Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

kompleksowe wyposażenie szkół liceum, technikum, szkoła branżowa szkoła średnia

2O21/2O22

meble i wyposażenie 008–149

Twoja Nowa Szkoła Średnia

Drodzy Klienci, dziękujemy za Państwa dotychczasowe zaufa - nie. Kierując się trzydziestoletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej w Polsce i na świecie przeka - zujemy w Państwa ręce Katalog, w którym zawar - liśmy kompendium wiedzy na temat wyposażenia placówek szkolnych. Prezentujemy w nim kolekcje meblowe, krzesła, ławki, stoły, wyposażenie szatni, stołówki, sali gim - nastycznej, pracowni przyrodniczych, laboratoriów szkolnych a także sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne i naukowe, wszystko, co po - trzebne jest do pracy z uczniem. Nowoczesne tablice i monitory interaktywne, wysokiej jakości projektory, sprzęt komputerowy, proste i intuicyjne oprogra - mowanie multimedialne czy innowacyjne pomoce naukowe stanowią tę część oferty, która sprzyja re - alizacji założeń współczesnej edukacji. Dzięki niej przeniesienie nauczania stacjonarnego do świata wirtualnego i funkcjonowanie w nim będzie prostsze. Prezentujemy szeroki wybór nowoczesnych i innowa - cyjnych pomocy naukowych pogrupowanych w kate - gorie zgodne ze specyfiką danego przedmiotu. Selekcja oferty produktów dokonywana jest przede wszystkim zgodnie z wymaganiami nowej podsta - wy programowej, ale także w oparciu o kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach rządo - wych i unijnych projektów edukacyjnych. Wszystkie produkty zawarte w niniejszym Katalogu spełniają standardy bezpieczeństwa i jakości ustanowione dla placówek edukacyjnych. Proponujemy gotowe roz - wiązania pozwalające wykreować najlepszą prze - strzeń dla edukacji. Dla ułatwienia nawigacji po ofercie, katalog został podzielony na podstawowe sekcje wyposażania pla - cówek szkolnych, bloki przedmiotowe oraz czytelny indeks. Na ostatniej stronie znajdą Państwo dane kontaktowe do naszych doradców handlowych, któ - rzy pozostają do Państwa dyspozycji. Zamówienia można przesyłać również za pośrednictwem nasze - go sklepu internetowego znajdującego się pod adre - sem: sklep.nowaszkola.com

sprzęt i oprogramowanie multimedialne 100–211

pomoce naukowe i multimedialne 212–381

kultura fizyczna 382–411

OZNACZENIA

bezpieczne PCW bez ftalanów

Życzymy udanych zakupów.

PRODUKTY SPEŁNIAJĄCE NORMY

NOWOŚĆ

TYLKO W NOWEJ SZKOLE

DLA NAUCZYCIELA

MAGNETYCZNE

BEZ FTALANÓW

Nowa Szkoła

sklep.nowaszkola.com

1

zakład produkcyjny

magazyn

Od początku istnienia firmy inwestujemy w pro­ fesjonalne rozwiązania służące produkcji. Zdając sobie sprawę z wciąż rosnących wyma - gań rynku, nasz park maszynowy jest regularnie aktualizowany o nowe maszyny.

2

sklep.nowaszkola.com

3

skala 1 : 1

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE:

MDF LAMINOWANY f ronty i aplikacje (gr. 12 mm) , półeczki (gr. 6 mm)

skala 1 : 1

BRZOZA

BUK

HDF (gr. 3,2 mm)

cubo, fresh, prima, modern, exclusive

prima

cienkie półeczki

skala 1 : 1

skala 1 : 1

PŁYTAWIÓROWA Z LAMINATEM MELAMINOWYM LUB LAMINATEM HPL (gr. 18 mm, 25 mm)

antypoślizgowy

bezpieczne PCW bez ftalanów

antypoślizgowy

antypoślizgowy

4

sklep.nowaszkola.com

5

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badaw - czych oraz certyfikacyjnych dla branży sporto - wej, meblowej, edukacyjnej i architektonicznej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeń - stwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach cer - tyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości polskiej normalizacji w Komitetach Technicz - nych działających przy PolskimKomitecieNor - malizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskałowie - lu wiodących producentów, dystrybutorów i im - porterów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli branży rekreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła cer - tyfikaty InstytutuNadzoruTechnicznegostanowią gwarancjębezpieczeństwai potwierdzają,że pro - dukowaneprzezniąwyrobyspełniająwymagane standardy normatywne i jakościowe.

Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szerokim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swoje wyroby analizie jakości i bezpie - czeństwa przez TÜV. Procedura certyfi - kacji jest prowadzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i za - dowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na www. Insty - tut-nadzoru.com

WYPEŁNIENIA PIANKA POLIURETANOWA

wysoka gęstość i sprężystość pianki

W

G

S

Wszystkie wymiary podawane są w kolejności : szerokość x głębokość x wysokość

gęstość: R-80

gęstość: 25 kg/50 m3

DO WSZYSTKICH NASZYCH MEBLI REKOMENDUJEMY STOSOWANIE KOTWICY MEBLOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ PRZYMOCOWANIE MEBLA DO ŚCIANY I ZAPOBIEGAJĄCEJ JEGO UPADKOWI

GRANULAT PIANKOWY

WATOLINA

WSZYSTKIE NASZE MEBLE PRZEZNACZONE SĄ DO SAMODZIELNEGOMONTAŻU. ABY UŁATWIC PAŃSTWU TO ZADANIE ZAPROJEKTOWALIŚMY SPECJALNY ZESTAWODPOWIEDNI DO ZŁOŻENIA KAŻDEGOMEBLA

element kotwicy przy- mocowany do wieńca górnego mebla

GRANULAT STYROPIANOWY

TKANINA PCW ZEWNĘTRZNA z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym wymianę worka WOREK BAWEŁNIANY z zamkiem błyskawicznym WYPEŁNIENIE Z GRANULATU

1

2

3

element kotwicy przy- mocowany do ściany

Kotwica meblowa TBZ 0001 20 zł W celu zabezpieczenia mebla przed prze - wróceniem się, musi on być w sposób trwały przymocowany do ściany. W paczce znajdują się kołki rozporowe przeznaczone do ściany betonowej. Różne typy ściany wymagają za - stosowania odmiennego sposobu mocowania. Dostosuj typ mocowania do ściany jaką posia - dasz w pomieszczeniu.

2

3

Zestaw narzędzi NS NS 9000 35 zł • 19 elem. • młotek z gumowanym trzonkiem i dwiema wykręcanymi końcówkami

• klucz z końcówkami nr 13 i 16 • wkrętak o wymiennych końcówkach • wkrętak kątowy o wymiennych końcówkach • 15 końcówek wkrętakowych (płaskie,

krzyżakowe, gwiazdkowe, sześcio - kątne) • nóż introligatorski • praktyczne etui z uchwytem • zapinane na suwak

1

6

sklep.nowaszkola.com

7

meble i wyposażenie

montaż i bezpieczeństwo .

7

kolekcja meblowa modern .

52 56 56 56 57 57 58 59 60 60 63 64 65 66 71 72 74 75 76 78 79 80 83 83 84 84 85 86

szafki z półkami

ochrona osobista .

10 10 12 13

półki drzwi

parawany, maseczki, przyłbice dyspensery antywirusowe

nadstawki

dezynfekcja powierzchni

drzwi do nadstawki

kolekcja meblowa exclusive. gabinet dyrektora .

szafki narożne

. . . . . . . . . 16

szafy

komody

18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 22 24 28 29 30

pojemniki tekturowe pojemniki plastikowe

regały i szafy półki wiszące

wózki

biurka recepcyjne biurka dyrektorskie stoły konferencyjne

szafki z półeczkami szafki na pojemniki

kolekcja meblowa cubo . meble bazowe 1 kolumnowe meble bazowe 2 kolumnowe meble bazowe 3 kolumnowe

stoliki kawowe

nogi drewniane do stołów i stolików

ławki, stoły, krzesła . ławki i krzesła classic ławki aso z blatem z hpl

98

biblioteka . .

126

fotele obrotowe

100 102 103 104 106 107 108 108 110 111 112 114 115 115 116 117 118 119 120 120 124 124 125

korytarz .

130 130 131 133 133 134 134 135

krzesła tapicerowane wieszkak ubraniowy

siedziska do regałów

siedziska

szuflady i półki

ławka duża

sofy, fotele, pufy

gruszki

skrzynie

ławki i krzesła z regulowaną wysokością

kolekcja meblowa prima .

ekspozycja

drzwi

stoły lux

tablice tekstylne i gabloty

komody

szafki mobilne maxi kryjówki

krzesło karolek

tablice korkowe

szafki skrytkowe wysokie regały półki na dzienniki szafy ubraniowe

stoły klasyczne z metalowymi nogami

akcesoria

blaty

poduszki-jaśki do kryjówek

dywany

nogi do stołów

33

prostokątne

135 135

dywan biurka

łączniki do stołów klasycznych stoły i krzesła składane slim stoły składane kantyna

32 33 33 34 38 39 40 42 43 44 45 46

okrągłe

kosze

136

biurka

materace

stoły konferencyjne

wyposażenie pracowni laboratoryjnej .

gotowe meble

krzesła muszelki krzesła motylki

137

kolekcja meblowa fresh .

gotowe zestawy meblowe 88 modułowe pracownie przedmiotowe . 90 biurka . 92 info 92 kontenerek 92 prima 94 exclusive 95 prof 96 cubo 97

stanowiska dygestorium

137 138 140

małe szafki

dobre krzesło

szafki maxi z pojemnikami

taborety

meble

duże szafki

krzesła obrotowe

wysposażenie gabinetu pielęgniarskiego .

szafki wiszące

krzesła iso szatnie .

141

półki

.

pojemniki

pierwsza pomoc jadalnia . .

142

szatnie metalowe

wózki

144

wieszaki siedziska

szafki półokrągłe

wyposażenie łazienki i toalety .

147

siedziska

47

ławki szatniowe

akcesoria

47 48

wyposażenie socjalno-gospodarcze .

148

szafy wysokie

8

sklep.nowaszkola.com

9

OCHRONA OSOBISTA Parawany, maseczki, przyłbice

Doskonałym rozwiązaniem zabezpieczającym jest osłona antywirusowa w postaci parawanu. Transparentny parawan doskonale sprawdzi się w korytarzu, bibliotece czy w sali Transparentny i bezpieczny parawan mobilny

lekcyjnej. Dzięki lekiej konstrukcji oraz kółkom można go ła - two przesunąć z miejsca na miejsce ustawiając właśnie tam, gdzie akurat jest potrzebny.

Przyłbica z uchylną szybką i regulacją średnicy paska dla dorosłego FA 0001 12 zł Bardzo lekka i wygodna przyłbica do wielokrotnego użytku. Zapewnia maksymalną ochronę twarzy wraz z czołem oraz swobodne pochylenie i obracanie głową. Szczególnie polecana dla osób noszących okulary. Pozwala zmniejszyć możliwość kontaktu z wirusami, zarazkami i bakte - riami. Konstrukcja nagłowia umożliwia podnoszenie i opuszczenie osłony twarzy. Wyposażona w płynną regulację obwodu głowy. Do czyszcze - nia i dezynfekcji przyłbicy można użyć środków zawierających alkohol. • 1 szt. • materiał: osłona - poliester o gr. 0,35-0,5 mm, opaska - materiał o szer. 25 mm • spełnia wymogi normy PN - EN 166:2005. Prosimy o przemyślane zakupy. Ze względu na ogłoszenie stanu epide - miologicznego, związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 i specyfikę produktu (przyłbica), który niemoże zostać ponownie sprzedany ze wzglę - dów higienicznych i zdrowotnych, informujemy, że zgodnie z prawem konsumenta w tym wypadku zwroty towarów nie obowiązują.

możliwość łączenia dwóch i więcej parawanów

Plakat Myję ręce NS 8288 • Plakat o wym. 50 x 70 cm

21 zł

w języku polskim i angielskim

Maseczka ochronna dwuwarstwowa wielorazowego użytku • wym. 18,5 x 8,5 cm • materiał: bawełna

Osłona przezroczysta antywirusowa. Parawan mobilny AWF 180

379 zł Parawan to doskonałe rozwiązanie umożliwiającewydziele - nie odrębnej przestrzeni w pomieszczeniuwedług indywidu - alnych potrzeb. Może być również wykorzystany do zaleca - nej ochrony zdrowia w placówkach edukacyjnych, domach opieki lub gabinetach zabiegowych. Dzięki bardzo lekkiej stalowej ramie oraz obecności kółek, panel osłonowymożna w razie potrzeby szybko przetransportować i ustawiać w do - godnymmiejscu. Szeroka nóżka gwarantuje dużą stabilność, a stopki z tworzywa sztucznego chronią podłoża przed uszkodzeniem. Powierzchnia transparentnego i elastyczne - go paneluwykonanego z grubej folii jest gładka i umożliwia pisanie mazakami suchościeralnymi oraz łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Przymocowana jest do stelaża za pomocą rzepów. Parawany można ze sobą łączyć tworząc system ścianek działowych. Produkt wymaga złożenia. • 1 szt.; wym.: 94,5x50x180 cm;materiał: stelaż z metalowych rur o śr. 2,2 cmw ko - lorze białym, kurtyna o wym. 160x94,5 cmz przezroczyste tworzywa sztuczne o gr. 0,15 mm; 2kółka o śr. 4 cm; połączenie parwanówza pomocą plastikowego łącznika • podana cena dotyczy 1 szt.

• rozmiar: uniwersalny • kolor: biały lub czarny

– biała NS 3339

6 zł

NS 3340 • zestaw 5 szt.

25 zł

• 1 szt.

– czarna NS 3341

6 zł

NS 3342 • zestaw 5 szt.

25 zł

• 1 szt.

Maseczki jednorazowe trójwarstwowe. Komplet NS 3333 185 zł Maseczki ochronne jednorazowa z gumką. Przeznaczona dla osób dorosłych. • 50 szt • wym. 9,5 x 17,5 cm • wykonana z włókniny.

10

sklep.nowaszkola.com

11

Dezynfekcja powierzchni MAJOR S.C. Środek biobójczy

Dyspensery antywirusowe

do czyszczenia i dezynfekcji

możliwość zastosowa- nia dowolnej butelki z pompką

regulowana wysokość uchwytu na butelkę

nożny pedał do dozowania płynu

Major S.C. 5 litrów CT 0007 189 zł Uniwersalny środek doskonały do czyszczenia, dezynfekcji, odtłuszczania mebli piankowych i drewnianych, blatów stołów, krzeseł oraz sprzę - tu sportowego. • poj. 5 ml, zapach cytrynowy; posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3115/07 na obrót produktem biobójczym

Saszetki CT 0006

Spryskiwacz CT 0005

14 zł

18 zł Butelka z rozpylaczem przeznaczona do rozprowadzania płynu Major C100 lub jego roztworu. • 1 szt.; poj. 750 ml; materiał: tworzywo sztuczne

• 5 szt. po 20 ml

Bezdotyowy dyspenser na płyn do dezynfekcji rąk z dźwignią NS 3334 285 zł Stojak na dozownik do mydła lub środki dezynfekujące doskonale sprawdzi sięwobiektach użytecz - ności publicznej. Dzięki nożnemu

przyciskowi dawkowania płynu, zapewnia bezdotykową obsługę. Solidna stalowa podstawa gwa - rantuje stabilność urządzenia. W podajniku można umieścić dowolny pojemnik z dozownikiem uruchamianym od góry. • wys. 1,2 m; materiał: stal; kolor: czarny

Płyn do dezynfekcja powierzchni 5l Clinex dezo fast XC 0001 79 zł Profesjonalny, wysokowydajny preparat dezyn - fekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Posiada szero - kie spektrumskuteczności. Nieodwracalnie niwe - luje bakterie, drożdże, grzyby, wirusy otoczkowe i bezotoczkowe oraz zarodniki C. difficile. Prze - znaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym).

Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5l Prontech PH 0001 79 zł Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzy - bobójczych i wirusobójczych, nie zawiera alko - holu. Roztwór przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czy - stą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. • poj. 5 l; bezzapachowy; substancje czynne: alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzylaomonu <1%, nośnik: woda; opakowanie zawiera 5 l roztworu wodnego roboczego o stężeniu 2g/1L (800ppm); posiada pozwolenie nr 3944/10 na obrót produk - tem bakteriobójczym

Płyn do dezynfekcji do rąk 5l Clinex dezo sept plus XC 0002 99 zł Płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysu - sza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości. Pre - parat pozwala na skuteczną walkę z wirusami i bakteriami wszędzie tam, gdzie nie ma moż - liwości umycia rąk wodą z mydłem. Wystarczy 3 ml płynu wetrzeć w dłonie, aby już po 30 sek. pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów. • poj. 5 l; substancje czynne: etanol 70 g/ 100g; zapach: mleczko kokosowe

Butelka do dyspensera bezdotykowego NS 3343 6 zł Butelka z tworzywa sztucznego w zestawie z do - zownikiem ułatwiającym aplikację żelu lub płynu antyseptycznego.Wpołączeniu z bezdotykowym dyspenserem stanowi niezbędne rozwiązanie do ochrony osobistej. • poj. 500 ml; wys. 21 cm; kolor butelki: mleczny; kolor dozownika: biały; materiał: tworzywo sztuczne

12

sklep.nowaszkola.com

13

SKORZYSTAJ Z KALKULATORA CZASU OZONOWANIA POMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ NOWEJ SZKOŁY!

Generator ozonu NS 3335 469 zł Generator ozonu to profesjonalne urządzenie do najskuteczniejszego oczyszczania, ozono - wania i dezynfekcji powietrza. Niszczywirusy, bakterie, zarodniki pleśni i usuwa nieprzyjem - ne zapachy w pomieszczeniu o powierzchni od120do 140m2.Wytwarza ozonw ilości 28 g/godz. Dzięki niewielkim wymiarom, może być z łatwością transportowany.Wbudowany

timer pozwala na pracę urządzenia o żąda - nym czasie bez potrzeby ciągłego nadzoru. • wym.: 20 x 13,5 x 13,5 cm • waga: 1,9 kg • wydajność ozonu na godzinę: 28 g • zasilanie: 220 V; moc: 120W • wtyczka europejska; poziom hałasu: 30-40 dB • materiał: stal nierdzewna, wewnątrz znajduje się ceramiczny generator ozonu • żywotność: 3-5 lat

https://nowaszkola.com/wp-content/uploads/2020/08/ kalkulator-generator-ozonu-NS3335.xlsx

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

Lampa bakteriobójcza przepływowa. Mobilna NS 3338 1 699 zł Energooszczędna lampa na statywie prze - znaczona do dezynfekcji powietrza w prze - strzeniach publicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień czysto - ści mikrobiologicznej. Przepływowa lampa bakteriobójcza gwarantuje stały, wysoki sto - pień dezynfekcji powietrza. Osoby przeby - wające w pomieszczeniu nie są narażone na szkodliwe promieniowanie, ponieważ lampa została zaprojektowana w taki sposób, aby powietrze przepływało przez komorę UV-C. Jej skuteczność została potwierdzona bada - niami w laboratorium mikrobiologicznym.

Wygodny statyw i kółka umożliwiają, łatwy transport i zmianę ustawień lampy. Obudo - wa została wykonana z blachy kwasoodpor - nej, która wspomaga właściwości dezynfek - cyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Wymiana filtrów powietrza jest prosta i nie wymaga użycia narzędzi.

• wym. kopuły: 112,5 x 21,5 x 13 cm • wym. całkowity: 60 x 117,4 x 60 cm • waga: 13 kg

Oczyszczacz powietrza NS 3337 1 099 zł Oczyszczacz powietrza charakteryzuje się dużą wydajnością odpowiednią do pomieszczeń o po - wierzchni 99 m2. Został wyposażony w funkcję bezpiecznej jonizacji powietrza Plasma Wave, wskaźnik jakości powietrza, czujnik światła, czuj - nikzanieczyszczeńpyłowych, timer, trybnocyoraz auto. Posiada 4 tryby pracy manualnej: Low, Me - dium, High, Turbo. Poradzi sobie z zarodnikami pleśni i grzybów, roztoczami kurzu domowego, nieprzyjemnymi zapachami orazpyłemzawieszo - nym. Za oczyszczanie powietrza odpowiedzialny jest trzyelementowy zestaw filtrów, na który skła - dają się: filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPAwraz z powłoką antymikrobowa system CleanCel®. Oczyszczacz wskazuje kolorami jakość powie - trza w pomieszczeniu, a w trybie AUTO dostoso - wuje swoją pracę. Produkt został uhonorowany znakiem jakości ECARF potwierdzającymwysoką skutecznośćwwalce z alergiami. Atest AHAMpo - twierdzaprzetestowaniewydajności oczyszczacza, a certyfikat CEgwarantuje, żeprodukt nie zawiera niebezpiecznych substancji.

• napięcie zasilania: 230 V 50 Hz; pobór mocy: 75 VA • element emitujący; promieniowanie UV-C: 2xTUV30W; trwałość promiennika: 8000 h; wydajność wentylato - ra: 132 m3 /h; dezynfekowana kubatura: 25-50 m3; zasięg działania lampy: 10-20 m2; klasa zabezpieczenia ppor.: I; typ obudowy : IP 20

Termometr bezdotykowy HeTaiDa HTD 8816C TX 0001 229 zł Służy do pomiaru temperatu - ry na czole oraz temperatury przedmiotów (np. mleka w bu - telce) w skali Fahrenheita i Cel - sjusza. Urządzenie sygnalizu - je kolejne stopnie temperatury poprzez kolor podświetlenia wyświetlacza (zielony, żółty i czerwony).

• pamięć 50 ostatnich wyników; funkcja alarmu; funkcja oszczędznia energii; waga urządzenia bez baterii: 80g; czas pomiaru: 2 sekundy; podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD; pomiar temperatury na czole w zakresie 34,0- 42,9°C lub powierzchni przedmiotów w zakresie 0,0-100°C; margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C; odległość od miej - sca dokonywania pomiaru na czole: 1-5 cm; tryb oszczędzania energii, au - tomatyczne wyłączenie po upływie 18 s; zasilanie: DC3 V (2 baterie AAA)

• wym.: 60 x 38 x 20,8 cm • zasilanie: 220V • zużycie energii: 3 (tryb nocny) – 70W • ilość prędkości pracy: 5 • funkcje: pyłowy czujnik jakości powietrza, tryb auto, czujnik oświetlenia, tryb nocny • skuteczność oczyszczania: 99,97%

14

sklep.nowaszkola.com

15

Exclusive Nowoczesna kolekcja mebli do stworzenia prze - strzeni biurowej placówek oświatowych. System mebli zawiera rozwiązania umożliwiające kom - pleksową aranżację gabinetów dyrektorskich oraz sekretariatów. Doskonale nadają się również do wyposażenia klasycznych pomieszczeń biurowych, jak i biur typu open space oraz sal konferencyjnych. Funkcjonalne biurka z miejscem na dokumenty i ak - cesoria, pozwalają stworzyć optymalne warunki pracy. Wyposażone są w szereg innowacyjnych rozwiązań umożliwiających odpowiednie dosto - sowanie stanowisk do indywidualnych preferencji i charakteru pracy użytkownika. Biurka recepcyjne o prostej bryle i wyrazistych kształtach pozwalają skomponować eleganckie i przyjazne pomiesz - czenie. Doskonałym uzupełnieniem kolekcji jest okrągły stolik kawowy, który stanowi nieodzow - ny element wyposażenia gabinetów. W przecho - wywaniu sprawdzą się pojemne komody, rega - ły i dwudrzwiowe szafy. Solidne meble wykonano z trwałej płyty wiórowej o grubości 18 i 25 mm. Prosta linia brył oraz ich uniwersalna kolorysty - ka zainspirowana naturalnym drewnem w kolo - rze brzozy lub z subtelnym połączeniem białych frontów wprowadzi harmonię i stworzy otoczenie sprzyjające kreatywności i podejmowaniu decyzji.

STELAŻ : płyta: wiórowa grubość: 25 mm kolor: brzoza

DRZWI: typ: otwierane płyta: wiórowa grubość: 18 mm powierzchnia: gładka kolor:

podstawa: płyta

zamek: nie

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

UCHWYT: rodzaj uchwytu: tworzywo sztuczne

płyta: MDF grubość: 6 mm kolor: biały

16

sklep.nowaszkola.com

17

Komoda brzozowo-biała EXC 1293 950 zł • wym. 85,5 x 45,5 x 77 cm; 4 szuflady

Komoda brzoza EXC 1291

950 zł

• wym. 85,5 x 45,5 x 77 cm; 4 szuflady

Maxi komoda brzoza EXC 2291 1 750 zł • wym.: 168 x 45,5 x 77 cm; • 8 szuflad

Maxi komoda brzozowo-biała EXC 2293 1 750 zł • wym.: 168 x 45,5 x 77 cm; • 8 szuflad

Biurko recepcyjne brzoza EXC 9001 • wym.: 183,5 x 183,5 x 119 cm • 2 kontenerki z 3 szufladami, 4 separatory

Biurko recepcyjne brzozowo-białe EXC 9003

2 599 zł

2 599 zł

• wym.: 183,5 x 183,5 x 119 cm • 2 kontenerki z 3 szufladami, 4 separatory

Biurko dyrektorskie z podwyższonym blatem i szufladami brzoza EXC 5281 2 100 zł

Biurko dyrektorskie z podwyższonym blatem i szufladami brzozowo-białe EXC 5283 2 100 zł

Szafa ubraniowa brzozowo-biała EXC 1663 920 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; szafa dwudrzwio - wa wyposażona w drążek i półkę

Szafa ubraniowa brzoza EXC 1661 920 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; szafa dwudrzwio - wa wyposażona w drążek i półkę

• wym.: 220 x 190,5 x 77 cm • 6 szuflad, 4 półki otwarte

• wym.: 220 x 190,5 x 77 cm • 6 szuflad, 4 półki otwarte

Biurko dyrektorskie z szufladami brzozowo-białe

Regał średni brzoza z parą drzwi EXC 1431 799 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 143,5 cm; półka otwarta, 3 półki przysłonięte parą drzwi

Regał średni brzozowo-biały z parą drzwi EXC 1433 799 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 143,5 cm; półka otwarta, 3 półki przysłonięte parą drzwi

Biurko dyrektorskie z szufladami brzoza EXC 5291 2 250 zł

EXC 5293

2 250 zł

• wym.: 220 x 168 x 77 cm • 8 szuflad, 4 półki otwarte

• wym.: 220 x 168 x 77 cm • 8 szuflad, 4 półki otwarte

Komplet 4 nóg • nogi z litego drewna bukowego, • o przekroju trapezowym.

NS 0053 wys.2 (51 cm) 152 zł NS 0076 wys.6 (76 cm) 185 zł

Blat do stołu konferencyjnego brzozowo-biały EXC 8263

Blat do stołu konferencyjnego brzoza EXC 8261 299 zł • wym.: 138 x 100 x 77 cm; materiał

Blat do stolika kawowego brzoza EXC 8111

Blat do stolika kawowego brzozowo-biały EXC 8113 175 zł • wym.: 68 x 68 x 46,5 cm

Półka wisząca brzoza EXC 3101 260 zł • wym. 85,5 x 35,5 x 36 cm • 2 otwarte półki

Regał wysoki brzoza EXC 1601 899 zł • wym.: 85,5 x 45,5 x 210 cm; • 6 półek otwartych

175 zł

299 zł

• wym.: 68 x 68 x 46,5 cm

• wym.: 138 x 100 x 77 cm; materiał

18

sklep.nowaszkola.com

19

Fotele obrotowe

Krzesło Uni rozmiar 6

Uni to ergonomiczny model obro - towego krzesła biurowego umożli - wiający komfortową, wielogodzin - ną pracę. Siedzisko połączone z oparciem fotela posiada formę Do - brego Krzesła, które swoim kształ - tem jest dopasowane do użytkow - nika. Krzesło tapicerowane jest wysokogatunkową tkaniną polie - strową Baku o wysokiej ścieralności

90 000 cykli w skali Martindal’a. Regulowane podłokietniki z two - rzywa sztucznego umożliwiają optymalne ustawienie wysokości. Podstawę krzesła wykonano z two - rzywa sztucznego oraz włókna szklanego. Wzestawie znajdują się kółka miękkie umożliwiające ruch krzesła zarówno po powierzch - niach twardych jak i wykładzinach.

Szare DB 3036

Czarne DB 3026

579 zł

579 zł

• kolor siedziska: szary • rozmiar 6

• kolor siedziska: czarny • rozmiar 6

Krzesła tapicerowane

Krzesło konferencyjne; wym.: 55 x 62 x 80,5 cm; metalowy stelaż z profili w kolorze czarnym o gr. 1,2 mm; materiał: tkanina, kolor: niebieski, szary i czarny

Fotel Dyrektora SZ 1111

680 zł Fotel gabinetowy tapicerowany skórą naturalną dwoinową. Fotel posiada płynną regulację wy - sokości siedziska za pomocą podnośnika pneu - matycznego oraz mechanizm ruchowy Tilt, który zapewnia swobodne bujanie się w fotelu oraz blokadę w jednej pozycji (standardowej, tzw. do pracy), Regulacja siły oporu oparcia. Stabilna, metalowa podstawa jezdna pokryta nakładka - mi z plastiku.

Fotele na płozach

Krzesło ISO szare SZ 0113

Krzesło ISO czarne SZ 0110

Krzesło ISO niebieskie SZ 0109 150 zł

Płoza fotelawykonana jest z profilowanego, lakierowanego drewna bukowego. Zamknięte podłokietniki zintegrowane z ramą. Siedzisko i oparciewypełnione pianką i pokrytewysoce odporną na ścieranie tkaniną poliestrowąMicro i Sempre w kolorze szarym lub beżowym.

150 zł

150 zł

Wieszak ubraniowy metaliczny SZ 0011 299 zł • wieszak stojący, uchwyt na ubrania i parasole • wym: 175 x 57 x 57 cm • kolor: metalik

Fotel na płozach. Beżowy SZ 0170 745 zł • obicie w kolorze beżowym

Fotel na płozach. Szary SZ 0160

685 zł

• obicie w kolorze szarym

20

sklep.nowaszkola.com

21

Meble do siedzenia na twardym stelażu pokrytym sprężystą pianką, tapicerowane wysoce odporną na ścieranie i miłą w dotykuw tkani - ną poliestrową . Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: szaro granatowa oraz beżowo zielona.

Sofy, fotele, pufy

Sofa trzyosobowa

Sofa dwuosobowa

Fotel Jednoosobowy, wygodny, elegancki fo - tel. Pasuje do każdego wnętrza. Tapice - rowany tkaniną PCW, dostępny w kilku kolorach. • Wymiary całkowite: dł.700 x gł. 630 x wys. 770 mm; • Wymiary siedziska: dł. 590 x gł. 505 x wys. 455 mm;

Trzyosobowa, tapicerowana tkaniną PCW, wygodna i miękka sofa przeznaczona dla trzech osób. Idealna do pomieszczeń uży - teczności publicznej. Wygodne oparcie zin - tegrowane z komfortowymi podłokietnikami w całości tapicerowanymi. • Wymiary całkowite: dł.179 x gł. 63 x wys. 77 cm; • Wymiary siedziska: dł. 168 x gł. 50,5 x wys. 45,5 cm;

Wygodna, ekonomiczna i funkcjonalna dwu - osobowa sofa. Tapicerowana tkaniną PCW. Ze względu na lekką a trwałą konstrukcję jest idealna do miejsc użyteczności publicznej. • Wymiary całkowite: dł.129 x gł. 63 x wys. 77 cm; • Wymiary siedziska: dł. 1180 x gł. 505 x wys. 455 mm;

Puf • wym: ø 75 cm, • wys. 40 cm

Fotel • wym: 80 x 80 x 62 cm • wys. siedziska 40 cm

Sofa • wym: 140 x 80 x 62 cm • wys. siedziska 40 cm

Puf

Fotel

Sofa

NS 8143

495 zł

NS 8142

920 zł

NS 8141

1 229 zł

Puf

Fotel

Sofa

NS 8153

495 zł

NS 8152

920 zł

NS 8151

1 229 zł

Czarna SZ 0007

Czarna SZ 0002

Czarny SZ 0012

1 299 zł

899 zł

499 zł

Puf • wym: ø 75 cm, • wys. 40 cm

Fotel • wym: 80 x 80 x 62 cm • wys. siedziska 40 cm

Sofa • wym: 140 x 80 x 62 cm • wys. siedziska 40 cm

Brązowa SZ 0008

Brązowa SZ 0005

Brązowy SZ 0003

1 299 zł

899 zł

499 zł

Pomarańczowa SZ 0004

Pomarańczowa SZ 0006

Pomarańczowy SZ 0010

1 299 zł

899 zł

499 zł

22

sklep.nowaszkola.com

23

NORMA

Stonowane kolory i mnogość kombina - cji to myśl przewodnia ekonomicznej se - rii Prima. Minimalizm formy w połączeniu z funkcjonalnością czyni z Prima uniwersal - ną serię mebli, doskonałą zarówno do sali lekcyjnej i pracowni przyrodniczej, jak i do pokoju nauczycielskiego czy gabine - tu dyrektora. Pojemne wnęki pomieszczą pomoce edu - kacyjne, segregatory, książki i dzienniki. Otwarte półki przeznaczone są na pomoce i dokumenty, które warto jest mieć zawsze w zasięgu ręki. Natomiast szafki z drzwia - mi z płyty lub szkła, zamykane na zamek, spełnią swą rolę w przechowywaniu waż - nych dokumentóworaz pomocy, do których dostęp powinien być ograniczony.

na kluczyk • gotowe moduły dostępne w wersjach widocznych na zdjęciach • szafki skrytkowe • komoda • biurka • szafy na ubrania • moduły na dzienniki • wym. 90 x 40 x 190 cm

• trzy rodzaje płyty – brzoza, buk i biały • jeden wymiar szaf • dwie wersje drzwi – z płyty i szkła – zamykane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

DRZWI: typ: otwierane płyta: wiórowa grubość: 18 mm powierzchnia: gładka kolor: brzoza/buk/biały

STELAŻ: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza/buk

rodzaj uchwytu: uchwyt z tworzywa

podstawa: płyta wiórowa PÓŁKI:

zamek: tak płyta: szkło grubość: 6 mm powierzchnia: gładka rodzaj uchwytu: metalowy zamek: tak WKŁADKA NA DZIENNIKI: płyta: MDF/HDF powierzchnia: gładka kolor: biały

płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza/buk

24

sklep.nowaszkola.com

25

MEBLE PRIMA

Drzwi małe, montowane na gó - rze lub dole mebla

wys. 190 cm

gł. 40 cm

uchwyt w kolorze bia - łym przy frontach bu - kowych i brzozowych, uchwyt w kolorze na - turalnymprzy frontach białych

wym. skrytki 5,7 cm

Pojemny moduł na dzienniki i dokumenty – 14 skrytek. Można zamontować w szafce z drzwiami

Wszystkie drzwi posiadają zamki

Drzwi duże, montowane na dole mebla

Drzwi szklane montowane na górze lub dole mebla

90 cm

CECHY MEBLI PRIMA

26

sklep.nowaszkola.com

27

Szafki skrytkowe Funkcjonalne szafki z 15 lub 9 pojemnymi skrytkami o wymiarach 28 x 39 x 33 cm każda z możliwością montażu drzwiczek z zam - kiem. Idealne dla kadry do pokoju nauczycielskiego a także jako indywidualne szafki dla uczniów. Dostępne z frontami w kolorze brzozym, bukowym lub białym.

Szafa skrytkowa 15 z białymi drzwiami brzoza NB 9353 1 250 zł buk NB 9354 1 250 zł • wym. 90 x 40 x 190 cm • 15 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym. 28 x 39 x 33 cm • materiał: stelaż z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze brzozy lub buku, drzwi z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym

Szafka skrytkowa 9 z białymi drzwiami brzoza NB 9333 • wym. 90 x 40 x 120 cm • 9 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym. 28 x 39 x 33 cm • materiał: stelaż z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze buku lub brzozy, drzwi z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm w kolorze białym 720 zł 720 zł buk NB 9334

Szafka z drzwiami 15 skrytek brzoza NB 9351 1 250 zł buk NB 9352 1 250 zł • wym.: 90 x 40 x 190 cm • 15 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym.: 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

Szafka z drzwiami 9 skrytek brzoza NB 9331

Szafka 15 skrytek brzoza NB 9451

Szafka 9 skrytek brzoza NB 9431

749 zł 749 zł

459 zł 459 zł

720 zł 720 zł

buk

NB 9452

buk

NB 9432

buk

NB 9332

• wym.: 90 x 40 x 190 cm • 15 skrytek o wym.: 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

• wym.: 90 x 40 x 120 cm • 9 skrytek o wym.: 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

• wym.: 90 x 40 x 120 cm • 9 skrytek z drzwiami z zamkiem o wym.: 28 x 39 x 33 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

KOMODA Komoda zapewnia przestrzeń do przechowywania dokumen - tów, prac uczniów czy niewiel - kich pomocy naukowych. Sześć szufladwyposażonow wygod - ne uchwyty oraz zamki z klu - czykami, które chronią przed - mioty umieszczone wewnątrz. • wym. 90 x 40 x 120 cm • wym. wew. szuflady: 36 x 33 x 26 cm

Komoda • materiał: płyta meblowa laminowana

Drzwi do szafki skrytkowej 6 • 6 szt. drzwi z zamkiem • wym.: 35 x 29,2 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

Drzwi do szafki skrytkowej 9 • 9 szt. drzwi z zamkiem • wym.: 35 x 29,2 cm • materiał: płyta meblowa laminowana

brzoza NB 1101

999 zł 999 zł

brzozowo-biała NB 1103 bukowo-biała NB 1104

999 zł 999 zł

brzoza NB 0061

219 zł 219 zł 219 zł

brzoza NB 0091

299 zł 299 zł 299 zł

buk

NB 1102

buk

NB 0062 NB 0063

buk

NB 0092 NB 0093

białe

białe

28

sklep.nowaszkola.com

29

brzoza NB 2001 535 zł buk NB 2002 535 zł

brzoza NB 2011

635 zł 635 zł

brzoza NB 2021 720 zł buk NB 2022 720 zł

buk

NB 2012

brzozowo-biała NB 2213 789 zł bukowo-biała NB 2214 789 zł

brzozowo-biała NB 2013 635 zł bukowo-biała NB 2014 635 zł

brzozowo-biała NB 2113 730 zł bukowo-biała NB 2114 730 zł

brzoza NB 2211

789 zł 789 zł

brzoza NB 2221 840 zł buk NB 2222 840 zł

brzoza NB 2111

730 zł 730 zł

buk

NB 2212

buk

NB 2112

brzozowo-biała NB 2133 768 zł bukowo-biała NB 2134 768 zł

brzozowo-biała NB 2233 835 zł bukowo-biała NB 2234 835 zł

brzozowo-biała NB 2033 635 zł bukowo-biała NB 2034 635 zł

brzoza NB 2131

769 zł 769 zł

brzoza NB 2231 835 zł buk NB 2232 835 zł

brzoza NB 2031 635 zł buk NB 2032 635 zł

buk

NB 2132

30

sklep.nowaszkola.com

31

Szafy ubraniowe

Szafa ubraniowa pojedyncza • 46 x 40 x 190 brzoza NB 4041 479 zł buk NB 4042 479 zł

Moduł na dzienniki i dokumenty NB 3001 215 zł • 14 skrytek

drążek na wieszaki

brzoza-biały

NB 4043 479 zł NB 4044 479 zł

buk-biały

Duże biurko z kilkomamożliwościami montażu zgodnie z własnymi potrze - bami i możliwościami pomieszczenia. Posiada 3 szuflady zamykane central - nymzamkiemoraz dostawkę, która pozwala zwiększyć powierzchnię pracy.

Biurko z szufladami • wym. biurka: 160 x 65 x 78,5 cm • wym. dostawki: 65 x 65 x 78,5 cm • wym. wew. szuflady: 26 x 40 x 16 cm • materiał: płyta wiórowa o gr. 25 mm i 18 mm • metalowe nogi bez regulacji wys. 6

brzoza

NB 6901 849 zł NB 6902 849 zł

buk

Szafa ubraniowa podwójna • 90 x 40 x 190 brzoza NB 3041

brzoza-białe

NB 6903 849 zł NB 6904 849 zł

699 zł 699 zł

brzoza-biały

NB 3043 NB 3044

699 zł 699 zł

buk-białe

buk

NB 3042

buk-biały

Biurko Prima prawe brzoza NB 6201 499 zł buk NB 6202 499 zł • 155 x 110 x 75 cm

Biurko Prima lewe brzoza NB 6101

Stół konferencyjny brzoza NB 5001 329 zł buk NB 5002 329 zł • 70 x 180 x 73 cm

499 zł 499 zł

buk

NB 6102

• 155 x 110 x 75 cm

32

sklep.nowaszkola.com

33

FRESH

NORMA

• trzy wersje kolorystyczne: brzoza, szara i biała • dwie wielkości szafek stojących i wiszących (szer. 92 i 47 cm) • dwie wielkości szafek półokrągłych (wys. 62 i 94 cm) • półki w kolorze brzoza, szara lub biała • możliwość montażu drzwi w kolorach białym, szarym i brzozowym lub drzwi szklanych • wygodne uchwyty w kolorze drzwi, szuflad i półek

Kolekcja meblowa stwarzająca możli - wość jak najlepszego zagospodarowania przestrzeni w pomieszczeniu. Przeszklona wersja drzwi pozwala na takie zorganizo - wanie przestrzeni w sali lekcyjnej, by wy - eksponować pomoce edukacyjne. Przez szklane drzwiczki uczniowie mogą bez - piecznie oglądaćmodele i figury ustawione na półkach, ale dzięki zamkomna kluczyk sięgnąć po nie może jedynie nauczyciel. Ta wersja jest szczególnie polecana do sal przedmiotowych, gdzie obserwacje, bada - nia i eksperymentowanie są najczęstszą formą nauczania. Brzozowe wersje drzwiczek i półek po - zwolą stworzyć stonowaną kolorystycz - nie przestrzeń. Półokrągłe szafki o dostępie z obydwu stron, pozwolą uzyskać mnóstwo dodat - kowego miejsca poprzez zagospoda - rowanie niewykorzystywanej dotąd po - wierzchni sali.

• łatwy montaż • gr. płyty 18mm

• niezbędne dodatki do wyboru (sprzedawane osobno): • nogi plastikowe w kolorze brzozowym (4 szt., wys. 10 cm) w komplecie z meblami • kółka (4 szt. w tym: 2 x kółka obrotowe i 2 x kółka obro - towe z blokadą, wys. 10 cm), sprzedawane osobno • mobilny mebel z szufladami i blatem na menzurki i sprzęt chemiczny - wózek laboratoryjny

STELAŻ: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor: brzoza

PÓŁKI: płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

podstawa: nogi / wheels

POJEMNIKI: materia l : tworzywo kolor:

DRZWI: typ: otwierane powierzchnia: gładka

płyta: wiórowa grubość: 18 mm kolor:

NOGI: materiał: tworzywo sztuczne kolor:

rodzaj uchwytu: rączka zamek: tak płyta: szło powierzchnia: gładka grubość: 6 mm rodzaj uchwytu: metalowy zamek: tak

KÓŁKA: materiał: tworzywo sztuczne i metal

34

sklep.nowaszkola.com

35

*Wysokość podawana bez nóg i kółek. Po montażu wysokość mebla zwiększa się o 10 cm. Moduły

Drzwi w trzech kolorach z zamkiem lub bez

Stelaż brzozowy z płyty meblo - wej laminowanej

Drzwiczki szklane zamykane na za - mek

Regulowana wysokość półek

Drzwi ze szkła hartowanego

W przypadku szafek z pojem - nikami w zestawie do modu - łów w kolorze białym i szarym dołączone są pojemniki plasti - kowe w tych samych kolorach. W przypadku modułów w ko - lorze brzoza, dołączane są za - wsze pojemniki plastikowew ko - lorze pomarańczowym

Zestawy nóg w ko - lorze sprzedawane w komplecie Drzwi dostępne w wariantach z zamkami Regulowana wyso - kość półek Meble do samo - dzielnego monta - żu. Zestaw narzę - dzi na str. 7

KOLORY

CECHY

DRZWI I PÓŁKI

SZARE

UCHWYTY

BEŻOWE

BIAŁE

SZARE

BRZOZOWE

Pojemniki plastikowe dostępne w czterech kolorach: pomarańczowym, zielonym, białym i szarym

Trzy kolory frontów i uchwytów : beżowy, bia - ły i szary. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z systemem zabezpieczajcym przed ich wypadaniem

Zestawnóg lub zestaw kółek z blokadą. Przymeblach z dodatkiembiałej i szarej płyty nogi w kolorze beżowym

BIAŁE

SZKLANE

Zestawy kółek sprzedawane osobno

NOGI

STELAŻ

BEŻOWE

BRZOZOWE

36

sklep.nowaszkola.com

37

Duże szafki w dwóch szerokościach (wys. z nogami):

Małe szafki

Małe szafki zajmują tylko 0,5 m 2 podłogi, ale są w stanie pomieścić naprawdę spo - ro. Wersja z szufladami lub półkami oraz z drzwiami lub bez - do wyboru.

• 47 x 45 x 94 cm (wys. z nogami) • półki zawsze dopasowane kolorem do koloru drzwi i szuflad

• 103 x 45 x 94 cm (szafki maxi) • 92 x 45 x 94 cm (duże szafki)

Szafki w zestawach z głębokimi lub płytkimi plastikowymi pojemnikami do - stępne są w wersji z drzwiami lub bez drzwi Półki zawsze dopasowane ko - lorem do koloru drzwi i szuflad.

375

589 zł

295 zł

Z drzwiami i półkami

Z szufladami

Z półkami

NM 1013 NM 1014 NM 1015

brzoza

NM 1023 NM 1024 NM 1025

brzoza

NM 1003 NM 1004 NM 1005

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

Szafki maxi z pojemnikami

We wszystkich dużych szaf - kach można zamontować kółka (sprzedawane osob - no) lub nogi.

999 zł

1150 zł

Z 24małymi pojemnikami

Z 12 dużymi pojemnikami

NM 4004B NM 4005B

biały szary

NM 4004P NM 4005P

biały szary

38

sklep.nowaszkola.com

39

Miejsce na 4 duże lub 8 małych pojemników Do wyboru różne rodzaje i kolory plastiko - wych pojemników (sprzedawane z prowad - nicami), nóżki lub kółka. Wszystkie akceso - ria, poza nóżkami, sprzedawane osobno. Dwa małe pojemniki zajmują dokładnie taką przestrzeń co jeden duży pojemnik. W tych szafkach można pomieścić dowol - ne plastikowe pojemniki tworząc wybrane kombinacje.

Duże szafki

NOGI SPRZEDAWANE W KOMPLECIE

Pojemniki dostępne na stronie 44

789 zł

729 zł

389 zł

499 zł

629 zł

Z półkami, na pojemniki

Z drzwiami, półkami, na pojemniki

Z 8 pojemnikami, drzwiami i półkami

Z 4 pojemnikami, drzwiami i półkami

Z półkami

NM 2063 NM 2064 NM 2065

brzoza

NM 2083 NM 2084 NM 2085

brzoza

NM 2083P NM 2084P NM 2085P

brzoza

NM 2083B NM 2084B NM 2085B

brzoza

NM 2003 NM 2004 NM 2005

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

699

659 zł

950 zł

520 zł

569 zł

589 zł

Z drzwiami i półkami

Z drzwiami i półkami

Z szufladami

Z 4 pojemnikami i półkami

Z półkami

Z 8 pojemnikami i półkami

NM 2063P NM 2064P NM 2065P

brzoza

NM 2063B NM 2064B NM 2065B

brzoza

NM 2053 NM 2054 NM 2055

brzoza

NM 2023 NM 2024 NM 2025

brzoza

NM 2013 NM 2014 NM 2015

brzoza

NM 2043 NM 2044 NM 2045

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

40

sklep.nowaszkola.com

41

Szafki wiszące

Półki

półki o regulowanej wysokości

w zestawie 2 półki w tym samym kolorze

Duże półki • 2 szt.; wym. 88 x 42 cm

110 zł

205 zł

239 zł

Wąska z półką

Szeroka z półką

NM 2203 NM 2204 NM 2205

brzoza

NM 5003 NM 5004 NM 5005

brzoza

NM 6003 NM 6004 NM 6005

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

Małe półki • 2 szt.; wym. 43 x 42 cm

brzoza 75 zł

NM 1203 NM 1204 NM 1205

biały szary

229 zł

329 zł

Wąska z drzwiami i półką

Szeroka z parą drzwi i półką

NM 5013 NM 5014 NM 5015

brzoza

NM 6013 NM 6014 NM 6015

brzoza

biały szary

biały szary

42

sklep.nowaszkola.com

43

Eksperymenty i doświadczenia wymagają wielu akcesoriów, które powinny być dostępne w zasięgu ręki. Prezentowany mebel pomieści je wszystkie, dzięki wyjmowanym szufladom. Dostarczenie przyrządów do stanowiska badań będzie zaś bezpieczne i wygodne. Wystarczy złapać za uchwyty i prze - sunąć wózek w wybrane miejsce. Zapewnia przestrzeń na 6 dużych lub 12 małych pojemników (sprzedawane osobno). Wózek

Pojemniki Plastikowe

POJEMNIKI

Plastikowe NS 2300 NS 2301 NS 2330 NS 2331 NS 2302 NS 2303 NS 2332 NS 2333 NS 2306 NS 2307 NS 2336 NS 2337 NS 2304 NS 2305 NS 2334 NS 2335 NS 2308 NS 2309 NS 2338 NS 2339

Cena

3 szt. Głębokie Pomarańczowe

149 zł 149 zł 149 zł 149 zł 194 zł 194 zł 194 zł 194 zł 272 zł 272 zł 272 zł 272 zł 195 zł 195 zł 195 zł 195 zł 257 zł 257 zł 257 zł 257 zł

3 szt. Głębokie Zielone 3 szt. Głębokie Szare 3 szt. Głębokie Białe

prowadnice w zestawie

4 szt. Głębokie Pomarańczowe

4 szt. Głębokie Zielone 4 szt. Głębokie Szare 4 szt. Głębokie Białe

6 szt. Głębokie Pomarańczowe

6 szt. Głębokie Zielone 6 szt. Głębokie Szare 6 szt. Głębokie Białe

Wózek biały NM 4034

349 zł • wym. 68,5 x 45 x 88 cm; 4 kółka z blokadą; materiał: płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze białym

Głębokie • 42 x 31 x 15 cm

Płytkie • 42 x 31 x 7 cm

6 szt. Płytkie PPomarańczowe

pojemniki sprzedawane osobno

6 szt. Płytkie Zielone 6 szt. Płytkie Szare 6 szt. Płytkie Białe

8 szt. Płytkie Pomarańczowe

8 szt. Płytkie Zielone 8 szt. Płytkie Szare 8 szt. Płytkie Białe

Wózek szary NM 4035

Zapewnia przestrzeń na 6 dużych lub 12 małych pojemników

349 zł • wym. 68,5 x 45 x 88 cm; 4 kółka z blokadą; materiał: płyta MDF o gr. 12 mm w kolorze szarym

Wózek zielony NM 4033

349 zł

• wym. 68,5 x 45 x 88 cm, • miejsce na 6 dużych lub 12 małych pojemników (sprzedawa - ne osobno),; koła z blokadą.

44

sklep.nowaszkola.com

45

Głównym atutem tych szkieletowych szafek jest możliwość zyskania dużej ilości dodatkowego miejsca poprzez zagospodarowanie dostęp - nej, niewykorzystywanej dotąd powierzchni sali. Obustronny dostęp do zawartości szafek to sporo punktówdo funkcjonalności. Natomiast kształt umożliwiający zestawianie ichw łagodnie zaokrąglone formy nada nowoczesny i inspiru - jący charakter całemu pomieszczeniu. Dostępnew dwóchwielkościach oraz 3wersjach kolorystycznych półek Szafki półokrągłe

Pufki doskonale komponują się w zestawy z szafkami półokrągłymi i można ustawiać je zarówno z zewnętrznej jak i po we - wnętrznej stronie mebli. Podobnie jak szafki, przy ustawieniu odpowiedniej ilości, pianko - we siedziska zamykają się w okrąg. Zestawy pufek do szafek półokrągłych

półki z regulowaną wysokością

bezpieczne PCW bez ftalanów

NS 2259

NS 2260

obustronny dostęp do zawartości półek

Siedziska duże szare NS 2259

x4

1 559 zł

• 4 szt.

Siedziska małe szare NS 2260

x4

699 zł

• 4 szt.

450 zł

350 zł

Szafka półokrągła duża

Szafka półokrągła mała

NM 7003 NM 7004 NM 7005

brzoza

NM 7073 NM 7074 NM 7075

brzoza

biały szary

biały szary

Akcesoria

Kółka NJ 0904

105 zł

• 4 szt., 2 z blokadą • wys. 10 cm

Nóżki • wym. 7 x 7 x 10 cm, 4 szt..

47 zł

NJ 0903

beżowy

46

sklep.nowaszkola.com

47

Szafy wysokie

Duże szafy to dobre rozwiąza - nie, gdy trzeba znaleźć miej - sce na pomoce naukowe lub dokumenty. Wszystko co do - brze jest schować a jednocze - śnie mieć w zasięgu ręki, warto umieścić w szafkach i szufla -

dach. Książki można wygodnie ustawić na otwartych półkach natomiast pomoce naukowe będą doskonale prezentować się za szklanymi drzwiami z zamkiem. • 92 x 45 x 176 cm (wys. z nogami)

Z półkami i podwójnymi szklanymi drzwiami

Z półkami

Z drzwiami i półkami

Z półkami i szklanymi drzwiami

Z szufladami i szklanymi drzwiami

Z szufladami i półkami

1199 zł

725 zł

820

950 zł

1250 zł

1499 zł

NM 3323 NM 3324 NM 3325

brzoza

NM 3333 NM 3334 NM 3335

brzoza

NM 3003 NM 3004 NM 3005

brzoza

NM 3013 NM 3014 NM 3015

brzoza

NM 3303 NM 3304 NM 3305

brzoza

NM 3023 NM 3024 NM 3025

brzoza

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

biały szary

48

sklep.nowaszkola.com

49

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56-57 Page 58-59 Page 60-61 Page 62-63 Page 64-65 Page 66-67 Page 68-69 Page 70-71 Page 72-73 Page 74-75 Page 76-77 Page 78-79 Page 80-81 Page 82-83 Page 84-85 Page 86-87 Page 88-89 Page 90-91 Page 92-93 Page 94-95 Page 96-97 Page 98-99 Page 100-101 Page 102-103 Page 104-105 Page 106-107 Page 108-109 Page 110-111 Page 112-113 Page 114-115 Page 116-117 Page 118-119 Page 120-121 Page 122-123 Page 124-125 Page 126-127 Page 128-129 Page 130-131 Page 132-133 Page 134-135 Page 136-137 Page 138-139 Page 140-141 Page 142-143 Page 144-145 Page 146-147 Page 148-149 Page 150-151 Page 152-153 Page 154-155 Page 156-157 Page 158-159 Page 160-161 Page 162-163 Page 164-165 Page 166-167 Page 168-169 Page 170-171 Page 172-173 Page 174-175 Page 176-177 Page 178-179 Page 180-181 Page 182-183 Page 184-185 Page 186-187 Page 188-189 Page 190-191 Page 192-193 Page 194-195 Page 196-197 Page 198-199 Page 200-201 Page 202-203 Page 204-205 Page 206-207 Page 208-209 Page 210-211 Page 212-213 Page 214-215 Page 216-217 Page 218-219 Page 220-221 Page 222-223 Page 224-225 Page 226-227 Page 228-229 Page 230-231 Page 232-233 Page 234-235 Page 236-237 Page 238-239 Page 240-241 Page 242-243 Page 244-245 Page 246-247 Page 248-249 Page 250-251 Page 252-253 Page 254-255 Page 256-257 Page 258-259 Page 260-261 Page 262-263 Page 264-265 Page 266-267 Page 268-269 Page 270-271 Page 272-273 Page 274-275 Page 276-277 Page 278-279 Page 280-281 Page 282-283 Page 284-285 Page 286-287 Page 288-289 Page 290-291 Page 292-293 Page 294-295 Page 296-297 Page 298-299 Page 300-301 Page 302-303 Page 304-305 Page 306-307 Page 308-309 Page 310-311 Page 312-313 Page 314-315 Page 316-317 Page 318-319 Page 320-321 Page 322-323 Page 324-325 Page 326-327 Page 328-329 Page 330-331 Page 332-333 Page 334-335 Page 336-337 Page 338-339 Page 340-341 Page 342-343 Page 344-345 Page 346-347 Page 348-349 Page 350-351 Page 352-353 Page 354-355 Page 356-357 Page 358-359 Page 360-361 Page 362-363 Page 364-365 Page 366-367 Page 368-369 Page 370-371 Page 372-373 Page 374-375 Page 376-377 Page 378-379 Page 380-381 Page 382-383 Page 384-385 Page 386-387 Page 388-389 Page 390-391 Page 392-393 Page 394-395 Page 396-397 Page 398-399

Made with FlippingBook Proposal Creator