciu o zasadę działania dźwigni jed - nostronnej wprawiają w ruch od -

powiednią wskazówkę. • elem.: metalowa podstawa z dwoma wspor- nikami o wym.: 22 x 9 cm, 3 wskazówki w różnych kolorach (czerwona, biała, niebie- ska), zaczepy do talerzyka, skala, 3 meta- lowe pręty (aluminium, stal i mosiądz) o śr. 0,6 cm i dł. 18 cm, ogranicznik konwekcji, talerzyk na alkohol; materiał: metal; wym. produktu: 22,5 x 31 x 9 cm

10 szt; 6,5 x 22,0 mm; 10 szt; 7,0 x 38,0 mm; 10 szt; 7,0 1,0 mm; 12 szt; 8,0 x 28,5 mm; 8 szt; 8,0 x 31,5 mm; 10 szt; 8,0 x 44,5 mm; 12 szt; 8,5 x 36,5 mm; 10 szt; 8,5 x 47,0 mm; 12 szt; 5,5 x 17,0 mm; 10 szt; 5,5 x 38,5 mm; 10 szt; 6,5 x 10,0 mm ;10 szt; 7,0 x 12,5 mm; 10szt; 7,0x19,0mm; 10szt; 9,0x35,0mm; 8szt; 9,5 x 16,0 mm; 6 szt; 9,5 x 19,0 mm; 12 szt

Sprężyny. Zestaw klasowy TS 19305

Sprężyny. Zestaw 5 szt. TS 15714

45 zł

29 zł Komplet składa się z pięciu sprężyn o różnymwspół - czynniku sprężystości (0,5N; 1N; 2N; 3N; 5N).

• wym. pudełka 10,2 x 20,5 cm • 200 szt. 4,0 x 79,5 mm; 12 szt; 4,5 x 44,5 mm; 8 szt; 5,0 x 20,5 mm; 10 szt; 5,5 x 25,5 mm;

358

sklep.nowaszkola.com

359

Made with FlippingBook Proposal Creator