Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

*Wysokość podawana bez nóg i kółek. Po montażu wysokość mebla zwiększa się o 10 cm. Moduły

Drzwi w trzech kolorach z zamkiem lub bez

Stelaż brzozowy z płyty meblo - wej laminowanej

Drzwiczki szklane zamykane na za - mek

Regulowana wysokość półek

Drzwi ze szkła hartowanego

W przypadku szafek z pojem - nikami w zestawie do modu - łów w kolorze białym i szarym dołączone są pojemniki plasti - kowe w tych samych kolorach. W przypadku modułów w ko - lorze brzoza, dołączane są za - wsze pojemniki plastikowew ko - lorze pomarańczowym

Zestawy nóg w ko - lorze sprzedawane w komplecie Drzwi dostępne w wariantach z zamkami Regulowana wyso - kość półek Meble do samo - dzielnego monta - żu. Zestaw narzę - dzi na str. 7

KOLORY

CECHY

DRZWI I PÓŁKI

SZARE

UCHWYTY

BEŻOWE

BIAŁE

SZARE

BRZOZOWE

Pojemniki plastikowe dostępne w czterech kolorach: pomarańczowym, zielonym, białym i szarym

Trzy kolory frontów i uchwytów : beżowy, bia - ły i szary. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z systemem zabezpieczajcym przed ich wypadaniem

Zestawnóg lub zestaw kółek z blokadą. Przymeblach z dodatkiembiałej i szarej płyty nogi w kolorze beżowym

BIAŁE

SZKLANE

Zestawy kółek sprzedawane osobno

NOGI

STELAŻ

BEŻOWE

BRZOZOWE

36

sklep.nowaszkola.com

37

Made with FlippingBook Proposal Creator