Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

BIURKA

Biurka Info

Biurko duże z półką Wyposażonew wygodnąwysuwaną szufladę na klawiatu - rę oraz szafkę z półką. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie przewody elektryczne i zapobiega ich plątaniu. Istniejemożliwość montażu drzwi zamykanych na kluczyk, sprzedawanych osobno. • 120 x 55 x 76 cm

Biurko na komputer duże Wyposażone w wygodną wysu - waną szufladę na klawiaturę oraz szafkę na komputer stacjonarny. Otwór w szczycie blatu, utrzymuje wszystkie przewody elektryczne

i zapobiega ich plątaniu. Istnieje możliwość montażu drzwi zamy - kanych na kluczyk, sprzedawa -

brzoza buk

nych osobno. • 120 x 55 x 76 cm

rukcja pozwala ukryć plątaninę kabli. Prezentowane mo - dele wyposażono w wysuwaną szufladę na klawiaturę, specjalną półkę lub zamykaną szafkę na komputer stacjo - narny. Oferowana kolorystyka biurek pozwoli optycznie po - większyć przestrzeń oraz wprowadzić wizualny porządek.

355 zł

415 zł

wysuwana szuflada

NS 2513 NS 2533 NS 2543 NS 2553

brzozowy + białe drzwiczki

NS 2511 NS 2531 NS 2541 NS 2551

brzozowy + białe drzwiczki

bukowy

bukowy

brzozowy

brzozowy

brzozowy + szare drzwiczki

brzozowy + szare drzwiczki

Kontenerek na kółkach z szufladami Moblina szafeczka na obrotowych kółkach z trzema szufladami zamykanymi na zamek. Dostawiona do biurka zapewnia jeszcze więcej miejsca na ważne dokumenty. • wym. 34 x 45 x 60 cm

otwór na przewo- dy elektryczne

wysuwana szuflada

centralny zamek

Biurko na komputer małe Biurko posiada wysuwaną szufladę na kla - wiaturę oraz półkę na komputer stacjonarny. Z brzegu blatu znajduje się otwór na prze -

podest na komputer może być montowa- ny z dwóch stron

wody elektryczne. • wym. 85 x 55 x 76 cm

275 zł brzozowy

380 zł NS 2512 NS 2532 NS 2542 NS 2544

NS 2510 NS 2530

brzozowy + białe drzwiczki

bukowy

bukowy

brzozowy

brzozowy + szare drzwiczki

92

sklep.nowaszkola.com

93

Made with FlippingBook Proposal Creator