Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Pracownia fizyczna. Pakiety

Fizyka jest dziedziną nauki wyjaśniającą zasa - dy funkcjonowania świata. Zagadnienia te po - winny zostać przedstawione uczniom w cieka - wy i przystępny sposób. Do realizacji tego celu przygotowaliśmy bazę niezbędnych pomocy. Wśród nich są modele, urządzenia oraz ze - stawy eksperymentalne. W ofercie posiadamy również przyrządy służące do wykonywania pomiaróworaz szeroki wachlarz narzędzi TIK. Katalog wzbogacono o kolorowe plansze dy - daktyczne, które wspierają proces zapamięty -

wania. Zgodnie zwymaganiami nowej podsta - wy programowej opracowaliśmy trzy zestawy produktów: • Pakiet Fizyka STARTER oferuje niezbędne, podstawowe wyposa- żenie pracowni fizycznej. • Pakiet Fizyka PREMIUM jest rozszerzoną propozycją, przezna- czoną dla pracowni fizycznej. • Pakiet Fizyka GOLD stanowi najszerszą ofertę wyposażenia, umożliwiającą uczniom realizację własnych zainteresowań, wykraczających poza podstawę programową.

Pakiet Fizyka Starter NS 6103 3 900 zł Pakiet Fizyka STARTER obejmuje podstawowe, niezbędne wyposażenie pracowni fizycznej. W jego skład wchodzą:

Pakiet Fizyka Premium NS 6104 6 600 zł Pakiet Fizyka PREMIUMobejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni fizycznej. W jego skład wchodzą:

Pakiet Fizyka Gold NS 6105 9 800 zł Pakiet fizyka GOLD obejmuje najszerszą ofer - tę wyposażenia, przeznaczoną dla pracowni fizycznej. W jego skład wchodzą: • 3 x Miara zwijana 30 m • 5 x Suwmiarka tradycyjna • 1 x Suwmiarka elektroniczna • 5 x Stoper • 5 x Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 5 x Termometr bagietkowy • 5 x Szklany termometr • 1 x Waga szkolna metalowa, 2 kg • 1 x Odważniki z haczykami • 1 x Waga elektroniczna • 1 x Sześciany o równych objętościach i różnych masach

• 2 x Miara zwijana 30 m • 3 x Suwmiarka tradycyjna • 2 x Stoper

• 3 x Miara zwijana 30 m • 5 x Suwmiarka tradycyjna • 3 x Stoper • 3 x Termometr bagietkowy • 3 x Szklany termometr • 1 x Odważniki z haczykami • 1 x Waga elektroniczna • 1 x Sześciany o równych objętościach • 1 x Sprężyny zestaw klasowy • 1 x Dynamometry • 3 x Miernik elektryczny • 1 x Maszyna elektrostatyczna • 1 x Pałeczki szklane • 1 x Pałeczki ebonitowe • 1 x Przewodniki i izolatory • 1 x Klipsy krokodylki • 1 x Silnik elektryczny. Model demonstracyjny • 1 x Elektroskop dwulistkowy • 3 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~ 3 A • 3 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A • 3 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V • 3 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V • 1 x Generator Van de Graaffa • 1 x Zestaw elektronika 1 • 1 x Metalowe płytki magnetyczne • 1 x Cylindry. Zestaw • 1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw • 1 x Zestaw magnesówpodkowiastych • 1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych • 1 x Magnesy neodymowe. Zestaw • 1 x Igła magnetyczna • 1 x Wahadło Maxwella • 1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk • 5 x Lusterko dwustronne czerwone • 3 x Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe • 2 x Pryzmat • 1 x Tarcza Newtona • 1 x Kamerton 440 Hz w etui • 1 x Komora próżniowa • 1 x Rozszerzalność temperaturowa. Zestaw

• 2 x Termometr bagietkowy • 1 x Odważniki z haczykami • 1 x Waga szkolna metalowa, 2 kg • 1 x Sprężyny zestaw klasowy • 1 x Dynamometry • 1 x Miernik elektryczny • 1 x Maszyna elektrostatyczna • 1 x Pałeczki szklane • 1 x Pałeczki ebonitowe • 1 x Przewodniki i izolatory • 1 x Klipsy krokodylki • 2 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~ 3 A • 2 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A • 2 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V • 2 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V • 1 x Zestaw elektronika 1 • 1 x Metalowe płytki magnetyczne • 1 x Cylindry. Zestaw • 1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw • 1 x Zestaw magnesówpodkowiastych • 1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych • 1 x Magnesy neodymowe. Zestaw

• 1 x Sprężyny zestaw klasowy • 1 x Zestaw aerometrów 5szt. • 1 x Dynamometry • 5 x Miernik elektryczny • 1 x Maszyna elektrostatyczna • 1 x Pałeczki szklane • 1 x Pałeczki ebonitowe • 1 x Przewodniki i izolatory • 1 x Klipsy krokodylki • 1 x Silnik elektryczny. Model demonstracyjny • 1 x Elektroskop dwulistkowy • 1 x Podstawowe obwody elektryczne • 5 x Amperomierz DC -0,2 ~ 0 ~ 0,6A; -1 ~ 0 ~ 3 A • 5 x Amperomierz AC 0 ~ 1 A • 5 x Woltomierz DC 0 ~ 1 ~ 5 V • 5 x Woltomierz AC 0 ~ 3V; 0 ~ 5V ~ 15V • 1 x Generator Van de Graaffa • 1 x Zestaw elektronika 1 • 1 x Metalowe płytki magnetyczne • 1 x Cylindry. Zestaw • 1 x Magnesy sztabkowe. Zestaw • 1 x Zestaw magnesów podkowiastych • 1 x Prostokąt eksperymentów magnetycznych • 1 x Magnesy neodymowe. Zestaw

• 1 x Igła magnetyczna • 1 x Wahadło Maxwella • 1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk • 1 x Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe • 1 x Pryzmat • 1 x Tarcza Newtona • 1 x Kamerton 440 Hz w etui • 1 x Komora próżniowa • 1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia • 1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego

• 1 x Igła magnetyczna • 1 x Wahadło Maxwella • 1 x Zestaw soczewek - 6 sztuk

• 1 x Plansza - Jednostki układu SI • 1 x Plansza - Zasady dynamiki • 1 x Plansza - Optyka geometryczna • 1 x Jednostki miar. Plansza • 1 x Latarka wodoodporna z zoomem

• 10 x Lusterko dwustronne czerwone • 5 x Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe • 5 x Pryzmat • 1 x Tarcza Newtona • 1 x Ława optyczna z wyposażeniem • 1 x Kamerton 440 Hz w etui • 1 x Komora próżniowa • 1 x Rozszerzalność temperaturowa. Zestaw demonstracyjny • 1 x Prawo Archimedesa. Zestaw demonstracyjny • 1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia • 1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego

• 1 x Prawo Archimedesa. Zestaw demonstracyjny • 1 x Równia pochyła do doświadczeń z tarcia • 1 x Przyrząd do badania ruchu jednostajnego i zmiennego

• 1 x Plansza - Jednostki układu SI • 1 x Plansza - Zasady dynamiki • 1 x Plansza - Optyka geometryczna • 1 x Jednostki miar. Plansza • 3 x Latarka wodoodporna z zoomem

• 1 x Plansza - Jednostki układu SI • 1 x Plansza - Zasady dynamiki • 5 x Latarka wodoodporna z zoomem • 1 x Plansza. Optyka geometryczna • 1 x Plansza. Jednostki miar

380

sklep.nowaszkola.com

381

Made with FlippingBook Proposal Creator