Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Opornik 1 OM 1 W TS 22304

2 zł

Rezystor metalizowany 1 W • 1szt.; dł.: 5,2 cm, ø: 0,35 cm; rezystor: osiowy THD; wartośćoporu(rezystancji):1Ohm;obciążenie(elek- tryczne): 1W; tolerancja (+/-): 5 % • do wyczerpania zapasów 1 zł

Opornica HG 0150

Oporniki demonstracyjne NS 8202

Zasilacz laboratoryjny HG 3005 319 zł Precyzyjny zasilacz z zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temperaturą, skutkami zwarć, przed przeciążeniem i uszkodzeniem. Napię - cie i prąd wyjściowy są sterowane płynnie za pomocą pokręteł do regulacji zgrubnej i pre - cyzyjnej - osobno dla prądu i napięcia wejścio - wego. Może funkcjonować w trybie napięcia (CV) lub prądu (CC) wyjściowego. • Parametry: - napięcie wyjściowe 0÷30 V - prąd wyjściowy 0÷5 A - stabilizacja napięcia i prądu - tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.) - jednoczesny odczyt napięcia i prądu każdego z wyjść - wskaźniki cyfrowe 2 x LCD – 220V, wentylator, wyświetlacz LED

499 zł Opornica to proste urządzenie, pozwalające na regulację prądu i napięcia. Posiada solidnąmeta - lową obudowę. Elementy styku z suwakiemwyko - nane zmiedziowanego grafitu. Zapewnia bardzo dobrą liniowość. Wyskalowana podziałka od 0 do 100 wpływa na precyzję. • wym.: 28,5 x 14 x 9,5 cm; śr. cylindra ceramicznego: 4,7 m; waga: 1,2 kg; napięcie max: 380VAC, 400VDC; tolerancja rezystan- cji: +- 10%; rezystancja izolacji: >3x109 Ω ; rezystancja uziemie - nia: < 0,1 Ω ; rezystancja: 100 Ω moc: 160VA; natężenie: 1,25 A;

199 zł

• 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 Ohm

Opornik 2 OM TS 20859

1 zł

Dane techniczne: • rezystancja 2 om • moc 0,25 W przy +70 st.C • tolerancja +/- 5% • max napięcie robocze 300 V DC • zakres temperatur -55 do +155 st.C • wielkość 0207 (korpus śr.2,4 mm x dł 6,4 mm)

Elektromagnes duży QH 2411 64 zł Elektromagnes zbudowany z cewki nawiniętej na rdzeniu ferromagnetycznym z otwartym obwo - dem magnetycznym. Na wierzchniej warstwie znajduje się kilka zwojów gumowych, wskazują - cych kierunek nawijania cewek. Umieszczone na elektromagnesie zaciski umożliwiają połączenie szeregowo lub równolegle. Urządzenie pozwala zaprezentować zależność pomiędzy magnety - zmem a elektrycznością. Służy do wytwarzania pola magnetycznego wwyniku przepływu przez nie prądu elektrycznego. • wym. 10 x 12 x 3 cm

Silnik elektryczny. Model demonstracyjny QH 0035 289 zł • wym. 27 x 23 x 20 cm

Generator van de Graaffa HG 0008 1 399 zł W zestawie znajduje się konduktor stożkowy i kulisty z kolcem (wraz ze statywem), konduk - tor kulisty na izolowanej rączce oraz młynek Franklina i miotełka. • wys. 740 mm, śr. czaszy. 265 mm, konduktor stożkowy (śr.100 x 150 mm) i kulisty z kolcem (śr. 100 mm) ze statywem, konduktor kulisty na izolowanej rączce (śr. 95, x 395 mm), młynek Franklina i miotełka; napęd ręczny; efekty świetlne wyładowań

Opornik 5 OM TS 20860

4 zł

Dane techniczne: • rezystancja 4,7om • moc 3 W • wysoka stabilność niezależnie od warunków środowiskowych • napięcie robocze 350 V • max napięcie przeciążenia 600 V • tolerancja +/- 5%

Przewodniki i izolatory EB 0948 242 zł • 8 rodzajów: pręt żelazny, pręt aluminiowy, pręt miedziany, pręt stalowy, pręt drewniany, pręt szklany, pręt z tworzywa sztuczne- go, sznurek bawełniany, dł. 20cm; waga: ok. 200g; instrukcja; plastikowe pudełko

Opornik 100 OM TS 20908 Rezystor bezpiecznikowy Dane techniczne: • rezystancja 100 om • moc 1W • tolerancja 10% • max napięcie robocze 350 V DC • czas rozłączenia 15s dla 32xP Opornik 10 OM TS 20863 Rezystor bezpiecznikowy Dane techniczne: • rezystancja 10 om • moc 1W • tolerancja 5% • max napięcie robocze 350 V DC

1 zł

Silniczek elektryczny model demonstracyjny HG 0071 107 zł Model stanowi doskonałą po - moc wizualną do demonstracji działania silnikówelektrycznych prądu stałego. Urządzenie wy - konano ze stali i zamontowano na stabilnej podstawie. Działa swobodnie i cicho.Wyposażony w dwa gniazda bananowe do podłączania źródła zasilania od 2 do 4 V. • wym.: 8,8 x 8,5 x 10,4 cm; materiał: tworzywo sztuczne, metal

Wyposażony w dwa gniazda bananowe

Ogniwo Volty CE 0022

Reguła Lenza. Model demonstracyjny HG 0095

Cewki indukcyjne QH 2410 55 zł Pomoc do badania indukcji elektromagnetycznej i zasad transformatora. Cewka pierwotna jest na - wijana emaliowanymdrutemmiedzianymo dużej grubości o przybliżonej rezystancji 0,5 Ω . Cew- ka wtórna jest nawijana drobnym emaliowanym drutem miedzianym o przybliżonej oporności 100 omów. Obie cewki wyposażone w gniaz - da 4 mm • wym. 6,5 x 4 x 9 cm

215 zł Zestaw eksperymentalny przeznaczony do de - monstracji budowy i działania ogniwa Volty, czyli przemiany energii chemicznej w elek - tryczną. Zawiera plastikowy pręt o kwadrato - wym przekroju wraz z metalowymi płytkami. Wszystkie elementy pasują do standardowych zlewek o pojemności od 50 do 500 ml. • 4 elem.: dł. wspornika: 10 cm; 6 elektrod: 2 x Cu, 2 x Zn, 2 x Fe; materiał: tworzywo sztuczne, metal; wiek: 12+

ciche działanie

49 zł Składa się z dwóch metalowych pierścieni połą - czonych aluminiową belką, któramoże obracać się swoobodnie na wsporniku. Jeden z pierścieni jest zamkniętą pętlą, drugi ma otwór do porównania. Gdyzmienia się strumieńmagnetycznypręta, zgod - nie z prawem Lenza, prąd zostanie zaindukowany w pętli, aby przeciwstawić się zmianie. • wym. 20,3 x 15,2 x 7,6 cm

2 zł

stabilna podstawa

364

sklep.nowaszkola.com

365

Made with FlippingBook Proposal Creator