Podręcznik 1 - szkoła branżowa I stopnia


Spis treści
5

Wstęp
8

1. Liczby rzeczywiste i działania na nich
9

2. Potęgowanie i pierwiastkowanie
34

3. Kredyty i lokaty
49

4. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia
57

5. Równania i nierówności liniowe
77

6. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi
95

7. Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej
104

8. Funkcja i jej własności
119

9. Przekształcenia wykresów funkcji
140

10. Figury podobne i wielokty foremne
150

11. Funkcje trygonometryczne w trójkcie prostoktnym
163

12. Funkcja liniowa i jej własności
185

13. Funkcja f(x)=a/x i wielkości odwrotnie proporcjonalne
207

14. Równania kwadratowe
218

Wskazówki i odpowiedzi
229

Made with FlippingBook - Online catalogs