Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Lusterko zamykane NS 8329 9 zł Podwójneokrągłelusterko.Jednolusterkopowięk - szającedrugiestandardowe. • 1 szt. • wym. : 6,5 x 1,3 cm; waga: 0.038 (kg) • kolor: czerwony; materiał: plastik

Lustra wypukło-wklęsłe CM 8013 53 zł 10 dwustronnych bezpiecznych i nietłukących się lusterek wykonanych z plastiku. • wym. 10 x 10 cm

Lustrzane kształty AP 4010 43 zł Dwustronne lustrzane kształty w arkuszach. Każdy arkusz składa się z kilku lusterek o róż - nych kształtach.

montowany jest dyskoptyczny zpo - działką kątową (tarcza Kolbego) oraz oświetlacz laserowy zasilany bateryjnie. Pośródelementówzesta - wu znajdują się również soczewki akrylowe różnych kształtów i zwier - ciadło o regulowanej krzywiźnie. Wszystkie akcesoria montowane są na tablicy dzięki wbudowanym magnesom neodymowym. Zasila - nie za pomocą baterii sprawia, że wyrób jest całkowicie bezpieczny dla uczniów. • wym. 75 x 24 x 37 cm; baterie nie są dołą- czane do zestawu

Optyka geometryczna. Zestaw QH 0049 539 zł Narzędzie do eksperymentów optycznych, np. załamanie, odbi - cie światła, krótkowzroczność, dale - kowzroczność. Uniwersalny zestaw dodemonstracji i ćwiczeńz zakresu optyki geometrycznej. Dostarczany wkomplecie umożliwiającymprze - prowadzenie bazowych doświad - czeń, wyposażony w wolnostoją - cą tablicę magnetyczną, na której

• 36 elem, 4 arkusze po 9 kształtów • najmniejszy 2,5 cm. największy 11 cm

Maszyna do mieszania barw QH 0055 399 zł Demonstracyjny przyrząd w po - staci specjalnego projektora wy - korzystującego trzy niskonapię - ciowe silne diody LED (czerwona,

zielona, niebieska) zamontowane w specjalnych obudowach i gniaz - dach umożliwiających regulację kąta padania każdej barwnej pla - my na biały ekran • wym. 22 x 17 x 16 cm, zawiera mocowanie ścienne i instrukcję obsługi; zasilacz i baterie nie wchodzą w skład zestawu

Ława optyczna z wyposażeniem QH 0019 285 zł • wym. ławy 110 x 12 cm; latarka z żarówką, 5uchwytów, zestaw3diagramów, ekran z uchwytem, 4 soczewki wypukłe, 2 soczewki wklęsłe

Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe QH 0056

59 zł • 2 szt., wypukłe i wklęsłe; regulowana wysokość; ø 10 cm

Siatki dyfrakcyjne. Zestaw HG 0127 45 zł Zestaw przyrządów optycznych, które służą do demonstracji zja - wiska dyfrakcji i interferencji świa - tła oraz uzyskania jego widma. Analiza położeń jasnych i ciem - nych prążków dyfrakcyjnych umożliwia wyznaczenie długości fali, padającej na siatkę. Wszyst - kie siatki dyfrakcyjne owymiarach 5 x 5 cmzbudowane są z plastiko - wej ramki i folii (wym. 35 x 23mm) z otworami o różnych kształtach i odmiennych odległościach mię - dzy szczelinami. Można jemonto - wać na specjalnych statywach czy ławach optycznych.

Komplet składa się z 5 siatek, wśród których znajdują się: • płytka z trzema pojedynczymi szczelinami o szerokości odpowiednio: 0,05 ; 0,1 i 0,2mm; • płytka z trzema podwójnymi szczelinami o sze- rokości 0,05mm i odstępami odpowiednio:0,2; 0,3; 0,45 mm; • płytka z : pojedynczymi szczelinami, podwój- nymi szczelinami, trzema szczelinami, cztere- ma szczelinami, wieloma liniami (30 i 60 li- nii/mm), otworami w kształcie: koła (śr. 0,36 mm), trójkąta (wym. boku 0,3 mm), kwadratu (wym. boku 0,2 mm) i prostokąta (wym. 0,6 x 0,28mm); szerokość wszystkich szczelinwynosi 0,06mm, a odstępy 0,05mm; • płytka z trzema otworami w kształcie prosto- kątów, a każdy składa się z 90-stopniowego przecięcia linii, odpowiednio 20, 40 i 60 linii. • płytka zokrągłymi otworami o średnicy odpo- wiednio: 0,2, 0,3, 0,4 mm,

Tarcza Newtona RV 3035 143 zł Dysk podzielony na sektory w ko - lorach tęczy, których kolejność i wielkości są tak dobrane, aby przy szybkim obracaniu się krąż - ka obserwator widział go jako jednolicie biały. • śr. 7 cm, statyw oraz dodatkowy pasek

Załamanie wiązki światła. Laserowy model demonstracyjny HG 0089 229 zł Model pozwala prezentować załamanie wiązki światła lase - rowego po przejściu przez inny

ośrodek (wodę w akrylowym zbiorniku) oraz zjawisko odbicia. Składa się z przezroczystego po - jemnika z wodą i umieszczonej na tylnej ściance skali (3600) oraz ruchomego ramienia z laserem włączanym przyciskiem. • wym.: ø tarczy: 16 cm, wys.: 25 cm; wyma- ga baterii do lasera

Wskaźniki barw. Zestaw VO 1840 23 zł Przezroczyste tabliczki w kolorach podstawowych służą do obserwacji skutków łączenia poszcze - gólnych barw. • 6 szt., dł. 15 cm, tworzywo sztuczne

372

sklep.nowaszkola.com

373

Made with FlippingBook Proposal Creator