Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Na skrzynie

Regał 2

Mały 2 NC 2101

Średni 2+1s NC 2211

Średni 4 NC 2201

Średni 2s NC 2221

285 zł

359 zł

410 zł

345 zł

Mała 2 NC 1261

Średnia 4 NC 2261

Duża 6 NC 3261

299 zł

429 zł

525 zł

Wysoki 6 NC 2301

Wysoki 4+1s NC 2311

Wysoki 2+2s NC 2321

Wysoki 3s NC 2331

529 zł

499 zł

449 zł

410 zł

Nadstawka + DOWOLNY REGAŁ 2 = JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI

Mebel niesamodzielny. Do prawidłowego funkcjonowa - nia potrzebuje bazy w postaci innego mebla

Wysoka 4 NC 0501 279 zł

Wysoka 2s NC 0521 235 zł

Niska 2 NC 0401 169 zł

Niska 1s NC 0411 135 zł

72

sklep.nowaszkola.com

73

Made with FlippingBook Proposal Creator