Podręcznik 1 - szkoła branżowa I stopnia

M A T E M A T Y K A

Charakterystyczne cechy podręczników z serii „ MATEMATYKA w szkole branżowej I stopnia ” Podręcznik 1 z serii „MATEMATYKA w szkole bran- żowej I stopnia” jest przeznaczony dla uczniów klas 1. oraz klas 2. (do końca pierwszego półrocza), którzy są absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. Dla uczniów klas 2. (od początku drugiego półrocza) oraz klas 3. przeznaczony jest Podręcznik 2. Zaproponowane w podręcznikach przykłady, ćwiczenia i zadania utrwalające umożliwią w pełni nabycie wymaganych umiejętności wymienionych w podstawie programowej dla szkół branżowych I stopnia z dnia 26 lipca 2018 r. Uczniowie korzystający z naszych podręczników będą dobrze przygotowani do dalszej nauki w bran- żowej szkole II stopnia na poziomie technikum.

S Z

K O Ł

A B R A N Ż O W A 1 ISBN 978-83-65-120-80-9

Made with FlippingBook - Online catalogs