Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Szafki z półeczkami • meble niekompatybilne z drzwiami

wym. skrytki 32 x 43 x 9 cm

405 zł

S NS 2411

X NS 2414

XL NS 2415

679

629 zł

M NS 2412

L NS 2413

559 zł

489 zł

325 zł S NS 2421

S

S

XL

M

L

X

Szafki na pojemniki

420 zł L NS 2423

L

359 zł M NS 2422

M

2 pojemniki płytkie zajmują dokładnie taką samą prze - strzeń jak 1 pojemnik głęboki

pojemniki sprzedawane osobno

485 zł XL NS 2425

465 zł X NS 2424

XL

X

64

sklep.nowaszkola.com

65

Made with FlippingBook Proposal Creator