Podręcznik 1 - szkoła branżowa I stopnia

Oznaczenia graficzne

W niebieskiej ramce umieszczono treści odpowiadające definicjom lub twierdzeniom.

W pomarańczowej ramce umieszczono te treści, które powinny być znane z wcześniejszych lat nauki. Przypomnijmy

Na szarym tle umieszczono uwagi, które są podsumowaniem ważnych treści; warto je zapamiętać.

Na fioletowym tle umieszczono ćwiczenia przewidziane jako zadania domowe, ponieważ ich rozwiązanie wymaga większej ilości czasu niż inne.

Na niebieskim tle umieszczono numery zadań o podwyższonym stopniu trudności. Symbol zeszytu na marginesie oznacza, że przykłady z ćwiczenia lub zadania należy przepisać do zeszytu i rozwiązać je; odpowiedzi do tych zadań i ćwiczeń nie należy wpisywać w podręczniku .

6.32.

Literka D przy numerze zadania oznacza zadanie na dowodzenie.

2.48. D

Skróty : c.n.u. – co należało uzasadnić (udowodnić), c.n.w. – co należało wykazać, c.k.d. – co kończy dowód.

Made with FlippingBook - Online catalogs