Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Szafki z półkami

Nadstawka łączy się ze wszyst - kimi meblami serii (poza me - blami narożnymi) dając jeszcze więcej możliwosci zagospoda - rowania przestrzeni. • nie może stanowić samodzielnego mebla • dostępna w 4 kolorach Nadstawka

Drzwi do nadstawki • wym. 49,5 x 69 cm • drzwi sprzedawane w komplecie po 2 szt.

139 zł

Drzwi sprzedawane osobno

259 zł

435 zł L NS 2403

349 zł S NS 2401

375 zł M NS 2402

459 zł X NS 2404

ND 2443 ND 2444

biały szary

ND 2476 ND 2486

biały szary

Mebel niesamodziel - ny. Do prawidłowego funkcjonowania po - trzebuje innego regału

Jak to działa?

+

Półka NS 2490 65 zł • wym. 100 x 42 cm

525 zł

XL NS 2405

Drzwi sprzedawane w parach

Drzwi ND 2485, ND2475, NS 2455 i NS 2465 sprzedawane z zamkiem

199 zł

+ + + + +

175 zł

149 zł

125 zł

112 zł

S

M

L

X

XL

ND 2471 ND 2481

ND 2472 ND 2482

ND 2473 ND 2483

ND 2474 ND 2484

ND 2475 ND 2485

biały szary

56

sklep.nowaszkola.com

57

Made with FlippingBook Proposal Creator