Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Gotowe meble

Dokładne wymiary mebli znaj- dują się na stronie 68

399 zł

Moduł 2 ZC 1200 wym. 39 x 40 x 97 cm 520 zł

Moduł 3 ZC 1300 wym. 39 x 40 x 124 cm 699 zł

1150 zł

Moduł 1 ZC 1100

Moduł 7 ZC 2200 wym. 76 x 40 x 87 cm

wym. 39 x 40 x 49 cm

1178 zł

Moduł 2 5 ZC 2410 wym. 76 x 40 x 162 cm

Moduł 8 ZC 2201 wym. 76 x 40 x 87 cm 589 zł

1599 zł

Moduł 10 ZC 2301 wym. 76 x 40 x 124 cm 579 zł

Moduł 6 ZC 2602 wym. 76 x 40 x 113 cm 939 zł

Moduł 9 ZC 2300 wym. 76 x 40 x 124 cm

Moduł 24 ZC 3260 wym. 114 x 40 x 124 cm 1010 zł

Moduł 11 ZC 2302 wym. 76 x 40 x 124 cm 799 zł

Moduł 4 ZC 2600 wym. 76 x 40 x 113 cm 789 zł

Moduł 5 ZC 2601 wym. 76 x 40 x 113 cm 799 zł

1259 zł

Moduł 17 ZC 3601 wym. 114 x 40 x 113 cm

1049 zł

Moduł 14 ZC 3100 wym. 114 x 40 x 49 cm 739 zł

Moduł 15 ZC 3200 wym. 114 x 40 x 87 cm 720 zł

1229 zł

Moduł 16 ZC 3201 wym. 114 x 40 x 87 cm

Moduł 18 ZC 3300 wym. 114 x 40 x 113 cm

1059 zł

1159 zł

1120 zł

1359 zł

1420 zł

1080 zł

Biurko BC 0001 wym. 115 x 48 x 77,5 cm 659 zł

Moduł 19 ZC 3602 wym. 114 x 40 x 113 cm 999 zł

Moduł 21 ZC 3301 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 22 ZC 3302 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 23 ZC 3303 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 20 ZC 3600 wym. 114 x 40 x 124 cm

Moduł 12 ZC 2500 wym. 76 x 40 x 199 cm

Moduł 13 ZC 2501 wym. 76 x 40 x 199 cm

86

sklep.nowaszkola.com

87

Made with FlippingBook Proposal Creator